Projekt Slow Food Central Europe byl zahájen na festivalu Cheese 2017 Nový projekt bude podporovat nehmotné dědictví jídla

22 Sep 2017 | Czech

 

Festival Cheese 2017 v italském městečku Bra se stal místem prvního setkání mezi 11 partnery z pěti členských zemí EU (Itálie, Chorvatska, České republiky, Maďarska a Polska) právě zahájeného projektu s názvem Slow Food Central Europe, jež byl finančně podpořen z program Interreg Central Europe.

Festival Cheese 2017 poskytnul partnerům projektu Slow Food Central Europe příležitost sdílet svou představu o rostoucím kulturním významu gastronomie. Gastronomie je z velké části využívána k podpoře cestovního ruchu, ale málokdy je nahlížena jako prostředek, který může pomáhat zvyšovat udržitelnost životního prostředí a společenskou integraci. Nový projekt se zaměří na zvýšení schopností místních činitelů přidávat hodnotu k nehmotnému dědictví jídla při současné integraci hospodářské, ekologické a sociální udržitelnosti.

Města jsou ideálními laboratořemi pro dosažení takovýchto změn: dostatečně malá, aby dokázala ovlivnit podnikatelskou a společenskou scénu, ale zároveň dostatečně velká k tomu, aby sloužila jako brány na mezinárodní trhy. Projekt Slow Food Central Europe prověří inovativní řešení propagace gastronomického dědictví ve veřejném prostředí pěti měst: Benátek(Itálie), Dubrovníku (Chorvatsko), Krakova (Polsko), Brna (Česká republikaa Kecskemétu (Maďarsko).

Piero Sardo, prezident Nadace Slow Food pro Biodiverzitu, řekl: „Každá země má svoji kulturní identitu a gastronomické dědictví je její nedílnou součástí. Gastronomické dědictví je tvořeno specifickými potravinami, tradicemi a vědomostmi řemeslníků. Ty jsou důsledkem tisíců let přítomnosti lidí na daném místě, stejně tak jako sdílení a směňování s ostatními komunitami. Tato rozmanitost nás odlišuje a obohacuje na každé úrovni. V případě zemí střední Evropy, protagonistů tohoto projektu, stojí kulturní rozmanitost na společných základech. Hlavním cílem projektu je hledání gastronomických produktů a tradic jednotlivých zemí a znalostí drobných řemeslníků potřebných k jejich uchování při ochraně a zvyšování zemědělské biodiverzity.“

Úvodního setkání projektových partnerů se zúčastnila také zástupkyně Europa Nostra, přidruženého partnera projektu Slow Food Central Europe. Europa Nostra je celoevropská federace organizací věnujících se zajištění a propagaci evropského kulturního a přírodního dědictví. Sdružuje 250 neziskových organizací, 150 veřejných institucí a soukromých společností a na 1 200 individuálních členů ve 40 evropských zemích.

Partneři projektu Slow Food Central Europe jsou:

 • Slow Food
 • Město Benátky (Itálie)
 • Univerzita gastronomických věd (Itálie)
 • Rozvojová agentura města Dubrovník– DURA (Chorvatsko)
 • Spolek Kinookus (Chorvatsko)
 • Centrála cestovního ruchu Jižní Morava – CCRJM (České republika)
 • Slow Food Brno (České republika)
 • Město Krakov (Polsko)
 • Slow Food Polska (Polsko)
 • Město Kecskemét (Maďarsko)
 • Slow Food Kiskunság (Maďarsko)

 

Další informace:

Slow Food International Press Office

[email protected], +39 0172 419 645 Twitter: @SlowFoodPress

 

 

Slow Food je celosvětová organizace prosazující vizi, ve které mají všichni lidé přístup k jídlu, které je dobré pro jejich zdraví, pomáhá jeho producentům a podporuje udržitelnost planety Země. Slow Food je tvořena více než 1 500 místními pobočkami a 2 400 komunitami po celém světě. Prostřednictvím projektů, jako je Ark of Taste (Archa chutí), Presidia a Zahrady v Africe a s podporou sítě Terra Madre, Slow Food chrání potravinářské a zemědělské dědictví celého světa a podporuje zemědělskou a potravinářskou výrobu, která respektuje životní prostředí, lidské zdraví a rozmanitosti místních kultur.

The SlowFood-CE project is financed by the EU program Interreg Central Europe. The contents of this publication are the sole responsibility of Slow Food and the EU is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Facebook

Twitter

 

Unsubscribe  |  Disiscriviti

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter