Slow Food presenterar nytt rådgivande organ för Ursprungsbefolkningarnas Gemenskap (Indigenous Peoples’ Network)

28 Aug 2018 | Swedish

Styrelsen består av nio medlemmar från olika geografiska regioner, åldersgrupper och könstillhörigheter

Efter en lång förhandlingsprocess har Slow Food Indigenous Terra Madre Network (ITM) inrättat en global ledargrupp för alla världens ursprungsbefolkningar.

ITM har nu utsett sju medlemmar som tillsammans representerar planetens alla regioner, och därtill anslutit två rådgivare från Slow Food International.

Det rådgivande organet har som huvuduppdrag att implementera ITM’s färdplan mot 2020 och ska utveckla en strategisk vision för ITM, som överensstämmer med Slow Food’s värderingar. Vidare kommer gruppen att arbeta för att stärka Slow Food’s nätverksarbete, hitta nya samarbetsorgan och dessutom vara en representativ och enad röst för alla de Slow Food-medlemmar som identifierar sig som tillhörande ursprungsbefolkningar.

ITM’s rådgivande organ är ett grundläggande steg för att stärka ITM som nätverk och är dessutom del i ett treårigt projekt finansierat av IFAD (International Fund for Agricultural Development), som har som mål att skapa möjligheter för ursprungsbefolkningarnas unga och därmed nya förutsättningar för deras samhällen, samt försvara och sprida deras matkultur. Genom att aktivt involvera fler ungdomar har ITM’s rådgivande organ som delmål att utnämna och underbygga 10 Slow Food Presidia ledda av ursprungsbefolkningar i Argentina, Brasilien, Colombia, Ecuador, Mexico och Kenya.

Lista över de 9 medlemmarna, sorterade efter region:

ÖST- OCH CENTRALAFRIKA

Margaret Tunda Lepore, Maasai. Margaret är en nyckelperson i förespråkandet av Maasaiernas gemenskap. Hon har en kandidatexamen i utvecklingsstudier på Busoga University i Uganda och en master i Internationella Studier på University of Nairobi. Som direkt vittne till de utmaningar som minoritetsfolken i Kenya står inför känner hon ett stort behov av att stötta och säkerställa deras rättigheter till land- och naturresurser, och se till att deras röster blir hörda. Hon arbetar för närvarande med Slow Food för att bland annat skydda och bevara Maasaiernas röda får, en lokal lantras.

Nicolas Mukumo Mushumbi – Internationell rådgivare för Indigenous Peoples’ Network. Nicolas tillhör Bambutifolket, aktiva i skogsområdena runt Kivu i nordöstra delen av Demokratiska Republiken Kongo. Han är ledare för Goma Karisimbi Slow Food Convivium, aktiv i Slow Food-projekten ”Ark of Taste” och ”10.000 Gardens in Africa” och sitter dessutom i styrelsen för eventet Terra Madre Great Lakes. Hans åtaganden för att försvara ursprungsbefolkningarnas rättigheter i D.R.K. bygger på att verka för ett hållbart användande av resurser, motverka land-grabbing och på att använda mat som medium för fredsbyggande mellan lokala samhällen.

ÖSTASIEN

Dai Kitabayashi, ungdomsledare för Slow Food Ryukyu. Dai utvecklade nätverket med hjälp av lokala producenter och konsumenter genom att organisera Slow Food Festival i Okinawa, Japan.

EUROPE

Anneli Jonsson, från Idre Sameby i Sverige. Anneli är ordförande i Slow Food Sápmi Convivium, som 2011 höll den första Indigenous Terra Madre-festivalen i Jokkmokk. Efter långa rättstvister mellan markägare och renskötare, som under 90-talet ledde till att många sydsamer övergav sina verksamheter, har Annelis aktivism möjliggjort för många samer att sätta sig in verksamhetens företagsekonomiska beskaffenheter. Detta ledde till grundandet av ett utbildningscentrum, för industriell och traditionell ren- och älgsslakt, med licens från Jordbruksverket och i samarbete med det Svenska Jägareförbundet.

LATINAMERIKA OCH KARIBIEN

Dalí Nolasco Cruz, från Nahuafolket i Tlaola, Puebla. Hon är en aktiv medlem i Slow Food Mexico och vill försvara och förespråka de kreolska territoriets lantsorter, matkultur och inhemska mångfald. Hon är ledare för Tlaola Kukuk Slow Food Convivium och koordinator för Tlaola Serrano Chili Pepper Slow Food Presidium. Som ordförande för Timo´Patla Intercultural Organization AC och Mopampas nätverk för sociala och solidariska företag arbetar hon främst med ursprungsbefolkningens kvinnor. Hon bedriver även undervisning i rättigheter, genus och interkulturalism för kvinnor, barn och ungdomar.

MELANESIEN

Joel Simo är aktiv Slow Food-medlem och förespråkare för traditionella bevattningssystem, en tusenårig och välfungerande teknik som enligt honom bidrar till att värdesätta och skapa tillit till traditionella odlingsmetoder i stort. Joel var en nyckelperson i utförandet av Tupunis Slow Food Festival år 2016. Med en examen från Australian National University ansvarar Joel för närvarande för den så kallade Land and Language Desk på Vanuatu Cultural Centre, där han främst arbetar med lokala samhällen i Vanuatu men sysslar även med mark- och språkfrågor på regional nivå. I över tio år har han arbetat för att öka medvetenheten om traditionella ekonomier och vikten av en mer hänsynsfull markpolitik gentemot ursprungsbefolkningen. Simos expertisområde är resiliens, självständighet och klimatförändringar i ö-nationerna.

SYDOSTASIEN

Raja Sharma Rymbai, tillhörande Jaintiafolket från Meghalaya, Indien. Han har en master i Food Culture & Communication från University of Gastronomic Sciences i Pollenzo, Italien, och arbetar på Slow Food International för att stötta utvecklingen av Slow Food-rörelsen i Indien. Han har varit betydelsefull för att framhäva ursprungsbefolkningarnas kockar och köksmästare i Slow Food-projektet ”Chefs’ Alliance”. Genom att arbeta med unga och understryka vikten av traditionell kunskap vill han försvara ursprungsbefolkningarnas rättigheter, skapa ökad hållbarhet och en tryggare livsmedelsförsörjning.

TURTLE ISLAND, KANADA OCH USA

Melissa K. Nelson har urspung från Anishinaabe, Cree, Métis, Norge och är samtidigt stolt medlem i Turtle Mountain Band och Chippewaindianerna. Melissa är professor i American Indian Studies på San Francisco State University och sedan 1993 även CEO på The Cultural Conservancy, en rättsorganisation ledd av representanter från urspungbefolkningar. Hon är en aktivist för ursprungsbefolkningarnas rättigheter och återhämtning, miljörätt, beskyddande av biokulturella arv, interkulturell solidaritet och lovprisar social gemenskap och inte minst dess konstnärliga uttryck.  Hon har varit involverad nationellt i Native American Food Movement samt i internationella rörelser som kämpar för ursprungsbefolkningarnas självbestämmanderätt över livsmedel.  Hon är aktiv i Slow Food-projektet Renewing America’s Food Traditions (RAFT) och var med som grundare för Slow Food Turtle Island Association.

Denisa Livingston – Internationell rådgivare för Indigenous Peoples’ Network. Denisa tillhör Dinéfolket och representerar regionerna i ”Global North”. Denisa är i styrelsen för Slow Food Turtle Island Association, och är engagerad i frågor som rör diabetesepidemin, den dominerande snabbmaten och bristen på tillgång till hälsosam mat i Navajo Nation. Hon är medlem i åtskilliga organisationer som tillsammans kopplar samman ämnen som unga jordbrukare, diabetes, traditionell kunskap etc.

*Indigenous Terra Madre (ITM): är ett nätverk bestående av ursprungsbefolkningars gemenskaper, partnerskap och organisationer. Sprungen ur det mer heltäckande Terra Madre-nätverket arbetar de för att 1) Synliggöra ursprungsbefolkningarna och göra deras röster tydligt hörda i debatten om livsmedel och kultur 2) Institutionalisera ursprungsbefolkningarnas delaktighet i Slow Food-rörelsen och dess projekt och 3) Utveckla regionala och globala samarbeten. IFAD (International Fund for Agricultural Development) och The Christensen Fund har stöttat och bidragit till nätverkets tillväxt i storlek och styrka. Idag involverar ITM tusentals individer i över 370 gemenskaper, i 86 länder världen över. Ursprungsbefolkningarna representerar redan mer än 750 produkter i Ark of Taste, de ansvarar för mer än 50 Slow Food Presidia och de har åtskilliga representanter i Slow Food Chefs’ Alliance.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

[email protected] – Twitter: @SlowFoodPress

Slow Food involverar över en miljon människor som är engagerade i och passionerade för god, ren och rättvis mat. Detta inkluderar kockar, ungdomar, aktivister, bönder, fiskare, experter och akademiker i över 160 länder.

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter