Slow Food mukana Good Food Good Farming (hyvää ruokaa ja hyvää maanviljelyä) -aloitteen eurooppalaisilla toimintapäivillä yli 15 tapahtuman voimin Euroopassa

04 Oct 2019 | Finnish

Slow Food Europe on mukana jo toista vuotta peräkkäin Good Food Good Farming (hyvää ruokaa ja hyvää maanviljelyä) -aloitteen eurooppalaisilla toimintapäivillä, joita järjestetään eri puolilla Eurooppaa lokakuussa. 

 width=Eri Slow Food -verkostot järjestävät yli 15 tapahtumaa seuraavissa länsi-, keski- ja pohjois-Euroopan maissa: Italia, Romania, Latvia, Ranska, Tšekin tasavalta, Slovakia, Saksa, Suomi ja Kroatia. Good Food Good Farming (hyvää ruokaa ja hyvää maanviljelyä) -aloite tuo yhteen yli 300 eurooppalaista järjestöä, jotka ovat yhdistäneet voimansa vaatiakseen, että päättäjät ottaisivat käyttöön elintarvike- ja maanviljelysjärjestelmiä, jotka tukevat pieniä viljelijöitä ja maaseudun elinkeinoja sekä suojaavat maaperää, vettä, ekosysteemejä ja luonnon monimuotoisuutta. 

Earth market -markkinoista keskusteluihin ja lännestä itään, Slow Foodin Euroopan ryhmät tuovat äänensä kuuluviin Good Food Good Farming (hyvää ruokaa ja hyvää maanviljelyä) –aloitteen eurooppalaisilla toimintapäivillä lokakuussa. Slow Food -tapahtuma alkaa lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna, jolloin Kroatian Istrian alueella järjestetään kolmipäiväinen tapahtuma. Silloin luvassa on työpajoja ja keskustelua kestävästä kehityksestä ja Euroopan yleisestä maatalouspolitiikasta (YMP). Lisäksi järjestetään tietoisuutta lisääviä toimia, joiden järjestäjinä toimivat kolme Baltian maata,  Latvian Straupen paikallisilla Earth Market -markkinoilla.Viimeinen, Slow Food Västnylandin järjestämä tapahtuma on Fiskarsissa. Paikan päälle odotetaan saapuvan noin 8 000 vierailijaa, ja tapahtuman keskipisteessä on hyvän, puhtaan ja reilun ruoan tärkeys.

Myöhemmin järjestetään Saksan ja Alankomaiden rajalla tapahtuva ruokailu. Sen käytännön järjestelyistä vastaa Slow Food Youth Network, ja tapahtuma symboloi koko EU:n laajuisten maanviljelys- ja ruokaongelmien rajoja ylittäviä vaikutuksia. Luvassa on myös kestävää tuotantoa ja erityisesti lyhyitä toimitusketjuja koskevia  keskustelutilaisuuksia Slovakiassa jaTšekin tasavallassa. Lisäksi Ranskassa järjestetään protestipinikkejä ja keskustellaan maanviljelyksestä ja sen ympäristövaikutuksista. Myös Italiassa järjestetään lukuisia tapahtumia.

“Meillä on ilo olla mukana Good Food Good Farming (hyvää ruokaa ja hyvää maanviljelyä) -aloitteen eurooppalaisilla toimintapäivillä järjestämässä lukuisia tapahtumia eri puolilla Eurooppaa ja tuoden esille Slow Food -liikkeen moninaisuuden ja yhtenäisyyden. Tämä vuosi on hyvin tärkeä Euroopassa, sillä odotamme, että YMP-uudistus toteutetaan. Se sanelee Euroopan maanviljelyksen tulevaisuuden, ja tällä hetkellä se kannustaa tehoviljelyyn. Uskomme, että on erittäin tärkeää antaa kansalaisille ääni ja varmistaa, että EU:n päätöksentekijät kuulevat heidän vaatimuksensa”, sanoo Euroopan Slow Food’s Internationalin edustaja Rachele Lodi.

Lokakuussa järjestettävien tapahtumien aikana Slow Foodin ryhmät ja muut koko Euroopan laajuisessa liikkeessä mukana olevat järjestöt keräävät kansalaisten viestejä, jotka koskevat Euroopan ruoka- ja maanviljelysjärjestelmien parantamista. Viestit lähetetään eteenpäin postikorteissa Euroopan parlamentin jäsenille viimeisen, Strasbourgissa pidettävän Good Food Good Farming (hyvää ruokaa ja hyvää maanviljelyä) -mielenosoituksen aikana. Mielenosoitus alkaa parlamentin edessä 22. lokakuuta. Uuden parlamentin ja kansallisten hallitusten odotetaan tekevän tärkeitä YMP:n uudistusta koskevia päätöksiä. Good Food Good Farming (hyvää ruokaa ja hyvää maanviljelyä) -liike tarttuu tilaisuuteen tuodakseen esiin kansalaisten selkeän vaatimuksen muuttaa Euroopan maatalousjärjestelmää pikaisesti terveellisen, reilun ja kestävän kehityksen mukaisen ruoan tuottamiseksi.

Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on Euroopan unionin käytäntö, joka on keskittynyt maanviljelyksen ja maaseudun kehittämiseen. Tänä päivänä YMP muodostaa noin 40 % EU:n budjetista ja on edelleen EU:n yhdennetyin politiikka. Good Food Good Farming (hyvää ruokaa ja hyvää maanviljelyä) -liike peräänkuuluttaa reilua, vihreää ja tervettä YMP:tä, joka on hyvä sekä ihmisille että planeetalle.

Lisätietoja:
Yael Pantzer <[email protected]>

Slow Foodin lehdistötoimisto
Paola Nano – <[email protected]>
Indre Anskaityte <[email protected]>

Slow Food on maailmanlaajuinen paikallisten yhteisöjen verkosto, joka perustettiin vuonna 1989. Sen tarkoituksena on estää paikallisten ruokakulttuurien ja -perinteiden katoaminen ja vastustaa pikaruokakulttuurin nousua. Perustamisensa jälkeen Slow Foodista on sukeutunut maailmanlaajuinen liike, johon kuuluu miljoonia ihmisiä yli 160 maasta. Slow Food ponnistelee varmistaakseen, että kaikkien saatavilla on hyvää, puhdasta ja reilua ruokaa. Slow Food on kattojärjestö, joka vastaa koko liikkeen ohjauksesta.

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter