Samisk Gurpi blir presidiaprodukt hos Slow Food

15 Feb 2018 | Swedish

Gurpi, kallrökt malet och saltat renkött, är en samisk specialitet som tillverkas enligt småskaliga metoder och som har en mångtusenårig mat- och kulturtradition bakom sig.

Gurpi, ett kallrökt malet och saltat renkött, är nu officiellt utnämnd till Slow Food presidiaprodukt*. Samernas matkultur har gått i arv tack vare muntlig kunskapsöverföring under mer än tusen år, och produktionen av Gurpi (uttalas gorpi) har varit en viktig del i samekulturen där de kallrökta köttfärsknytena antingen grillas på en pinne eller steks i panna renfett eller smör. Sápmi, även kallat Sameland, är samernas historiska bosättningsområden och sträcker sig från Kolahalvön i Ryssland över Finland och Sverige till Norge. Renskötseln är av tradition en viktig del av samernas liv där tama och halvvilda renar drivs mellan sommar- och vinterbetesmarker under året.

Gurpi, och tidigare Souvas, har utnämnts till Slow Food presidiaprodukter med målsättningen att skydda samernas traditionella småskaliga produktion och ge den ett ännu större marknadsvärde. Köttet kommer från frigående renar i det vidsträckta Sápmi, och har givetvis inte behandlas med antibiotika. Den Gurpiprodukt som utnämnts till presidiaprodukt, tillverkas av det samiska företaget Lapplands Viltprodukter.

– Slow Foods arbete för god, hälsosam och rättvist producerad mat stämmer väl in på vår samiska livsstil, säger Anneli Jonsson, koordinator för Slow Food Sápmis Presidium.

– Slow Food Sápmi arbetar för att återuppväcka och återvinna samernas traditionella kunskap om hur vi producerar mat utan tillsatser och med full respekt för våra renar. Det nya presidiet ger oss möjlighet att ge Gurpi det erkännande som maträtten förtjänar.

När renar slaktas och styckas så kan överskottskött malas ned för att tillredas som köttfärsknyten inlindade i renens nätfett. Samerna tar till vara varje del av renarna, så när som på huvudet. Samiska herdar tar med sig Gurpi, som också kallas för trollkorv och renkorv, på vandringarna mellan renbeten. Äldre samer kan berätta att Gurpi tidigare också lufttorkades och fermenterades naturligt i perforerade behållare som följde med packningen, en effektiv metod som tillät en längre lagring och en alltid tillgänglig proteinreserv. Idag serveras gurpi grillad eller stekt, och kan serveras med exempelvis rödvinssås och mandelpotatisstamp, eller varför inte med kantarellsås och rårörda lingon?

Representanter för samerna kommer att närvara vid Terra Madre Nordic som äger rum 24 – 29 april i Köpenhamn. Eventet kommer att samla Slow Food Nordens hela nätverk av småskaliga och högklassiga producenter tillsammans med aktivister, akademiker och kockar.

Gurpi är den samiska kulturens andra Presidiaprodukt, efter Souvas, och är det fjärde presidiet i Sverige som sedan tidigare räknar Bruna Bönor från Öland och Källarlagrad Getost från Jämtland. Sverige kan också räkna 41 produkter i Smakernas Ark som omfattar utrotningshotade smaker från olika kulturer, traditioner och olika tidevarv jorden runt, och som anses särskilt skyddsvärda.

Slow Food har skapat Indigenous Terra Madre (ITM), ett nätverk av ursprungsfolk med målsättningen att göra deras röster hörda i debatten kring mat och kultur. Det första ITM-mötet organiserades av samerna i Jokkmokk 2011. ITM-nätverket omfattar idag tusentals medlemmar i 370 intressegrupper i 86 länder världen runt.

Slow Foods presidier erbjuder mindre matproducenter support på plats och har som syfte att bevara en hållbar livsmedelsproduktion, unika odlingslandskap och ekosystem som riskerar att försvinna. Presidierna, som ingår i Slow Food Foundation of Biodiversity, ska också bevara och återuppväcka traditionella tillverkningsmetoder och hanteringsprocesser, förutom att också skydda lokal flora och utrotningshotad fauna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Koordinator för Slow Food Sápmis Presidium:

Anneli Jonsson – [email protected] – +46 706509793

Slow Food International Press Office:

Paola Nano, Giulia Capaldi – [email protected]

Twitter: @SlowFoodPress

Slow Food involverar över en miljon människor som är engagerade i och passionerade för god, ren och rättvis mat. Detta inkluderar kockar, ungdomar, aktivister, bönder, fiskare, experter och akademiker i över 160 länder.

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter