Slow Food potępia zgodę Parlamentu UE na umowę CETA

20 Feb 2017 | Polish

CETA służy interesom wielkiego przemysłu, ze szkodą dla obywateli i małych producentów

Umowa gospodarczo-handlowa (CETA) między UE a Kanadą została zatwierdzona przez Parlament Europejski w dniu 15 lutego 2017 r. przy 408 głosach za, 254 przeciw, pomimo ogromnego sprzeciwu ze strony publiczności.

Głosowanie parlamentu UE pozostaje w sprzeczności wobec szerokiej koalicji społeczeństwa obywatelskiego, która wezwała do odrzucenia transakcji w Europie i Kanadzie. Mobilizacja przeciwko CETA była jednym z najsilniejszych europejskich ruchów demokratycznych, jakie kiedykolwiek miały miejsce, zaangażowała głosy 3,5 miliona ludzi z całej Europy, którzy podpisali petycję przeciwko umowie CETA i jej bliźniaczce, umowie miedzy UE i USA: Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

Carlo Petrini, prezes Slow Food, powiedział: „Międzynarodowe umowy o wolnym handlu są pozbawione sensu, jeśli nie uda im się podnieść standardów produkcyjnych (środowiskowych i społecznych) w celu ochrony interesów drobnych producentów. Nie jest tak w przypadku CETA ani TTIP lub TPP. Nie będzie tak również w innych podobnych traktatach zawieranych w przyszłości. Ich podpisanie oznacza zrzeczenie się funkcji regulacyjnych i politycznych, które powinny być przywilejami rządów [państw członkowskich], tym samym oznacza prywatyzację procesów decyzyjnych. Aby uzyskać jaśniejszy obraz tego, co się z tym wiąże: dziś w Europie istnieje około 1300 produktów spożywczych z oznaczeniem geograficznym, 2800 win i 330 napojów spirytusowych. Mówi się, że CETA uchroni 173 z nich.”

José Bové, Poseł do Parlamentu Europejskiego, poszedł dalej: “Umowa o wolnym handlu z Kanadą będzie miała decydujący wpływ na rolników europejskich i kanadyjskich, szczególnie tych z trudnych obszarów wiejskich, takich jak regiony górskie. Obawiam się, że na niektóre produkty spożywcze wysokiej jakości będą nałożone solidne kary w nawiązaniu do fałszywej ochrony PDO (Protected Designation of Origin – PL: Chroniona Nazwa Pochodzenia).

Beneficjentami tej transakcji są dziś duże przedsiębiorstwa i koncerny. Wynik głosowania jest porażką, ale walka trwa, bo CETA musi być teraz ratyfikowana przez 28 państw członkowskich. w każdym kraju europejskim należy teraz wzmocnić te walkę.

Jestem przekonany, że wyjątkowo pilne jest wstrzymanie wszelkich negocjacji dwustronnych oraz wznowienie negocjacji wielostronnych, które uwzględniają prawa społeczne i środowiskowe, zwłaszcza w kwestii klimatu. ”

Slow Food wzywa wszystkie europejskie kraje członkowskie do podjęcia konsultacji społecznych i wysłuchania głosów wszystkich tych, których funkcjonowanie będzie zagrożone, wzywa także do wzięcia pod uwagę zagrożenia dla naszej demokracji. W demokratycznie wybranych rządach jest to nie do zaakceptowania, że rezygnują ze swych wpływów na rzecz umów wolnorynkowych, które minimalizują przywileje i ochronę, do której mamy prawo zarówno jako obywatele, jak i ludzie pracy. Ludzie przed zyskami!

Pole bitwy przemieszcza się teraz do społeczeństwa obywatelskiego w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

* Tło:

W następstwie podpisania umowy CETA przez unijny i kanadyjski rząd w październiku 2016 oraz kontrowersyjnych głosowaniach w kilku komisjach Parlamentu Europejskiego, dzisiejsze głosowanie w Strasburgu na sesji plenarnej Parlamentu było ostatnim krokiem w procesie ratyfikacji CETA na poziomie UE. Znaczna część umowy wejdzie w życie wiosną 2017. Jednak pełna zgoda będzie wdrożona dopiero po ratyfikacji umowy przez parlamenty wszystkich 28 państw członkowskich UE, łącznie z tymi, w których CETA jest wysoce kontrowersyjna i poddana będzie referendom.

Translation / Tłumaczenie:

„Slow Food Dolny Śląsk” convivium – www.slowfooddolnyslask.org

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt ze Slow Food International Press Office:

[email protected] – Twitter: @SlowFoodPress

Ruch Slow Food zrzesza ponad milion pasjonatów oddanych walce o dobrą, czystą i uczciwą żywność: szefów kuchni, młodzież, aktywistów, rolników, rybaków, ekspertów i naukowców w ponad 150 krajach. Sama organizacja liczy około 100 000 członków w 1 500 lokalnych oddziałach (conviviach), którzy wpierają stowarzyszenie zarówno poprzez składki członkowskie, jak i organizację kampanii i eventów. Dodatkowo Slow Food to ponad 2 000 społeczności Terra Madre wytwarzających żywność na małą skalę w myśl zrównoważonej produkcji.

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter