Terra Madre Balkan 2014 – Program

12 Jun 2014 | Bosnian

Uz podršku Slow Food-a, Udruga Kinookus organizira treći susret Terra Madre Balkan, koji će se održati od 19. do 22.6. u Dubrovniku. Događaj će okupiti prehrambene zajednice iz jugoistočne Evrope kako bi slavili svoje prehrambene tradicije i pozvali na spašavanje ruralne baštine. Događaju će prisustvovati preko 200 delegata iz 11 država (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Kosovo, Crna Gora, Republika Makedonija, Rumunija, Srbija i Turska).

Na događaju će učestvovati i Carlo Petrini, osnivač i predsjednik Slow Food-a, koji će se imati izlaganja na dvije konferencije u subotu, 21.juna.

Tržnica Zemlje, je ključni dio susreta, na kojoj će se predstaviti izlagači iz 68 prehrambenih zajednica iz jugoistočne Evrope i bit će postavljena u historijskom parku Gradac. Na Tržnici će biti postavljena 32 štanda – minimalno po jedan štand za svaku od 11 zemalja izlagača, od kojih će neke predstaviti Slow Food presidiju ili produkte iz Arke okusa. Bit će izloženi i neki proizvodi Sloow Food presidije iz različitih zemalja poput: planinski sir iz Mavrove Reke (Makedonija), Branza de Burduf sa Bučedži planina (Rumunija), Gledićka šljivovača – Crvena Ranka (Srbija), Bulgur pšenica (Turska).

Neki od proizvoda koji će se moći pronaći na Tržnici su, npr. primjerci autohtonih hrvatskih sireva i mliječnih proizvoda, poznatih kao “škripavac”, sir napravljen od kravljeg mlijeka (Buša- goveda I sir od istog, nominirani su za Arku okusa), Međimurski tvrdi sir Turoš, kozji sir iz istočne Slavonije, te dobro poznati Paški sir s porodične mliječne farme s otoka Paga.

Tržnica će biti mjesto gdje će posjetioci moći otkriti rijetke prehrambene proizvode, degustirati ih, ali i iz prve ruke čuti priče proizvođača i izlagača o njihovim iskustvima i drevnim znanjima o teritoriji, tradicionalnim tehnikama proizvodnje i specifičnim karakteristikama proizvoda. Ovakva vrsta educiranja o prehrambenim proizvodima omogućava doživljavanje hrane kroz različita čula: od gledanja i slušanja o hrani, do degustiranja i mirisanja iste.

Ovo su neke od konferencija koji će se održati u okviru Terra Madre Balkan u Amfiteatru Sveučilišta u Dubrovniku: 

–       Plenarna konferencija Terra Madre Balkana: Delegati Terra Madre Balkana će se sastati na plenarnoj konferenciji, gdje će biti predstavljene teme za diskutiranje u narednim danima. Između ostalih, raspravljat će se o sljedećim temama: uloga koju bi EU trebala imati po pitanju davanja podrške malim poljoprivrednicima u regionu, poziv za održivo ribarstvo na Jadranskom moru; tradicionalni proizvodi i geografski indikatori, Arka okusa Slow Food-a i Presidija projekti; uloga mladih u poljoprivredi i prehrambenoj proizvodnji, potreba za educiranje o okusima među balkanskim društvima. Petak, 20. juni, od 10:30 do 13:00.

–       Podrška malim poljoprivrednicima na Balkanu: EU se često kritikuje za nametanje jako zahtjevnih pravila i propisa koji ograničavaju male proizvođače, čime se ugrožavaju lokalne tradicije i znanja vezana za tradicionalnu proizvodnju hrane. Kroz ovu raspravu se žele predstaviti odredbe koje omogućavaju fleksibilnost a koje postoje u EU propisima, te predstaviti studije slučaja u kojima su vlade zemalja članica na Balkanu koristile takve prilike za fleksibilnost. Također, na Konferenciji će se predstaviti Sažetak politika kreiran od strane ESSEDRA partnera i Foruma sinergija, koji će nakon potrebnih izmjena i dopuna biti i službeno predstavljen. Petak, 20. juni, od 15:00 do 17:00.

–       Konferencija o Tradicionalnim proizvodima i Zaštićenim Geografskim Indikatorima Iako je u EU trenutno preko 1,400 proizvoda zaštićeno preko Geografskih Indikatora, samo nekolicina njih pripada balkanskom regionu. FAO i NVO REDD organiziraju ovu konferenciju kako bi rasvijetlili proces uspostavljanja Geografskih Indikatora. Bit će prikazani primjeri mandarina iz doline Neretve u Hrvatskoj i kulena iz Baranjskog regiona, uz prezentaciju Hrvatskog Otočnog Proizvoda, kojeg je pokrenulo Hrvatsko ministarstvo regionalnog razvoja. Petak, 20. juni, od 17:30 do 20:00.

–       Izvan okvira Arke Okusa – Definiranje Strategije Terra Madre Balkana za Zaštitu ugroženih prehrambenih tradicija: Preko 200 proizvoda s Balkana i Anatolije su registrovani u Arku okusa – međunarodni katalog ugroženih prehrambenih proizvoda Slow Food-a. Osnovni cilj mreže Terra Madre Balkan je da definiše predstojeće korake i mehanizme koji će spasiti te proizvode od nestanka, uz njegovanje lokalnih prehrambenih zajednica. Uvodni govor na raspravi će održati Carlo Petrini. Subota, 21. juni, od 10:00 do 12:00.

Za detaljniji pregled program događaja i konferencija, molimo posjetite: http://www.essedra.com/media/ING_depliant-TM-balcani.pdf.

Za sve dodatne informacije:

www.slowfood.com

www.terramadre.org

http://www.slowfoodfoundation.com/

www.kinookus.com

Michele Rumiz

Slow Food – Area Coordinator for the Balkans

+39 0172 419 746; [email protected]

Paola Nano

Slow Food International – Press Office

[email protected]

Međunarodni Terra Madre i Salone del Gusto bit će održani u Turin od 23-27 oktobra ove godine. Salone del Gusto i Terra Madre su ujedinjeni u jedan događaj koji će vidjeti prisutnost Terra Madre prehrambenih udruženja iz cijeloga svijeta kao i njihovih proizvođača, Slow Food Presidiai kuhara, Radionica ukusa i edukacijskih aktivnosti. Salone del Gusto i Terra Madre 2014. in Turin će biti domaćini izložbi na preko 100m2 gdje će cijeli Balkan  prikazati više od 50 prehrambenih društava i Slow Food Presidia će izlagati i prodavati proizvode.

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter