Urfolkskonferensen Indigenous Terra Madre 2015 kommer att äga rum i nordöstra Indien i november

28 Aug 2015 | Swedish

Företrädare för urfolk från hela världen kommer att vara redo att hedra sina matkulturer vid ett internationellt möte i Shillong.

Indigenous Terra Madre 2015 (ITM 2015) – som äger rum från den 3 till 7 november, 2015 i Shillong (Meghalaya, Indien) – kommer att samla företrädare för urbefolkningar från hela världen för att hedra sina matkulturer och diskutera hur traditionell kunskap och hållbar användning av naturresurser kan bidra till god, ren och rättvis utveckling av livsmedelssystemet.

Konferensen är ett resultat av ett samarbete mellan Slow Food, Indigenous Partnership  for  Agrobiodiversity and Food Sovereignty (Indigenous Partnership) och North East Slow Food and Agrobiodiversity Society (NESFAS). Företrädare för urfolk från Kanada, USA, Mexiko, Brasilien, Colombia, Chile, Argentina, Peru, Paraguay, Nicaragua, Ecuador, Sydafrika, Egypten, Angola, Botswana, Uganda, Tanzania, Etiopien, Kenya, Mali, Senegal, Mauretanien, Marocko, Mongoliet, Kirgizistan, Kambodja, Tadzjikistan, Australien, Nya Zeeland, Salomonöarna, Vanuatu, Nya Kaledonien, Fiji, Indonesien, Filippinerna, Japan, Papua Nya Guinea, Guatemala, Thailand, Laos, Malaysia, Kina, Ryssland, Ukraina, Tyskland, Nederländerna, Norge och Sverige (Sápmi), kommer att delta i konferensen. Delegaterna kommer att interagera och samarbeta med representanter från globala organ associerade med FN; International Fund for Agricultural Development (IFAD) och Food and Agriculture Organiszation of the United Nations (FAO) samt internationella organisationer, forskningsorgan, forskare och beslutsfattare, som alla allt oftare lyfter blicken mot urfolkens traditionella förhållningssätt till naturen som bidrar till att upprätthålla en ekologisk balans.

Temat för konferensen är ”The Future We Want: Indigenous prespective and Actions”. De tre första dagarna av intensiva ”workshops” och plenumsessioner kommer att fokusera på ett brett spektrum av frågor som inkluderar livsmedelssuveränitet, alternativa (urfolks) modeller för en hållbar livsmedelsproduktion, vikten av traditionell kunskap, markrättigheter, mångfalden av urfolks språk och bevarandet av jordbruksbiologisk mångfald. Konferensen kommer att involvera 41 lokala värdbyar och flertaliga livsmedelsgrupper, som ger en röst till de mest marginaliserade i samhället.”

Phrang Roy, Slow Food International Councilor for Indigenous Issues, Samordnare för Indigenous Partnership och NESFAS ordförande, sade: “. Vi är övertygade om att Indigenous Terra Madre 2015 kommer att bli en unik möjlighet för de närvarande delegaterna, liksom den lokala allmänheten” Han tillade: “De 41 lokala värdbyarna har föreslagit att konferensen ska ges ett lokalt namn, och därmed, är namnet på konferensen International  Mei-Ramew 2015.” Mei-Ramew betyder Moder Jord på det lokala Khasi språket. Tanken är konferensen verkligen är arrangerad av urfolk för urfolk.

Den första urfolkskonferensen Indigenous Terra Madre ägde rum 2011 i Jokkmokk, Sverige och arrangerades av urfolket Samerna. Det var den första Slow Food konferensen som helt ägnades åt urfolk och 300 delegater deltog från 31 länder, 70 olika etniska grupper och 50 urfolksgrupper. Indigenous Terra Madre 2015 är ett viktigt tillfälle att utvärdera de framsteg som gjorts sedan dess samt att reflektera över utvecklingen av ekologiska livsmedel- och jordbruksfrågor som är relevanta för urbefolkningar.

Nordöstra Indien är hem för mer än 250 urfolksgrupper och anses har den mest skiftande biolkulturella mångfalden i världen. Konferensens första tre dagarna kommer att hållas på Campus of North Eastern Hill University (NEHU) i Shillong, ett av Indiens federalt etablerade universitet. Den fjärde dagen kommer att kännetecknas av studiebesök till tio värdbyar, där deltagare kommer att ha möjlighet att tillbringa tid för att utbyta idéer med lokala livsmedelsgrupper i deras respektive landområden. Den sista dagen kommer att innehålla en matfestival och en avslutningsceremoni i natursköna kullarna som omger Mawphlang Heliga Lund, 25 km från Shillong.

Invigningen på tisdag den 3 november kommer att besökas av Chefsminister för Meghalaya, Dr. Mukul Sangma, som är från urfolket Garo i regionen. Internationella viktiga urfolksledare, Victoria Tauli-Corpuz, FN: s särskilda rapportör om urfolks rättigheter, Myrna Cunningham, tidigare ordförande i FN: s Permanent Forum för urfolksfrågor och Winona LaDuke, känd internationell författare och aktivist kommer också att närvara. Carlo Petrini, grundare av Slow Food International och vd, kommer att tala om hur Slow Food och urfolks matrörelse kan arbeta tillsammans för ett än mer rättvist och hållbart jordbruk i framtiden.

Vid det senaste Forum för Urfolk i Rom den 14 februari i år, arrangerad av IFAD, Carlo Petrini sa: ”Slow Foods målsättning har varit att bevara mångfalden inom jordbruks- och livsmedelssektorn som ett verktyg för att säkerställa en framtid för vår planet och mänskligheten som helhet: det skulle vara meningslöst att försvara den biologiska mångfalden utan att också försvara människors kulturella mångfald och deras rätt att styra sitt eget territorium. Människans rätt att ha kontroll över sin mark, att odla mat, att jaga, fiska och samla efter sina egna behov och beslut, är omistlig.”

Indigenous Terra Madre 2015 konferens är online på webbplats: http://www.indigenousterramadre.org/shillong2015/

Indigenous Terra Madre 2015 är tacksam för finansieringsstöd från International Fund for Agricultural Development (IFAD), The Christensen Fund och Government of Meghalaya. Indigenous Terra Madre 2015 är också tacksam för bidrag från by Tamalpais Trust, Swift Foundation, AgroEcology Fund, Bread for the World och Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 

Terra Madre är ett världsomspännande nätverk, lanserades av Slow Food 2004, som förenar småskaliga producenter från 163 länder som är involverad i hållbar produktion av livsmedel. Bland dessa, till dags datum, består Indigenous Terra Madre Network av 372 urfolksgrupper, 41 Presidia urfolksprojekt och 308 Ark of Taste produkter från urfolk. För mer information: http://localhost/slowfood/international/149/indigenous-terra-madre-network

Upptäck berättelser från urfolk i hela världen på Slow Food webbplats, “Indigenous Voices http://localhost/slowfood/international/food-for-thought/slow-themes/260987

För ytterligare information, vänligen kontakta Slow Food International Press Office:

Paola Nano, +39 329 8321285 [email protected] 

Slow Food involverar över en miljon människor som är engagerade i och passionerade för god, ren och rättvis mat. Detta inkluderar kockar, ungdomar, aktivister, bönder, fiskare, experter och akademiker i över 158 länder; ett nätverk av cirka 100.000 Slow Food medlemmar kopplade till 1 500 lokalavdelningar över hela världen (känd som convivier) som bidrar genom sina medlemsavgifter och de aktiviteter och kampanjer de organiserar; och över 2500 Terra Madre livsmedelsgrupper som utövar småskalig och hållbar högkvalitativ produktion av livsmedel runt om i världen.

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter