Nog steeds geen overeenstemming over de verlenging voor glyfosaat – Slow Food vraagt de regeringen het nu te verbieden

09 Nov 2017 | Dutch

Na de gemiste overeenstemming voor de verlenging van het gebruik van glyfosaat op 25 oktober en het nieuwe voorstel van de Europese Commissie om de periode van verlenging te verlagen van 10 naar 5 jaar, hebben de lidstaten vandaag als volgt gestemd: er is geen overeenstemming bereikt.

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat hetzelfde voorstel op 27 november zal worden voorgelegd aan het Comité van Beroep (een meeting van regeringen van hoger niveau). Onze regering zullen nogmaals de gelegenheid hebben om voor eens en altijd een einde te maken aan het gebruik van deze giftige stof.

Gezien deze situatie, blijft Slow Food pleiten voor een verbod op glyfosaat. De Commissie kan de regeringen en de vertegenwoordigde burgers niet blijven negeren: reeds in juli 2017 hebben regeringen hun bezwaar tegen de verlenging van 10 jaar aangetekend, nogmaals bevestigd op 5-6 oktober. De stemming van vandaag wijst op een sterke weerstand van de regeringen tegen een nieuwe vergunning voor glyfosaat.

Ursula Hudson, president van Slow Food Duitsland, verklaart: “We hebben het hier over de toekomst van de landbouw, de toekomst van wat we dagelijks eten en drinken. Als Europees burger ben ik teleurgesteld dat onze regeringen deze kans om een krachtig standpunt in te nemen tegen glyfosaat gemist hebben. Geen eind maken aan het gebruik van glyfosaat is van invloed op onze eigen gezondheid en die van onze geliefden – wanneer we het niet verbieden, zullen opgroeiende kinderen blootgesteld blijven aan deze giftige chemische stof, niet alleen in hun voedsel en water, maar ook in hun woon- en speelomgeving. We moeten het gebruik van glyfosaat stoppen, de agro-ecologische boeren en hun praktijken bevorderen en traditionele boeren helpen in de overgang van dit bestrijdingsmiddel naar andere toepassingen”.

 

Het Europees Parlement heeft bevestigd dat de organisatoren van het Europese Burgerinitiatief Stop Glyphosate” de gelegenheid zullen hebben om het Burgerinitiatief (dat 1.070.865 handtekeningen heeft verzameld) voor te leggen tijdens een openbare zitting op 20 november 2017. De Commissie zal binnen drie maanden na de indieningsdatum, omstreeks 8 januari 2018, een verklaring afgeven met haar juridische en politieke conclusies over het Burgerinitiatief, de eventuele maatregelen die zij voornemens is te nemen en de redenen voor het wel of niet nemen van de betreffende maatregelen. Tot op heden is echter geen enkel Burgerinitiatief geslaagd in zijn opzet.

 

Achtergrond:

De beslissing is het resultaat van het herhaaldelijk mislukken in het behalen van een gekwalificeerde meerderheid binnen het Permanent Comité evenals het Comité van Beroep op 24 juni 2016, comités die de belangen van de lidstaten behartigen. Op 29 juni 2016 heeft de Europese Commissie de goedkeuring voor glyfosaat verlengt tot aan de beslissing van vandaag.

Glyfosaat wordt sinds 1974 in de handel gebracht. In 2015 werd glyfosaat door het internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ingedeeld als waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens.Twee maanden na het horen van de mening van IARC, kwam de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) tot de tegenovergestelde conclusie: volgens haar is het weinig waarschijnlijk dat glysofaat carcinogeen gevaar voor de mens vormt.De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft haar aanbeveling echter gebaseerd op een EU-verslag dat gekopieerde en geplakte analyses bevatte uit een studie van Monsanto, met paginas van de studie identiek aan de passages van een aanvraag ingediend door Monsanto namens de Glyphosate Task Force (GTP), een door het bedrijf geleide industriële organisatie. 

Voor meer informatie:

Internationaal Persbureau Slow Food

Paola Nano, Giulia Capaldi

[email protected] – Twitter: @SlowFoodPress

Slow Food is een internationale organisatie, geworteld in de lokale gemeenschappen, die goed, schoon en eerlijk voedsel voor iedereen bevordert: goed omdat het gezond is en aangenaam vanuit organoleptisch standpunt; schoon vanwege de aandacht voor milieu en dierenwelzijn; eerlijk omdat het de personen die zich inzetten voor de productie, de transformatie en de distributie eerbiedigt. Slow Food is een uitgebreide organisatie, gevormd door meer dan 1500 lokale groepen en 2400 voedselgemeenschappen, met een leidinggevende rol voor de gehele beweging waarbij elk jaar miljoenen personen betrokken zijn. Door middel van projecten zoals de Arca del Gusto, de Presidia, de moestuinen in Afrika en met de mobilisatie van het netwerk Terra Madre, beschermt Slow Food het wereldwijde erfgoed van agrovoeding en bevordert het een milieuvriendelijke landbouw die gezondheid en plaatselijke culturen eerbiedigt.

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter