Zahájení nové kampaně SLOW FOOD : „Feed the Change“ staví potraviny do popředí agendy EU pro evropské volby

16 Apr 2024 | Czech

Slow Food s potěšením oznamuje zahájení své nejnovější kampaně „Feed the Change“,  https://feedthechange.slowfood.com/jejímž cílem je upozornit na význam přechodu k udržitelným potravinovým systémům v nadcházejících evropských volbách a zároveň povzbudit občany EU, abyvyužili svého hlasu k jeho umožnění.

 

Evropské volby jsou již za dveřmi a Slow Food se snaží zajistit, aby se udržitelné potraviny a zemědělství dostaly do popředí politického diskurzu. Potraviny nejsou jen potravou, ale základním pilířem naší společnosti, který ovlivňuje naše zdraví, životní prostředí, hospodářství a sociální spravedlnost.

Nedávná rozhodnutí v rámci politiky EU v posledních měsících signalizují znepokojující nezájem o životní prostředí a dlouhodobou udržitelnost našich potravinových systémů. Probíhající revize společné zemědělské politiky vede k opuštění všech jejích environmentálních ambicí, čímž se evropské zemědělství stává zranitelným vůči zhoršujícím se dopadům změny klimatu a úbytku biologické diverzity, což dále ohrožuje způsob obživy zemědělců i zdraví naší planety. To ukazuje, že více než kdy jindy je čas zasazovat se o konkrétní politiky podporující přechod k udržitelným a spravedlivým potravinovým systémům v EU.

Marta Messa, generální tajemnice Slow Food, k tomu říká: „Potraviny jsou hybnou silou pozitivních změn, o čemž svědčí naše celosvětová síť. V Evropě chceme zajistit, aby se potraviny a potravinové systémy dostaly na přední místo v agendě EU příštího Evropského parlamentu a Komise: potraviny ovlivňují všechny aspekty udržitelnosti, které zase souvisejí s potravinami. Ať už mluvíme o chudobě, genderové rovnosti nebo například opatřeních v oblasti klimatu, potraviny jsou pro jejich řešení zásadní.”

Prostřednictvím projektu „Feed the Change“ chceme zvýšit povědomí o významu politiky EU pro potraviny a zemědělství a prosazovat strategie, které prosazují udržitelné potravinové systémy, podporují místní zemědělce a zajišťují přístup ke zdravým a výživným potravinám pro všechny Evropany. Jsme přesvědčeni, že pokud se potraviny stanou hlavním tématem agendy EU, můžeme pro Evropu vytvořit životaschopnější, spravedlivější a udržitelnější budoucnost.

Jádrem naší kampaně je Manifest (LINK) vytvořený pro nadcházející volby do EU, v němž uvádíme pět klíčových politických priorit pro řešení naléhavých problémů, kterým čelí naše potravinové systémy a životní prostředí. Tyto priority budou sloužit jako rámec pro naše úsilí o obhajobu a spolupráci s tvůrci strategií a také jako vodítko pro občany EU v den hlasování.

V nejbližších týdnech uspořádáme ve spolupráci s organizací Good Lobby webinář (28. května) o významu voleb v EU pro budoucnost potravin. Budeme také spolupracovat s politickými aktéry, abychom posílili naše poselství a mobilizovali podporu pro smysluplnou změnu. Síť Slow Food navíc povede místní iniciativy po celé Evropě, aby dále podpořila cíle naší kampaně na co nejširší úrovni.

  • Na jedné straně bude naše síť v rámci celoevropské kampaně Good Food Good Farming, #VoteFutureEU, organizovat konference, debaty, návštěvy farem a mnoho dalších akcí v různých zemích EU s cílem zvýšit povědomí o výhodách udržitelných zemědělsko-potravinářských systémů a o významu hlasování pro kandidáty EU, kteří je podporují.
  • Na druhé straně budou organizace (LINK) a Slow Food Italy (LINK) vést kampaň o (často podceňovaném) dopadu obchodní politiky na evropský potravinový systém, konkrétně o potřebě zavést zrcadlová opatření a doložky do všech obchodních dohod EU pro zemědělsko-potravinářské produkty. Obě asociace Slow Food vypracovaly zprávy, které mají osvětlit rozdíly mezi produkty z EU a mimo ni prostřednictvím analýzy klíčových potravin, které jsou v jejich regionech rozšířené: hovězího masa, sóji, rýže a jablek.

„Vyzýváme jednotlivce, organizace a tvůrce strategií, aby se k nám připojili v tomto důležitém úsilí o upřednostnění dobrých, čistých a poctivých potravin v evropských volbách a povzbudili občany EU, aby šli volit,” uzavírá Messa.

Udělejme společně z potravin hlavní prioritu v Evropské unii a usilujme o budoucnost, kdy bude mít každý přístup ke kvalitním, čistým a poctivým potravinám.

Další informace o naší kampani a o tom, jak se do ní zapojit, naleznete na našem speciálním webu. https://feedthechange.slowfood.com/

 

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter