Slow Food Central Europe nowy europejski projekt promocji dziedzictwa kulinarnego

27 Sep 2017 | Polish

15 września, podczas Festiwalu Sera w Bra (Włochy) zainaugurowana została realizacja projektu SLOW FOOD CENTRAL EUROPE, finansowanego ze środków unijnego programu Interreg Central Europe. Liderem projektu jest stowarzyszenie Slow Food z Włoch, a udział w nim bierze 11 partnerów z 5 krajów, w tym Miasto Kraków Gastronomia I dziedzictwo kulinarne są często używane jako narzędzie promocji oferty turystycznej miasta, czy regionu, ale wciąż zbyt rzadko służą zrównoważonemu rozwojowi i integracji społecznej. Dlatego celem nowego projektu jest opisanie i promocja dziedzictwa kultury związanego z żywnością, tak, aby posłużyło ono budowaniu zrównoważonej gospodarki, środowiska i społeczeństwa.

Miasta stanowią idealne środowisko, w którym tego rodzaju cele mogą zostać skutecznie zrealizowane: mogą być “oknem” na międzynarodowe rynki, ale zarazem oferują duże możliwości współpracy z lokalnymi społecznościami i biznesem. Projekt Slow Food Central Europe będzie realizowany w pięciu miastach: Wenecji (Włochy), Dubrowniku (Chorwacja), Brnie (Czechy), Kecskemét (Węgry) oraz Krakowie.

„Każdy kraj posiada własną tożsamość kulturową, której częścią jest dziedzictwo gastronomiczne” – mówi Piero Sardo, prezydent Fundacji Slow Food ma Rzecz Bioróżnorodności Foundation for Biodiversity. – składają się na nie produkty, ale też tradycje i wiedza, przekazywane przez tysiące lat w lokalnych społecznościach, ale także w wyniku ich kontaktów z innymi społecznościami. Bogactwo dziedzictwa gastronomii to element wzbogacający każdą społeczność. W przypadku krajów Europy Środkowej różnorodność kulturowa oparta jest na wspólnej podstawie. Główny celem projektu „Slow Food Central Europe” jest więc poszukiwanie tradycji wspólnych dla krajów-partnerów projektu, a zarazem ochrona i promocja bioróżnorodności w gastronomii.

W inauguracji projektu udział wzięła także przedstawicielka organizacji Europa Nostra, europejskiej federacji organizacji zajmujących się dziedzictwem kultury. Zrzesza ona 250 organizacji pozarządowych i 150 instytucji publicznych z 40 krajów Europy.

Lista partnerów projektu Slow Food Central Europe:

 • Slow Food (Włochy)
 • Miasto Wenecja (Włochy)
 • Uniwersytet Nauk Gastronomicznych (Włochy)
 • DURA – Agencja Rozwoju Miasta Dubrownik (Chorwacja)
 • Stowarzyszenie Kinookus Association (Chrowacja)
 • Centrala Ruchu Turystycznego Moraw Południowych w Brnie (Czechy)
 • Slow Food Brno (Czechy)
 • Miasto Kraków (Polska)
 • Slow Food Polska (Polska)
 • Miasto Kecskemét (Węgry)
 • Slow Food Kiskunság (Węgry)

 

Więcej Informacji:

Slow Food International Press Office

[email protected], +39 0172 419 645

Twitter: @SlowFoodPress

 

Slow Food to międzynarodowa organizacja działająca na rzecz wizji świata, w którym produkcja żywności odbywa się w sposób zrównoważony, a dostęp do niej jest równy dla wszystkich. Slow Food tworzy ponad 1 500 lokalnych oddziałów i 2 400 społeczności wspierających, angażując miliony osób na całym świecie. Dzięki globalnym projektom (m.in. Arka Smaku, czy Ogrody Afryki) oraz utworzeniu sieci Terra Madre, Slow Food aktywnie chroni dziedzictwo rolnictwa i produkcji żywności oraz promuje zrównoważone metody uprawy i hodowli szanujące środowisko, zdrowie ludzkie i różnorodność lokalnych kultur.

The SlowFood-CE project is financed by the EU program Interreg Central Europe. The contents of this publication are the sole responsibility of Slow Food and the EU is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Facebook

Twitter

 

Unsubscribe  |  Disiscriviti

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter