Mat är Kultur: Multimedialt Konstverk Berättar Historien om Traditionerna Bakom Europas Gastronomiska Arv

17 Sep 2018 | Swedish

Konstverket och utställningen ska cirkulera på kulturplatser i europeiska länder för att fira Europaåret för Kulturarv 2018

Inom ramen för projektet Food is Culture (Mat är Kultur) kommer Slow Food tillsammans med Kinookus association (Kroatien), Nova Iskra Creative Hub (Serbien), Transpond AB (Sverige) och Europa Nostra (det ledande nätverket för Europas gemensamma kulturarv) att utforma ett multimedialt konstverk som tillägnas Europeisk matkultur. Utställningen kommer att vandra genom Europa mellan arenor för konst och kultur för att sprida historierna och traditionerna som definierar ett gemensamt gastrokulturellt arv. Projektet tillkännages officiellt på det internationella eventet Terra Madre Salone del Gusto i Turin, Italien. Den 23 september klockan 18:30 på PAV – Centrum för Modern Konst (Turin, via Giordano Bruno, 31) kungörs projektet med en videopresentation av Europaåret för Kulturarv, och följs sedan upp av ett budskap om kopplingen mellan europeisk kultur, livsmedel och gastronomi.

Mat är Kultur har för avsikt att öka européernas förståelse för hur deras matvanor och livsmedelsproduktioner fungerar som stark vektor för kulturell tillhörighet, och representerar ett gemensamt arv som tydligt belyser Europas enastående mångfald. Att värna om och sätta värde på denna identitetsmarkör är en nödvändighet som har engagerat Slow Food sedan många år, bland annat genom att katalogisera lokala matkulturer från Europa och världen i databasen Ark of Taste, en global katalog som kommer att ge inspiration till utställningens innehåll.

Utställningen huvuduppgifter består i ett multimedialt konstverk, en invit till kockar och skolelever att engagera sig i ämnet, frambringandet av ett mänskligt bibliotek med fokus på berättelser om migration och folkvandring samt en uppmaning riktad till EU och nationella institutioner att understryka behovet av att flytta värnandet om Europas gastronomiska arv högre upp på den politiska agendan.

MULTIMEDIAL KONST

Det multimediala konstverket, realiserat tack vare ett gränsöverskridande konstnärssamarbete, påbörjar sin vandring i början på nästa år (2019) och kommer att visas upp på kulturella rum i Sverige, Serbien, Kroatien och Italien. Konstutställningen ska därtill monteras i Bryssel där den ämnar öka medvetenheten bland EU:s beslutsfattare om värdet av ett intakt gastronomiskt arv. I juni 2020 kommer en slutgiltig version av utställningen, och dess mest intressanta slutresultat, att visas upp på Migranti Film Festival i Pollenzo, Italien.

De europeiska mattraditionerna utgör ett gäckande kulturellt arv. De utgör dessutom en enorm tillgång som, dessvärre, alltför ofta förpassas till en turistnäring där deras fundamentala roll för sociala integrering och skapande av tillhörighetskänsla aldrig riktigt tar på allvar. Även om UNESCO har proklamerat det gastronomiska arvet som en identitetsbärare, riskerar många produkter och traditioner att gå förlorade i och med det industriella jordbruket och dess medförande smakstandardisering. Medvetenheten om traditionella matprodukters ursprung och historia, traditionell jordbruk- och förädlingsteknik och matens roll i religiösa riter och högtider är avgörande för att kunna berätta om ett gemensamt ursprung som är präglat av århundraden av migration och folkvandring.

Mat är Kultur medfinansieras av Europeiska Unionens program Kreativa Europa, med stöd av Cuneo Sparbank (Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Slow Food International

[email protected], +39 0172 419 645

Twitter: @SlowFoodPress

Slow Food är en global organisation på gräsrotsnivå som föreställer sig en värld där människor kan ha tillgång till och njuta av mat som är bra för dem, bra för dem som odlar den och bra för planeten. Slow Food omfattar över en miljon aktivister, kockar, experter, ungdomar, bönder, fiskare och akademiker i över 160 länder.

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter