Nowe rozporządzenie w sprawie pestycydów wzbudziło ostrożne zainteresowanie grup ekologicznych

24 Jun 2022 | Polish

 

Dziś Komisja Europejska przedstawiła długo oczekiwaną propozycję rozporządzenia regulującego użycie pestycydów w Europie mającą zapobiec zniszczeniu ekosystemu. Propozycja wzbudziła ostrożne zainteresowanie grup zajmujących się żywnością i rolnictwem (Corporate Europe Observatory, European Environmental Bureau, Friends of the Earth Europe, Slow Food). Orędownicy zmian postrzegają ją jako pilny i bardzo oczekiwany pierwszy krok, uważają jednak, że trzeba więcej, aby skierować Europę na drogę osiągnięcia zrównoważonego i zdrowego systemu żywnościowego i chronić zdrowie pracowników rolnych, obywateli oraz środowisko.

Znaczącą pozytywną informacją jest zmiana propozycji z dyrektywy na rozporządzenie, ale to nie wystarczy do zapewnienia właściwego i szybkiego jej wdrożenia w państwach członkowskich. Decydenci polityczni muszą bardzo uważać, aby nie powtórzyć błędów z przeszłości, które doprowadziły do dekady braku działania. 

Nina Holland, researcher w Corporate Europe Observatory: „Dobrze, że propozycja obejmująca wiążące cele unijne i krajowe jest w końcu rozpatrywana. Ale to, co się w niej znajduje to absolutne minimum. 1,2 miliona obywateli żąda ograniczenia użycia pestycydów syntetycznych o 80% do 2030 roku, a ich pełnego wycofania do 2035 roku. Teraz czas na państwa członkowskie UE i Parlament Europejski, aby sprostać temu żądaniu, zamiast kłaniać się w pas branży, która zamknęła nasz system żywnościowy w kleszczach pestycydów”.    

Eva Corral, starszy doradca ds. zanieczyszczenia pestycydami i skażenia wód w European Environmental Bureau: „Jak mawiają lekarze, zapobieganie jest lepsze niż leczenie. Zintegrowana ochrona przed szkodnikami, oparta na praktykach rolniczych, monitorowaniu i fizycznej eliminacji, musi stać się podstawą nowej legislacji sprzyjającej zdrowiu ludzi, zwierząt i roślin”.

Clara Bourgin, organizator kampanii dot. żywności, rolnictwa i natury w Friends of the Earth Europe: „Komisja Europejska mogła zrobić o wiele więcej, aby znacznie szybciej zmienić rolnictwo na wolne od pestycydów. Wiążące cele unijne i krajowe to ważny pierwszy krok, ale zasadniczo propozycje przykładają zbyt duże znaczenie do „rolnictwa precyzyjnego” kontrolowanego przez korporacje i innych fałszywych rozwiązań, a zbyt małe do praktyk z zakresu rolnictwa ekologicznego”.

Madeleine Coste, urzędnik ds. polityki w Slow Food Europe. „Mimo intensywnego lobbowania ze strony branży agrochemicznej propozycja, którą przedłożyły teraz państwa członkowskie UE dotycząca ograniczenia o połowę użycia pestycydów do 2030 roku to ważny krok w kierunku transformacji rolnictwa. Musimy jednak dopilnować, aby budżet Wspólnej Polityki Rolnej został wykorzystany do wsparcia rolników w przechodzeniu na agroekologię, inaczej Europejski Zielony Ład zostanie tylko nazwą”.

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter