Mat är Kultur: Nominera Lokala Produkter till Smakernas Ark för att Delta i Europeiska Tävlingen med Start Idag

07 Oct 2019 | Swedish

Mat är Kultur (Food is Culture) tillkännager nu utmaningen ämnad för alla europeiska invånare.  Efter succén med kockarnas respektive skolelevernas utmaningar är det nu dags att tänka större! Denna gången är hela Europa välkomna att aktivt delta i tävligen. Från idag och fram till den 15 mars 2020 kan den som vill nominera en emblematisk matprodukt eller tillverkningsprocess från sitt lokala samhälle, för att få den ombord på Smakernas Ark. Detta Slow Food-initiativ, en katalogisering av de matprodukter och tillverkningsprocesser som riskerar att försvinna och som alla tillsammans utgör vårat gemensamma kulturella och historiska världsarv, har i nuläget 5000 passagerare.

Att delta är enkelt: klicka här och delge så mycket information som möjligt om produkten/tillverkningsprocessen: dess namn, hur den har tillagats/tillagas, vilken historisk eller kulturell betydelse den har för ditt samhälle och vilka karaktärsdrag som gör den unik.

Vid tävlingens slut kommer en panel att välja ut en exceptionell produkt som kommer att införlivas i den pågående, internationella Mat är Kultur-utställningen som är dedikerad till just Smakernas Ark och mångfaldsbeskydd, och som nu reser runt i Europa. Utställningen hade premiär i Stockholm innan den fortsatte vidare till Belgrad där den nu ska visas upp mellan 11-25 oktober, och efter det dyka upp på flertalet museer i Europa.

Vinnaren kommer att få möjlighet att spendera en vecka i Langhe- och Roeroregionen i Piemonte i norra Italien, Slow Foods idylliska födelseort.

Listan med tävlingsregler finns här.

Mat är Kultur-projektet vill öka europeiska medborgares medvetenhet om vikten av deras gastronomiska och matkulturella arv, som verktyg för att uttrycka gemenskap och dessutom få en djupare förståelse för Europas unikhet och rika kulturella mångfald. Det är av största vikt att vi alla ägnar större uppmärksamhet åt att bevara och främja vårat matarv. Med Smakernas Ark har Slow Food-medlemmar världen över kunnat lägga ner ovärdeligt arbete på att katalogisera otalet produkter från alla jordens hörn som riskerar att bli bortglömda om de inte dokumenteras och inte längre används.

Mat är Kultur har lanserats av Slow Food i samarbete med Kinookus, Transpond AB, Nova Iskra Creative Hub och Europa Nostra. Mat är Kultur är finansierat av Creative Europe med bidrag från sparbanken i italienska Cuneo.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Slow Food: Alessia Pautasso – [email protected]

Slow Food är en global organisation på gräsrotsnivå som föreställer sig en värld där människor kan ha tillgång till och njuta av mat som är bra för dem, bra för dem som odlar den och bra för planeten. Slow Food omfattar över en miljon aktivister, kockar, experter, ungdomar, bönder, fiskare och akademiker i över 160 länder.

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter