Terra Madre Balkans 2018 приключва, представяйки своя потенциал за устойчиво селскостопански развитие на институциите на ЕС

25 May 2018 | Bulgarian

След четири издания в София (2010 г., 2012 г.), Дубровник (2014 г.) и Тирана (2016 г.), мрежата на Terra Madre Balkans (TMB) е събрала в сърцето на Европейския дебат в момент, който е от решаващо значение за определяне на Общата Селскостопанска Политика на Европа (ОСП) след 2020 г.

Над 100 делегати от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Черна гора, Бивша Югославска Република Македония, Румъния и Сърбия представиха разнообразния потенциал на Terra Madre Balkans по отношение на богатото си биологично разнообразие, кулинарни традиции и устойчиви земеделски практики.

За да отпразнува Международния ден на биологичното разнообразие, 22 Май, конференцията в Европейския парламент събра селскостопанските общности, дребните производители на храни, готвачи, активисти, младежи и преподаватели от региона лице в лице с политиците от институциите на ЕС за да демонстрират различни средства за валоризирането на богатото наследство на Балканите като източник на иновация и социално предприемачество в региона.

Участниците в петото издание на Terra Madre Balkans споделят мнението, че интегрирането на държавите от Западните Балкани към ЕС е основна политическа цел, която ще осигури стабилност и развитие в региона.

Скорошно проучване на 10,000 дребни земеделски производители от целия ЕС беше проведено от Slow Food, с цел да подпомогне дебата относно бъдещето на Общата Селскостопанска Политика. Участниците в 5-то издание на Terra Madre Balkans признават нуждата от:

  • намалено бюрократично натоварване, подкрепа на крайните селски райони и на младите хора;
  • по-гъвкаво прилагане на хигиенните правила и схеми за качество на ЕС за подкрепа на дребните производители на хранителни продукти в техните усилия да запазят разнообразието на храните;
  • посветени схеми за финансиране за да се отбележи на карта разнообразието на храните на Балканите и за по-добра интеграция на неговия биологичен, екологичен, социален и културен контекст в устойчивото развитие на селскостопанските райони;

Те също така вярват, че икономическото развитие на селскостопанските райони е основната движеща сила за сътрудничество на Балканите, следователно за успешна интеграция в ЕС на държавите от Западните Балкани. Крайните заключения са на разположение тук.

Петото издание на Terra Madre Balkans е организирано от Slow Food Balkans, заедно с Членовете на ЕНП на Европейския Парламент от България, Хърватия и Румъния, който участват в Делегации на ЕП за връзки със страните от Западните Балкани. Terra Madre Balkans е организирана с помощта на Европейската Комисия и Представители на Парламента на Република България към ЕС.

Ан-Мари Матарезе
Slow Food – Директор по комуникациите, Офис в Брюксел +32 (0) 28932488; [email protected]

Паола Нано
Slow Food – Директор на Международния пресцентър +39 329 8321285; [email protected]

 

Създадена от Slow Food през 2010 г., Terra Madre Balkans е мрежата, която обединява селскостопанските общности, производителите на храни, готвачи, активисти, младежи и учени от цяла Югоизточна Европа. Terra Madre Balkans е създадена да даде глас на дребните производители на храни и селскостопанските общности и да ги подпомага в разрастването на тяхното производство от домашно към занаятчийство, застъпвайки за тяхното социално и политическо признаване и подкрепяйки техния достъп до пазарите.

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter