Slow Food se připojuje k Evropským akčním dnům pro Good Food Good Farming (Dobré jídlo – dobré zemědělství) s více než 15 událostmi v Evropě

04 Oct 2019 | Czech

Již druhým rokem po sobě se Slow Food Europe připojuje k Evropským akčním dnům pro Good Food Good Farming (Dobré jídlo – dobré zemědělství), které se během měsíce října uskuteční v rámci Evropy. 

 width=Různé sítě Slow Food připravují více než 15 událostí v zemích západní, střední a severní Evropy, jako jsou Itálie, Rumunsko, Lotyšsko, Francie, Česká republika, Slovensko, Německo, Finsko a Chorvatsko. Hnutí Good Food Good Farming (Dobré jídlo – dobré zemědělství) sdružuje více než 300 evropských organizací, které spojily své síly, aby předložily rozhodovacím orgánům žádost o zavedení potravinových a zemědělských systémů podporujících živobytí drobných zemědělců a venkova, a chránících půdu, vodu, ekosystémy a biologickou rozmanitost. 

Od trhů Earth Markets po debaty, a od západu na východ, se skupiny Slow Food v Evropě hlasitě připojují k říjnovým Evropským akčním dnům pro Good Food Good Farming (Dobré jídlo – dobré zemědělství). První události Slow Food budou zahájeny první víkend v říjnu třídenní událostí v chorvatském regionu Istrie, který povede workshopy a debaty o udržitelném rozvoji a společné zemědělské politice (SZP) v Evropě, akci ke zvýšení povědomí pořádanou třemi pobaltskými státy, na lokálním trhu Earth Market v lotyšském Straupe, a nakonec událostí Slow Food Västnyland ve finském Fiskars, jež shromáždí okolo 8 000 návštěvníků a zaměří se na důležitost dobrého, čistého a spravedlivého jídla.

Pozdější události zahrnou přeshraniční “Eat-In” mezi Německem a Nizozemím, organizované Slow Food Youth Network jako symbol přeshraničního rozměru zemědělských a potravinářských otázek v celé EU, jakož i diskuse na Slovensku a v České republice o udržitelné výrobě, zaměřené na krátké dodavatelské řetězce, a protestní piknik a diskuse o zemědělství a jeho dopadu na životní prostředí ve Francii. Několik událostí se připravuje také v Itálii.

„Jsme nadšeni, že se můžeme připojit k Evropským akčním dnům pro Good Food Good Farming (Dobré jídlo – dobré zemědělství) s řadou různých událostí po celé Evropě a ukázat tak rozmanitost i jednotu hnutí Slow Food. Tento rok je pro Evropu životně důležitý, protože čekáme na dokončení reformy SZP. Bude určovat evropskou zemědělskou budoucnost, která je nyní připravena pokračovat v podporování praktik intenzivního zemědělství. Věříme, že je zásadně důležité dát občanům hlas a zajistit, aby jejich požadavky byly vyslyšeny evropskými orgány s rozhodovací pravomocí,“ uvádí Rachele Lodi, mezinárodní radní Slow Food pro Evropu.

Během říjnových událostí budou skupiny Slow Food spolu s dalšími organizacemi zapojenými do celoevropského hnutí shromažďovat zprávy od občanů pro lepší potravinářské a zemědělské systémy v Evropě. Poslancům Evropského parlamentu budou tyto zprávy doručeny ve formě pohlednic během závěrečné demonstrace Good Food Good Farming (Dobré jídlo – dobré zemědělství) ve Štrasburku, která se uskuteční před parlamentem dne 22. října. Vzhledem k tomu, že se očekává, že nový parlament a vlády členských států učiní zásadní rozhodnutí týkající se reformy SZP, hnutí Good Food Good Farming (Dobré jídlo – dobré zemědělství) využije tento okamžik k objasnění požadavku občanů, aby v evropském zemědělském systému byly provedeny naléhavé změny, které zajistí zdravé, spravedlivé a udržitelné jídlo.

Společná zemědělská politika (SZP) je politikou Evropské unie zaměřenou na zemědělství a rozvoj venkova. SZP dnes představuje zhruba 40% rozpočtu EU a zůstává nejintegrovanější politikou EU. Hnutí Good Food Good Farming (Dobré jídlo – dobré zemědělství) požaduje spravedlivou, zelenou a zdravou SZP, která je dobrá pro lidi i pro planetu.

Pro další informace:
Yael Pantzer <[email protected]>

Tisková kancelář Slow Food
Paola Nano – <[email protected]>
Indre Anskaityte <[email protected]>

Slow Food je globální síť místních komunit založená v roce 1989 s cílem předejít vymizení lokálních potravinářských kultur a tradic a zabránit vzestupu kultury rychlého občerstvení. Od svého založení se Slow Food rozrostlo v celosvětové hnutí zahrnující miliony lidí ve více než 160 zemích a snaží se zajistit, aby měl každý přístup k dobrému, čistému a spravedlivému jídlu. Slow Food je zastřešující organizací zodpovědnou za vedení celého hnutí.

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter