Tänk på djuren – Cheese blir 13 

15 Jul 2021 | Swedish

Tänk på djuren – Cheese blir 13 

Slow Food-evenemanget är tillbaka på scenen från den 17 till 20 september

Programmet är just uppdaterat här: https://cheese.slowfood.it/en

Här finner du ett urval av bilder från den sista upplagan https://media.slowfood.it/Cheese-2021/

Om inga djur fanns, så fanns det inte heller ost eller mycket annat heller. Och det är temat för Cheese 2021: Tänk på djuren. Den 13:e upplagan av det viktigaste evenemanget som tillägnas råmjölksost och traditionella mejeriprodukter kommer att ta plats den 17-20 september i Bra, Italien, och välkomnar småskaliga ostproducenter – och mer- från hela världen.

Redan i tidigare upplagor har Slow Food fokuserat på djurens välfärd, rätt näring för mjölkdjur och biologisk mångfald bland rasdjur. Från konferenser till smakverkstäder, har djurriket alltid åtnjutit en särskild plats. Men genom att tänka på djuren vill organisatörerna ta ännu ett steg framåt och låta Cheese i sin helhet kretsa kring detta centrala argument.

Enligt FAO, är 7 745 lokala raser: 26 % av dem utrotningshotade. I Europa, har hälften av de raser som existerade i början av 1900-talet redan försvunnit. Utrotningen av en ras är en irreversibel förlust, och inte bara i genetiska termer: bakom varje ras finns ett ekosystem, en kultur, hantverk, gastronomisk tradition och ekonomi. Om vi dessutom betänker – som en studie gjord av Weizman Institute in Rehovot, Israel – vikten på totala däggdjur över vår planets yta, finner vi att människor står för 36 % av hela vikten, lantgårdsdjur för 60 % och allt annat står nu endast för 4 %. I grund och botten är två tredjedelar av landsdäggdjuren de som förser mänskligheten med mat! Denna siffra fick oss att tänka och övertygade oss åter om att sätta fullständig relation mellan människor och djur i centrum för denna Cheese-upplaga.

“Detta är rätt tid att göra det. Om det finns en sak vi lärt oss av Covid-19, är det att vår relation till naturen måste omkalibreras”, säger Serena Milano, Generalsekreterare för Slow Food-stiftelsen för biologisk mångfald.  “Vi måste sträva efter att fastställa en hälsosammare balans med världen omkring oss. Vi måste lära oss att bete oss inte som om vi ägde denna planet, utan snarare delägare med en plikt att respektera våra grannar, om de så är kor, får, getter, vilda djur, bin och andra pollengivare, rakt ner till bakterier och mikroorganismer. Alla påverkar de på något sätt processen som låter oss få mjölk och därmed ost”.

Ost är en möjlighet att leva på det mest ärliga och lyckliga sätt som vår relation till djurriket kan och ska se ut. Osten hos en herde som vårdar sina hjordar eller boskap, och tar dem till de bästa grödesmarkerna och lämnar dem fria att röra sig och beta på de växter de föredrar, vilka är naturligt rika på väsentliga näringsmedel. De som mjölkar djuren och vårdar dem när de är sjuka. De som förstår hur värdefulla djur är för planetens välfärd, liksom för den lycka som finns i ost. En herdes hela liv kretsar kring tanken på djur och levs vid sidan av dem. Utan tanke på djur, kan herdar och biologisk mångfald inte existera. Men det är något vi också alla borde göra. Av kärlek. Av respekt. Och därför att det inte finns någon annan väg framåt om vi vill försäkra en hälsosam framtid på denna planet.

 

Tänk på djuren går igenom alla områden och aktiviteter vid Cheese 2021: från konferenser till smakverkstäder och marknadsstånd. Flera internationella förädlingsexperter och väljare har bekräftat sin närvaro på Cheese 2021: trots svårigheterna orsakade av Covid-restriktioner och på grund av den stora önskan att börja på nytt, ökar närvaron av internationella producenter kraftigt, särskilt från Belgien, Frankrike, Tyskland, Holland, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz och England.

Evenemanget öppnar åter ett fönster mot temat för naturlig ost, som produceras tack vare mikroskopiska livsformer som ger varje ost dess unika identitet. Utöver ost och mejeriprodukter kommer ett område av marknaden att gästa ett urval av naturligt behandlade köttarter, för att utvidga översikten över naturliga livsmedel. Cheese 2021 uppvisar charkuterivaror som producerats utan nitriter eller nitrater, därför att naturliga livsmedel inte bara har mer smak utan är bättre för vår hälsa och har mindre miljöpåverkan.

Formeln är den samma, trots omformning av evenemangets utrymmen i linje med hälso- och säkerhetsmetoder för Covid-restriktioner. Som vanligt är inträde gratis och evenemanget hålls över torg och gator mitt i Bra.

Här kommer du att finna utställning av Ostmarknad, Biodiversitetshus, den Stora osthallen, Enotek, Mejerikedja för världens boskap och djuruppfödning, Gatukök, Ölbryggeri och Matbilar, våra partners stånd och mycket mera.

Cheese 2021 har organiserats av staden Bra och Slow Food. Evenemanget har möjliggjorts genom stödet från företag som tror på evenemangets värden och syften, inklusive huvudpartners: BBBell, BPER Banca, Consorzio del Parmigiano Reggiano, Egea, Pastificio Di Martino, Quality Beer Academy (QBA) och Reale Mutua.

Presskontor för Cheese

Slow Food – [email protected]

Paola Nano (+39 329 832 1285); Alessia Pautasso (+39 3428641029)

Staden Bra: Elena Martini, Roberto Buffa;  +39 0172 438278; [email protected]

 

www.slowfood.com – www.comune.bra.cn.it

 

 

 

 

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter