Stadig ingen aftale om glyphosat – Slow Food opfordrer regeringen til at straks at udstede et forbud

09 Nov 2017 | Danish

Efter den manglende aftale om forlængelse af godkendelsen af glyphosat den 25. oktober og Kommissionens forslag om at forkorte godkendelsesperioden fra 10 til 5 år, har medlemsstaterne stemt i dag: der blev ikke indgået nogen aftale.

Europa-Kommissionen har bebudet, at den vil fremsætte samme forslag til appeludvalget (et højere niveau af regeringsmøder) den 27. november. Vores regeringer vil derfor igen have mulighed for at sætte en stopper for dette giftige stof.

Derfor fortsætter Slow Food med at kræve forbud mod glyphosat. Kommissionen kan ikke blive ved med at ignorere regeringerne og borgerne, den repræsenterer: allerede i juli 2017 annoncerede regeringer deres modstand mod 10 års fornyelse, derefter bekræftet d. 5.-6. oktober. Dagens afstemning indikerer igen regeringernes store uvilje mod at godkende glyphosat igen.

Ursula Hudson, formand for Slow Food Germany, bekræfter: ”Vi taler om landbrugets fremtid, fremtiden for det vi spiser og drikker dagligt. Som europæisk borger er jeg skuffet over, at vores regeringer gik glip af endnu en chance for at tage et stærkt standpunkt mod glyphosat. Hvis vi ikke standser brugen af glyphosat, vil det få indflydelse på vores egen og vores kæres sundhed – hvis vi ikke forbyder det, vil børn fortsat vokse op udsat for dette giftige kemikalie, ikke alene i maden og vandet, men også i det miljø, de lever i og leger i. Vi skal sætte en stopper for glyphosat, fremme agroøkologiske landmænd og deres metoder og hjælpe konventionelle landmænd i overgangen bort fra denne plantegift”.

 

Europa-parlamentet har bekræftet, at arrangørerne af “Stop Glyphosate”, EU-borgernes Initiativ, får lejlighed til at fremsætte borgerinitiativet (der blev indsamlet 1.070.865 underskrifter) på en offentlig høring, som finder sted den 20. november 2017. Kommissionen skal inden tre måder fra indleveringsdatoen, dvs. inden den 8. januar 2018, i en meddelelse redegøre for sine juridiske og politiske konklusioner om borgerinitiativet, hvad den agter at gøre, hvis den agter at gøre noget, samt dens begrundelser for dens beslutninger. Indtil i dag er der imidlertid intet EU-borgerinitiativ, der har haft held med deres hensigt.

Sagsforløb:

Beslutningen kommer efter flere mislykkede forsøg på at opnå kvalificeret flertal i det stående udvalg og igen i appeludvalg den 24. juni 2016, begge udvalg repræsenterer medlemsstaterne. Den 29. juni 2016 forlængede Kommissionen godkendelse af glyphosat indtil beslutningen i dag.

Kommercialiseret siden 1974, i 2015 blev glyphosat klassificeret af International Agency for Research on Cancer (IARC) og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) som “sikkert kræftfremkaldende hos mennesker“. To måneder efter at have hørt IARC’s udtalelse, kom den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) til den modsatte konklusion. Efter dens opfattelse udgør glyphosat nemlig næppe en kræftrisiko for mennesker“. Men Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) baserede sin anbefaling på en EU-rapport, der kopierede og indsatte analyser fraMonsantosundersøgelse, hvor sider af studiet er identiske med passager i en ansøgning fra Monsanto på vegne af Glyphosate Task Force (GTF), et brancheorgan under ledelse af selskabet.

For yderligere information, kontakt venligst:

Slow Food International pressetjeneste

Paola Nano, Giulia Capaldi

[email protected] – Twitter: @SlowFoodPress

Slow Food er en verdensomspændende græsrodsorganisation, der skaber en verden, hvor alle mennesker kan få adgang til og nyde mad, der er sund for dem, sund for dem, der dyrker den og sund for planeten. Slow Food involverer mere end en million aktivister, kokke, eksperter, unge, landmænd, fiskere og forskere i over 160 lande. Blandt dem et netværk på omkring 100.000 Slow Food medlemmer forbundet til 1.500 lokale afdelinger verden over, som bidrager gennem deres medlemskontingent samt de events og kampagner, der organiserer. Som en del af netværket driver mere end 2.400 Terre madre madfællesskaber mindre og bæredygtig produktion af kvalitetsfødevarer i hele verden.

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter