Lokální potraviny a gastronomické dědictví se šíří díky projektu EU vedeným Slow Food

22 Sep 2018 | Czech

Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Itálie a Polsko podniknou kroky v rámci projektu EU “Slow Food Central Europe”

Projekt EU Slow Food Central Europe* bude oficiálně představen médiím na tiskové konferenci 22. září v Turíně (Itálie) na festivalu Terra Madre Salone del Gusto. Projektu se účastní města Krakow (Polsko), Dubrovník (Chorvatsko), Kecskemét (Maďarsko), Benátky (Itálie) a Brno (Česká republika).

V této fázi se každé město chystá testovat inovativní a společensky orientovaná řešení, která zpropagují gastronomické dědictví ve veřejném prostoru, a to tak, že zavedou 5 tzv. pilotních akcí. Akcemi se rozumí konkrétní činnost v souladu se Slow Food filozofií, která se zaměřuje na podporu specifických charakteristik místní gastronomie, jejích kořenů a kulturního dědictví.

Zde najdete popis pilotních akcí:

POLSKO – Kulinářství Krakov. Dědictví na talíři

Projekt vytváří nové turistické destinace prostřednictvím gastronomického a stravovacího dědictví, diferencuje městskou turistickou nabídku a nabádá k objevování nových čtvrtí města. Kromě turistů cílí projekt také na Krakovské obyvatele, kteří vyhledávají “lepší, čistější a férovější” způsoby života ve městě. Do projektu se zapojí odlišné oblasti Krakova, zejména starobylé čtvrti, ale také ty části, které jsou zajímavé z pohledu gastronomického dědictví (např. najdeme v nich např. farmářské potravinové trhy) nebo předměstské a metropolitní okrsky. Fakt, že Krakov je Evropským městem gastronomické kultury v roce 2019, dodává projektu další hnací sílu. Navíc, na festivalu Terra Madre del Gusto proběhne v Terra Madre Kitchen prezentace kulinářských specialit Krakovského gastronomického dědictví.    

Účelem projektu je zpracovat příběhy a vyprávění pramenících z gastronomického dědictví.  Toho pomůže dosáhnout široká škála nástrojů zahrnující:

 • Web s informacemi o Krakovském gastronomickém dědictví a průvodcem
 • Místního průvodce pro zodpovědnou spotřebu,
 • Krakovskou verzi Slow Planet aplikace
 • Zahájení Slow District Alliance

ČESKÁ REPUBLIKA – Ochutnejte rozmanitost Jižní Moravy

Záměrem projektu je pozvednout povědomí o významnosti gastronomického dědictví jihomoravského regionu mezi žáky škol, učiteli a širokou veřejností: cílem je zvýšit jejich porozumění kulturních a sociálních aspektů lokálních potravin a posílit zapojení místních farmářů a řemeslníků do regionální ekonomiky. Toho pomůže dosáhnout široká škála nástrojů zahrnující:

 • Slow Food edukační balíček “K počátkům chuti”, který slouží jako výukový nástroj pro učitele. Balíček zahrnuje jak kurzy se smysly, tak chuťový workshop.
 • Praktické a ruční workshopy pro děti a veřejnost, které ukáží a naučí techniky tradičního lokálního vaření, přípravy jídla a konzervace potravin. Úmyslem je dát dohromady farmáře, kuchaře a konzumenty tak, aby si společně užili radost z vaření lokálních čerstvých sezonních potravin.
 • Dětský farmářský trh, aneb skutečný trh koncipovaný tak, aby dal žákům příležitost ponořit se do vzrušujícího podnikatelského plánu. Žáci si trh zorganizují, postaví svoje vlastní stánky, prodají to, co si vypěstují či upečou, a pozvou místní producenty, aby prodávali svoje zboží. Členové místní komunity budou pozváni, aby trh prošli a nakoupili čerstvou lokální produkci. Trh proběhne začátkem října 2019 v Brně.
 • Kuchařka “Chutě ročních období” s rozličnými recepty typickými pro Brno a region Jižní Morava, která bude fungovat pro profesionální využití v gastronomii a školních jídelnách. V kuchařce najdete obrázky, seznamy ingrediencí a postupy příprav. Kuchařka bude rovněž k dispozici on-line, tak aby ji mohl použít jakýkoliv kuchař.
 • Online katalog farmářů a řemeslníků, kteří produkují zdravé, čisté a férové potraviny na území Jižní Moravy. Kuchaři ve veřejném stravovacím provozu si vyberou některé produkty, ze kterých budou připravovat zdravé a chutné pokrmy, a pomohou tak zachovat gastronomické dědictví region Jižní Moravy.
 • Ochutnávkové exhibice sezónních a místních potravin se budou konat ve spolupráci s Mendlovou univerzitou v Brně, resp. její Zahradnickou fakultou. Exhibice nabídnou ochutnávky, prezentace studentů z této univerzity a kuchařské workshopy. Očekává se, že je navštíví školáci během pracovních dní, široká veřejnost pokryje víkendy.

MAĎARSKO – Příchutě a gastronomické zážitky na Zeleném trhu v Kecskemétu

Zelený trhu v Kecskemétu patří mezi důležité veřejné prostory, kde jsou ve velkém měřítku přítomni farmáři a lokální producenti z regionu. Záměrem projektu je přitáhnout pozornost lidí k důležitosti dlouhotrvajících a tradičních hodnot, k podstatnosti konzumace vysoce kvalitních lokálních produktů, ale také k tomu, aby se vyhnuli kupování geneticky modifikovaných potravin, či zdravotně nebo environmentálně závadným importovaným potravinám. To by mělo vyústit v nárůst návštěvníků trhu a v získání většího uznání a podpory pro lokální producenty a jejich produkty. Toho pomůže dosáhnout široká škála nástrojů zahrnující:

 • Akce pro rodiny na trhu spojené s vařením a ochutnáváním poskytnutým producenty
 • Profesionální semináře pro děti školou povinné, které posílí povědomí o významnosti konzumace zdravých a sezónních potravin, lokálně produkovaných, s příklady ovoce a zeleniny, které lze najít na tomto trhu
 • Kuchařský program se studenty na střední škole Széchenyiho Istvána se zaměřením na cestovní ruch a veřejné stravování
 • Ochutnávky pro děti z mateřských škol společně s prezentováním deskové hry s tématikou místních potravin a folklóru (o fauně a flóře). Skrze děti lze ovlivnit přístup rodičů
 • Letní kempy pro děti organizované na trhu, kde je možné dětem představit prodávané a lokálně produkované zboží

CHORVATSKO – Městská krmítka

Projekt zahrnuje organizaci a zahájení multimédiální výstavy věnované kulturnímu dědictví z okolí Dubrovníku (území dřívější Republiky Dubrovník). Účelem výstavy je přitáhnout pozornost širší veřejnosti k rozsáhlému kulturnímu pokladu, který byl podceňován a téměř zanikl. Toho pomůže dosáhnout široká škála nástrojů zahrnující:

 • Video rozhovory s vybranými místními farmáři a producenty, kteří stále využívají tradiční postupy výroby
 • Ochutnávka vybraných produktů a jídel zmíněných v rozhovorech
 • Vypracování analýzy z psaných dokumentů, vědeckých i populárně naučných, a z diskuze s lokálními experty z gastro – kulturního dědictví, která vytvoří historickou ilustraci situace napříč stoletími,
 • Investice do infrastruktury, která podpoří produkci místních a tradičních potravin, jejich propagaci, distribuci a umístění na trhu na regionální úrovni.

ITÁLIE – APPetit  v Benátkách: zátoka chutí a dědictví

Za cíl projektu se pokládá zhodnocení a záchrana Zátoky gastronomického kulturního dědictví, a to tím způsobem, že se vytvoří rozsáhlé objevitelské trasy adresované k rezidentům, studentům a turistům, kteří se zaměřují na specifické benátské produkty a kuchyni. Toho pomůže dosáhnout široká škála nástrojů zahrnující:

 • 2 objevitelské itineráře, které budou sestaveny pro ostrovy S. Erasmo a Pellestrina
 • Na každém ostrově se nainstalují 3 ukazovatele, které představí objevitelské trasy
 • V centrálních oblastech se nainstaluje 10 informačních tabulí obsahujících popis lokálních produktů a gastronomie
 • Tvorba mobilní aplikace pro virtuální tematické itineráře.

*Projekt EU “SLOW FOOD – CE: Culture, Heritage, Identity and Food” je financován z programu EU Interreg Central Europe, který podporuje spolupráci mezi regiony střední Evropy, a trvá po 3 roky – od 1. června 2017 do 31. května 2020. Smylsem projektu je zahrnout veřejné a soukromé aktéry v pěti městech střední Evropy (Benátky, Dubrovník, Brno, Krakov a Kecskemét), tak aby byla vytvořena a sdílená společná metodologie pro identifikaci zdrojů nehmotného kulturního dědictví souvisejícího s jídlem a návrh modelu, který by byl schopen chránit a zvyšovat tradiční potraviny a jejich produkci.

Pro více informací, prosím, kontaktuje

Slow Food međunarodni ured za medije

[email protected], +39 0172 419 645

Twitter: @SlowFoodPress

Slow Food je globální hnutí a organizace, jejíž vizí je svět zpřístupňující všem lidem konzumaci takového jídla, které je zdravé pro ně, pro ty, kteří jej pěstují, i pro planetu. Slow Food zahrnuje milion aktivistů, kuchařů, odborníků, mladých lidí, zemědělců, rybářů a akademiků z více než 160 zemí. 

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter