Lancering van de nieuwe SLOW FOOD-campagne: «Feed the Change» zet voedsel bovenaan de EU-agenda van de Europese verkiezingen

16 Апр 2024 | Dutch

Slow Food kondigt enthousiast de lancering aan van haar nieuwste campagne, «Feed the Change», https://feedthechange.slowfood.com/ bedoeld om tijdens de komende Europese verkiezingen de aandacht te vestigen op het belang van de overgang naar duurzame voedselsystemen en EU-burgers aan te moedigen om hun stem te gebruiken om dit mogelijk te maken.

 

Met de Europese verkiezingen voor de deur wil Slow Food ervoor zorgen dat duurzame voeding en landbouw in het politieke debat centraal staan. Voeding is niet alleen voedsel; het is een fundamentele pijler van onze samenleving en heeft invloed op onze gezondheid, het milieu, de economie en sociale gelijkheid.

De afgelopen maanden duiden recente beslissingen binnen de EU-politiek op een ontmoedigende minachting voor milieukwesties en de duurzaamheid van onze voedselsystemen op lange termijn. De huidige revisie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid leidt tot het verzaken aan al haar milieuambities. Hierdoor wordt de Europese landbouw kwetsbaar voor de erger wordende gevolgen van de klimaatsverandering en de teloorgang van biodiversiteit, wat de broodwinning van landbouwers maar ook de gezondheid van onze planeet nog meer in gevaar brengt. Dit toont aan dat het meer dan ooit hoog tijd is om op te komen voor concrete beleidslijnen die de overgang naar duurzame en rechtvaardige voedingssystemen in de EU steunen.

Marta Messa, secretaris-generaal van Slow Food, licht toe: «Voeding is een kracht voor positieve verandering, iets wat ons wereldwijde netwerk aantoont. In Europa willen we ervoor zorgen dat voedsel en voedingssystemen bovenaan op de agenda van de EU staan bij het volgende Europese parlement en de volgende Europese commissie: voeding heeft een impact op alle aspecten van duurzaamheid, die er op zijn beurt via voeding komt. Of we het nu bijvoorbeeld hebben over armoede, gelijkheid van geslachten of milieuactie, telkens is voeding van fundamenteel belang om deze kwesties aan te pakken.»

Via «Feed the Change» willen we bewustzijn wekken rond het belang van de EU-politiek voor voeding en landbouw, en een lans breken voor beleidslijnen die duurzame voedingssystemen promoten, plaatselijke landbouwers steunen en toegang tot gezonde, voedzame voeding voor alle Europeanen verzekeren. Volgens ons kunnen we een toekomst voor Europa tot stand brengen die veerkrachtiger, rechtvaardiger en duurzamer is door voeding bovenaan de agenda van de EU te plaatsen.

Centraal in onze campagne is een Manifest opgesteld voor de komende EU-verkiezingen, waarin we vijf belangrijke politieke prioriteiten vooropstellen om de prangende uitdagingen aan te pakken waarmee onze voedingssystemen en het milieu te kampen hebben. Deze prioriteiten zullen als kader voor onze inspanningen als pleitbezorgers en ons engagement bij de beleidsmakers dienen, maar ook een leidraad zijn voor EU-burgers op de dag van de verkiezingen.

De komende weken organiseren we een webinar (28 mei) over het belang van de EU-verkiezingen voor de toekomst van voedsel, in samenwerking met The Good Lobby. We zullen ook politieke belanghebbenden onder de arm nemen om onze boodschap te versterken en steun voor een zinvolle verandering los te weken. Verder zal het netwerk van Slow Food plaatselijke initiatieven in Europa aanvoeren, om de doelstellingen van onze campagne op het niveau van de burgers verder te promoten.

  • Als onderdeel van de pan-Europese campagne van Good Food Good Farming, #VoteFutureEU, zal ons netwerk enerzijds conferenties, debatten, bezoeken aan boerderijen en dergelijke meer in verschillende Europese landen organiseren, om bewustzijn te wekken rond de voordelen van duurzame agrofood-systemen en het belang om voor EU-kandidaten te stemmen die dit steunen.
  • Anderzijds zullen Slow Food Germany en Slow Food Italy campagne voeren rond de (vaak onderschatte) impact van het handelsbeleid op het Europese voedingssysteem, en meer specifiek rond de behoefte om weerspiegelende maatregelen en clausules in alle EU-handelsakkoorden voor agrofood-producten te introduceren. Beide verenigingen van Slow Food hebben rapporten opgesteld om licht te werpen op de ongelijkheden tussen EU- en niet-EU-producten aan de hand van analyse van belangrijke voedingselementen die in hun respectievelijke regio’s de hoofdtoon voeren: rundvlees, soja, rijst en appels.

«We nodigen de mensen, organisaties en beleidsmakers uit om onze rangen te vervoegen in deze belangrijke inspanning om voorrang te geven aan goed, schoon en eerlijk voedsel tijdens de Europese verkiezingen, en om de EU-burgers aan te moedigen om te gaan stemmen,» besluit Messa.

Laten we samen van voeding een hoofdprioriteit in de Europese Unie maken en werken aan een toekomst waar iedereen toegang heeft tot goed, schoon en eerlijk voedsel.

Meer informatie over onze campagne en hoe u zich hierbij kunt inzetten, vindt u op onze websitepagina: https://feedthechange.slowfood.com/

 

Slow Food Press Office

Alessia Pautasso — [email protected] (+39) 342 8641029

Paola Nano  [email protected] (+39) 329 8321285

Alice Poiron — [email protected] (+32) 4 73 77 07 39

 

Slow Food is a global network of local communities founded in 1989 to prevent the disappearance of local food cultures and traditions and counteract the rise of fast food culture. Since its founding, Slow Food has grown into a global movement involving millions of people in over 160 countries, working to ensure that everyone has access to good, clean and fair food. Slow Food is the umbrella organization responsible for guiding the entire movement.

 

Изменить мир с помощью еды

Узнайте, как вы можете восстановить экосистемы, сообщества и свое здоровье с помощью нашего набора инструментов RegenerAction.

Для заполнения данной формы включите JavaScript в браузере.
Имя
Privacy Policy
Newsletter