Miljøgrupper møder den nye pesticidforordning med forsigtig velkomst

24 Jun 2022 | Danish

 

Europa-Kommissionen fremlagde i dag sit længe ventede forslag til en forordning om begrænsning af anvendelsen af pesticider i Europa for at undgå et sammenbrud af økosystemet. Forslaget er blevet hilst forsigtigt velkommen af fødevare- og landbrugsgrupper (Corporate Europe Observatory, European Environmental Bureau, Friends of the Earth Europe, Slow Food). Kampagnefolkene betragter det som et presserende og velkomment første skridt, men der er behov for mere for at få Europa ind på vejen mod et bæredygtigt og sundt fødevaresystem og beskytte landarbejdernes, borgernes og miljøets sundhed.

Den kendsgerning, at forslaget nu er en forordning i stedet for et direktiv, er en vigtig forbedring, men vil ikke være tilstrækkelig til at sikre en korrekt og hurtig implementering i medlemsstaterne. De politiske beslutningstagere skal fortsat være på vagt, så fortidens fejltagelser, som har ført til ti års passivitet, ikke gentages. 

Nina Holland, forsker ved Corporate Europe Observatory: Det er godt at se, at der endelig er et forslag på bordet, der omfatter bindende EU- og nationale mål. Men det, der foreslås, er i virkeligheden det blotte minimum. 1,2 mio. borgere har krævet en reduktion af syntetiske pesticider på 80 % inden 2030 og en fuldstændig udfasning inden 2035. Nu er det op til EU-medlemsstaterne og Europa-Parlamentet at øge ambitionerne og ikke bøje sig for industriens pres på at vores fødevaresystem forbliver i pesticidindelukket.”  

Eva Corral, politisk seniorrådgiver for pesticid- og vandforurening i Det Europæiske Miljøagentur:“Som enhver læge ville sige, er forebyggelse bedre end helbredelse. Integreret bekæmpelse af skadegørere, som er baseret på agronomisk praksis, overvågning og fysisk kontrol, skal være en hjørnesten i den nye lovgivning af hensyn til menneskers, dyrs og planters sundhed.”

Clara Bourgin, forkæmper for fødevarer, landbrug og natur hos Friends of the Earth Europe: “Europa-Kommissionen kunne have gået meget længere for at skabe et pesticidfrit landbrug meget tidligere. Bindende EU-mål og nationale mål er et vigtigt første skridt, men generelt lægger forslagene for stor vægt på virksomhedskontrolleret ‘præcisionslandbrug’ og andre falske løsninger, og der lægges ikke tilstrækkelig vægt på økologisk landbrugspraksis.”

Madeleine Coste, politisk ansvarlig i Slow Food Europe. “På trods af den agrokemiske industris intense lobbyvirksomhed er forslaget om, at EU-medlemsstaterne nu skal forpligte sig til at halvere anvendelsen af pesticider inden 2030, et vigtigt skridt i retning af at ændre den måde, vi dyrker på. Vi skal imidlertid sikre, at budgettet for den fælles landbrugspolitik udnyttes til at fremme overgangen til økologisk landbrug ved at støtte landmændene, ellers vil den europæiske grønne pagt blive ved med at være tomme ord.”

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter