Uudelle torjunta-aineasetukselle varovaisen myönteinen vastaanotto ympäristöjärjestöiltä

24 Jun 2022 | Finnish

Euroopan komissio julkaisi tänään kauan odotetun esityksensä asetuksesta, jonka tarkoituksena on vähentää torjunta-aineiden käyttöä Euroopassa ekosysteemien luhistumisen välttämiseksi. Ehdotus on saanut varovaisen myönteisen vastaanoton elintarvike- ja maatalousjärjestöiltä (Corporate Europe Observatory, Euroopan ympäristötoimisto, Euroopan Maan ystävät ja Slow Food). Se on kampanjoijien mukaan kiireellisesti kaivattu ja tervetullut ensimmäinen askel. Lisätoimia kuitenkin vaaditaan, jotta Euroopan elintarvikejärjestelmää voidaan kehittää vastuullisemmaksi ja terveellisemmäksi ja jotta ympäristöä sekä maataloustyöntekijöiden ja kansalaisten terveyttä voidaan suojata.

Ehdotuksen laatiminen asetukseksi direktiivin sijaan on tärkeä kehitysaskel, mutta sekään ei vielä riitä varmistamaan toimien asianmukaista ja ripeää toteutusta jäsenvaltioissa. Poliittisten päättäjien on huolehdittava tarkasti, ettei toteutuksessa toisteta aiempia virheitä, jotka ovat hidastaneet toimien toteuttamista kymmenellä vuodella. 

Corporate Europe Observatoryn tutkija Nina Holland kertoo seuraavaa: On hienoa, että käsiteltävänä on viimeinkin ehdotus, joka sisältää sitovia EU-tason ja kansallisia tavoitteita. Ehdotuksen sisältö on kuitenkin vasta vähimmäistasolla. 1,2 miljoonaa kansalaista on vaatinut synteettisten torjunta-aineiden vähentämistä 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja niistä kokonaan luopumista vuoteen 2035 mennessä. Nyt EU-jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin tehtävänä on laatia kunnianhimoisempia tavoitteita antamatta periksi teollisuuden painostukselle, jolla pyritään varmistamaan torjunta-aineiden käytön jatkuminen elintarvikejärjestelmässämme.”    

Euroopan ympäristötoimiston johtava torjunta-aineiden ja vesien pilaantumisen asiantuntija Eva Corral kertoo: ”Kuten kuka tahansa lääkäri sanoisi, aina on parempi ennaltaehkäistä kuin parantaa. Maatalouskäytäntöihin, valvontaan ja fyysisiin tarkastuksiin perustuvan integroidun tuholaistorjunnan on ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden takia oltava uuden lainsäädännön kulmakivi.”

Elintarvikkeisiin, maatalouteen ja luontoon erikoistunut Euroopan Maan ystävien kampanjavastaava Clara Bourgin kertoo seuraavaa: ”Euroopan komissio olisi voinut tehdä paljon enemmän sen eteen, että maataloutta olisi kehitetty torjunta-aineettomaksi jo huomattavasti varhaisemmassa vaiheessa. Sitovat EU-tason ja kansalliset tavoitteet ovat tärkeä ensimmäinen askel, mutta yleisesti ottaen asetuksessa painotetaan liikaa yritysten valvonnassa olevaa täsmäviljelyä ja muita keinotekoisia ratkaisuja eikä riittävästi agroekologisia menettelytapoja.”

Euroopan Slow Foodin toimihenkilö Madeleine Coste kertoo: ”Ehdotuksen edellyttämä torjunta-aineiden käytön puolittaminen EU-jäsenmaissa vuoteen 2030 mennessä on tärkeä askel maataloutemme uudistamisessa maatalouskemian teollisuuden kiivaasta lobbauksesta huolimatta. Se on kuitenkin varmistettava, että yhteisen maatalouspolitiikan budjettia käytetään agroekologisen siirtymän edistämiseen tukemalla maanviljelijöitä, tai muuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelma uhkaa jäädä vain tyhjiksi sanoiksi.”

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter