Terra Madre Balkans 2018 završava predstavljajući svoj potencijal održivog ruralnog razvoja u institucijama EU

25 May 2018 | Serbian

Posle četiri izdanja u Sofiji (2010, 2012), Dubrovniku (2014) i Tirani (2016), mreža Terra Madre Balkan (TMB) okupila se u srcu evropske debate u trenutku koji je presudan za definiciju zajedničke evropske poljoprivredne politike (CAP – Common Agricultural Policy) posle 2020. godine.

Preko 100 delegata iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Kosova, Crne Gore, BJR Makedonije, Rumunije i Srbije predstavljaju različite potencijale Terra Madre Balkans u pogledu bogatog biodiverziteta, tradicije hrane i održivih poljoprivrednih praksi.

Da bi proslavili Međunarodni dan biodiverziteta, 22. maja, konferencija je u Evropskom parlamentu okupila ruralne zajednice, male proizvođače hrane, kuvare, aktiviste, mlade i akademike iz regiona kako bi se suočili sa političarima iz institucija EU i pokazali različite načine valorizacije bogatog balkanskog nasleđa kao izvora inovacija i socijalnog preduzetništva u regionu.

Učesnici na 5. izdanju Terra Madre Balkans dele mišljenje da je integracija zemalja zapadnog Balkana u EU glavni politički cilj koji će osigurati stabilnost i razvoj u regionu.

Nedavno je Slow Food sprovela istraživanje 10000 malih poljoprivrednika iz cele EU sa ciljem da doprinese raspravi o budućnosti zajedničke poljoprivredne politike. Učesnici na 5. izdanju Terra Madre Balkans priznaju potrebu za:

  • smanjenim birokratskim opterećenjem, podrškom marginalnim i ruralnim područjima i mladima;
  • fleksibilnije sprovođenje higijenskih pravila i šeme kvaliteta EU za održavanje zanatskih proizvođača hrane u njihovim naporima da očuvaju raznovrsnost hrane;
  • namenske šeme finansiranja za mapiranje raznovrsnosti hrane na Balkanu i bolje integrisanje njezinog biološkog, ekološkog, socijalnog i kulturnog konteksta u održivi razvoj ruralnih područja;

Oni takođe smatraju da je ekonomski prosperitet ruralnih oblasti glavni pokretač za saradnju na Balkanu, dakle za uspešnu integraciju zemalja Zapadnog Balkana u EU. Završni zaključci su dostupni ovde.

Peto izdanje Terra Madre Balkans organizovao je Slow Food Balkans, zajedno sa članovima EPP-a iz Evropskog parlamenta iz Bugarske, Hrvatske i Rumunije koji učestvuju u Delegaciji EP za odnose sa zemljama Zapadnog Balkana. Terra Madre Balkan je omogućen zahvaljujući doprinosima Evropske komisije i Stalnog predstavništva Republike Bugarske u EU.

Anne-Marie Matarrese
Slow Food – Direktor komunikacija, Brisel Office +32 (0) 28932488; [email protected]

Paola Nano
Slow Food – Direktor kancelarije za međunarodnu štampu +39 329 8321285; [email protected]

 

Terra Madre Balkans,  koju je osnovala Slow Food 2010. godine,  je mreža koja okuplja ruralne zajednice, proizvođače hrane, kuvare, aktiviste, omladinu i akademike iz cele jugoistočne Evrope. Terra Madre Balkans je osnovana da daje glas malim proizvođačima hrane i ruralnim zajednicama, kao i da ih podrži u nadogradnji proizvodnje od domaćinskog do zanatskog nivoa, zagovarajući njihovu društvenu i političku prepoznatljivost i podržavajući njihov pristup tržištima.

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter