Slow Food лансира Бюлетин за биоразнообразието

13 Oct 2015 | Bulgarian

«От средносрочния доклад за биоразнообразието на Европейската комисия наяве излиза една все по-обезпокоителна панорама»

През изминалите дни Европейската комисия публикува средносрочния си доклад за мониторинга на биоразнообразието в Европа. Документът от 18 страници приключва с констатацията, че въпреки усилията, положени от страните членки именно през 2011 г., през последните четири години не е имало подобрение на състоянието на биоразнообразието на свързаните със земеделието местообитания и не е направен напредък за достигане на поставените за 2020 г. цели.

По-специално, ситуацията продължава да бъде негативна в 77% от европейските местообитания и 56% от видовете (растителни и животински) са в риск.

Новият доклад на Европейската комисия подчертава, че не се прави достатъчно, и посочва интензивното земеделие като една от най-сериозните причини за нарушаване на биоразнообразието.

Настоящото намаление на биоразнообразието може да доведе до изчезване на един на всеки 10 вида до края на този век. Според учените в момента протича шестото масово изчезване на видове в историята и човекът със своята дейност е основна причина за това.

Пиеро Сардо, председател на Фондация “Slow Food за биоразнообразието”, напомня:

« От повече от 15 години Slow Food работи за опазване на биоразнообразието в земеделието и хранително-вкусовата промишленост и със своите проекти Presidia (проекти за защита на продукти в риск) иСъкровищницата на вкусовете постигна конкретни резултати в много страни по света, както свидетелства едно проучване, проведено с университетите в Торино и в Палермо. Но става дума за капка в морето» добавя, «и трябва да заявим силно и ясно, че е необходима истинска, пълна културна революция: посоката на тази катастрофална ситуация може да се обърне само чрез промяна на стиловете на потребление на всички нас. От днес започваме нов етап, за да реагираме на една крайна извънредна ситуация: Slow Food създава Бюлетин за агробиоразнообразието, чрез който ще се опитаме да информираме по прост и достъпен начин, да насочим прожекторите към проблемни ситуации, да посочим възможните решения и да поставим акцент върху вече постигнатите позитивни резултати, така че положителният опит да може да бъде повтарян и адаптиран към различни местни ситуации. Твърдият избор на един от двата производствени модела трябва да бъде ясен: интензивното производство на селскостопанска продукция и хранително-вкусови продукти е основната причина за загубата на биоразнообразие. Моделът на мултифункционално, многоцелево и дребно земеделие пък е в състояние да поддържа във времето качество и възобновяемост на природните ресурси, да опазва биоразнообразието и да гарантира непокътността на екосистемите».

Уеб страницата на Бюлетина за биоразнообразието на Slow Food може да разгледате тук.

За допълнителна информация, моля, свържете се с международния пресофис на „Slow Food”:

Паола Нано, +39 329 8321285 [email protected] 

„Slow Food” обединява милиони хора, посветени и отдадени на добрата, чиста и справедливо произвеждана храна. В движението участват готвачи, младежи активисти, фермери, рибари, експерти и учени от над 158 страни; мрежа от около 100 000  члена на „Slow Food”, свързани с 1500 местни организации по света, допринасящи със своя членски внос, както и организирайки събития и кампании; а също така и 2000 хранителни общности „Terra Madre”, които практикуват устойчиво производство в малък мащаб на качествени храни по целия свят.

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter