Lokalne dziedzictwo żywności i kulinariów docenione dzięki projektowi UE prowadzonemu przez Slow Food

22 Sep 2018 | Polish

Chorwacja, Czechy, Węgry, Włochy i Polska wdrożą działania w ramach unijnego projektu “Slow Food Central Europe”.

Projekt unijny Slow Food Central Europe* zostanie oficjalnie zaprezentowany prasie podczas konferencji 22 września w Turynie (Włochy) podczas Terra Madre Salone del Gusto. Projekt obejmuje miasta: Kraków (Polska), Dubrownik (Chorwacja), Kecskemét (Węgry), Wenecja (Włochy) i Brno (Czechy).

Na tym etapie, w ramach działań pilotażowych, każde miasto zaproponuje innowacyjne, uwzględniające partycypację społeczną rozwiązania służące promowaniu dziedzictwa kulinarnego w przestrzeni publicznej. Bedą to konkretne projekty wpisane w filozofię Slow Food, mające na celu wzmocnienie specyfiki lokalnej gastronomii, jej korzeni i dziedzictwa kulturowego.

Oto opisy każdej z nich:

POLSKA – “Kulinarny Kraków. Dziedzictwo na talerzu “

Projekt tworzy nowe destynacje turystyczne poprzez dziedzictwo kulinarne i gastronomię, aby zdywersyfikować ofertę turystyczną i zachęcić do odkrywania nowych obszarów miasta. Oprócz turystów, projekt będzie skierowany również do mieszkańców Krakowa, którzy szukają “dobrych, czystych i uczciwych” sposobów życia w mieście. W projekcie wykorzystamy różne obszary Krakowa, w szczególności dzielnice historyczne, ale także inne miejsca uznane za interesujące z punktu widzenia dziedzictwa gastronomicznego (np. tradycyjne targowiska), a także obrzeża i obszar metropolitalny. Fakt, że Kraków będzie w roku 2019 Europejską Stolicą Kultury Gastronomicznej, stanowi kolejny impuls dla projektu. Ponadto podczas Terra Madre Salone del Gusto w Terra Madre Kitchen zostanie przygotowana kulinarna prezentacja krakowskiego dziedzictwa gastronomicznego. Zapraszamy 23 września o 13.00!

Celem projektu jest przygotowanie kulinarnego produktu turystycznego Krakowa poprzez rozwijanie opowieści i narracji zakorzenionych w dziedzictwie gastronomicznym. Stanie się to dzięki takim narzędziom, jak:

– strona internetowa www.kulinarny.krakow.pl i przewodnik po dziedzictwie kulinarnym Krakowa

– lokalny przewodnik odpowiedzialnej konsumpcji

– krakowska wersja aplikacji Slow Planet

– uruchomienie Sojuszu Slow District dla wybranej części miasta

REPUBLIKA CZESKA – Zasmakuj różnorodności południowych Moraw

Celem projektu jest podniesienie świadomości znaczenia dziedzictwa gastronomicznego regionu południowo-morawskiego wśród dzieci, nauczycieli i szerokiej publiczności w Brnie: chodzi o zwiększenie świadomości kulturowego i społecznego aspektu lokalnej żywności oraz zwiększenie zaangażowania lokalnych rolników i wytwórców w lokalnej gospodarce. Będzie to realizowane za pomocą różnych narzędzi, takich jak:

– Zestaw edukacyjny Slow Food “Do źródeł smaku”, który zapewnia narzędzia edukacyjne dla nauczycieli. Narzędzia obejmują treningi sensoryczne i warsztaty smakowe.

– Praktyczne warsztaty dla dzieci i publiczności pokazujące i nauczające tradycyjnej lokalnej kuchni, przygotowywania żywności i technik konserwacji żywności. Celem jest zebranie rolników, szefów kuchni i konsumentów, aby wspólnie celebrowali radość z gotowania lokalnych świeżych sezonowych potraw.

– Dziecięcy targ dla rolników, prawdziwy targ zaprojektowany, aby dać uczniom szansę zanurzenia się w ekscytującym przedsięwzięciu gospodarczym. Uczniowie będą organizować rynek i prowadzić własne stoiska, sprzedawać własne warzywa i pieczone produkty oraz zapraszać lokalnych producentów do sprzedaży swoich towarów. Członkowie lokalnej społeczności będą mogli przeglądać i kupować świeże lokalne produkty. Targ odbędzie się na początku października 2019 r. W Brnie.

– Książka kucharska “Skosztuj pory roku” z różnymi przepisami typowymi dla regionu Brna i południowo-morawskiego, które zostaną przekazane do użytku profesjonalnego w kuchniach gastronomicznych i szkolnych. Książka kucharska będzie zawierała zdjęcia, listy składników i technikę przygotowania, a także będzie dostępna online dla każdego szefa kuchni.

– Internetowy katalog gospodarstw rolnych i rzemieślników wytwarzających zdrowe, czyste i uczciwe produkty na południowych Morawach. Wybrane produkty będą wykorzystywane przez szefów kuchni z sektora cateringu publicznego do przygotowywania zdrowych i smacznych posiłków, a tym samym pomogą w zachowaniu dziedzictwa gastronomicznego regionu południowo-morawskiego.

– Wystawa sezonowej i lokalnej żywności, która odbędzie się dzięki współpracy z Wydziałem Ogrodnictwa Uniwersytetu Mendla w Brnie. Wystawie towarzyszyć będą degustacje, prezentacje prowadzone przez studentów uniwersytetu oraz warsztaty kulinarne. W tygodniu będą odwiedzane przez dzieci w wieku szkolnym a w weekendy otwarte dla pozostałej publiczności.

WĘGRY – Smaki i doświadczenie kulinarne na Zielonym Rynku Kecskemét

Zielony Targ w Kecskemét jest ważnym miejscem publicznym, w którym rolnicy i lokalni producenci z regionu są licznie obecni. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na znaczenie trwałych i tradycyjnych wartości, znaczenie spożywania wysokiej jakości produktów lokalnych, a także unikanie zakupu genetycznie modyfikowanych oraz szkodliwych dla zdrowia i natury produktów importowanych. Ważne jest zwiększenie liczby klientów na targu, podczas gdy lokalni producenci i ich produkty zostaną w pełni docenienie. Zostanie to wdrożone za pomocą różnych narzędzi, takich jak:

– Wydarzenia rodzinne na rynku, z gotowaniem i degustacją zorganizowaną przez producentów.

– Profesjonalne seminaria dla dzieci w wieku szkolnym w celu zwiększenia świadomości na temat znaczenia zdrowego i sezonowego jedzenia produkowanego lokalnie, z przykładami owoców i warzyw z lokalnego rynku.

– Programy kulinarne realizowane przez uczniów Liceum Zawodowego Turystyki i Gastronomii imienia Istvána Széchenyi.

– Degustacja dla dzieci w wieku przedszkolnym, podczas której prezentowane będą lokalne gry z jedzeniem i folklorem (o roślinach i zwierzętach). Poprzez dzieci można wpływać na postawy rodziców.

– Obozy letnie dla dzieci zorganizowane przez rynek, na którym dzieci mogą być prezentowane z towarami sprzedawanymi i produkowanymi lokalnie.

CHORWACJA – „Karmiciele Miasta”

Projekt obejmuje organizację i uruchomienie wystawy multimedialnej poświęconej dziedzictwu gastro-kulturalnemu obszaru Dubrownika (terytorium dawnej Republiki Dubrownickiej). Celem wystawy jest zwrócenie uwagi szerszej publiczności na ogromny skarb kulturowy, który jest niedoceniany i prawie zaginął. Zostanie to wdrożone za pomocą różnych narzędzi, takich jak:

– Wywiady wideo z wybranymi lokalnymi rolnikami i producentami, którzy nadal przestrzegają tradycyjnych metod produkcji.

– Degustacje niektórych produktów i potraw wymienianych przez ankietowanych.

– Analiza pisemnych dokumentów, prac naukowych i popularnych, rozmowy z lokalnymi ekspertami w dziedzinie dziedzictwa gastro-kulturowego w celu stworzenia historycznej ilustracji sytuacji na przestrzeni wieków.

– Stworzenie infrastruktury, która będzie wspierać lokalną tradycyjną produkcję żywności, promocję żywności i dystrybucję na poziomie lokalnym.

WŁOCHY – „Wenecki APPetyt – smak i dziedzictwo Laguny.”

Celem projektu jest waloryzacja i ochrona Gastronomicznego Dziedzictwa Kulturowego Laguny poprzez stworzenie rozległych tras odkrywania dziedzictwa, skierowanych do mieszkańców, studentów i turystów, którzy skupią się na specyfice weneckich produktów i kuchni. Zostanie to wdrożone za pomocą różnych narzędzi, takich jak:

– Dwie trasy odkryć, które zostaną opracowane na wyspach S. Erasmo i Pellestrina

– Trzy drogowskazy do zainstalowania na każdej wyspie w celu wprowadzenia tras odkrywania

– dziesięć tablic informacyjnych zainstalowanych w centrum Wenecji, zawierających opis lokalnych produktów i gastronomii

– Mobilna aplikacja do tworzenia wirtualnych tematycznych planów podróży

* Projekt UE SLOW FOOD – CE: Culture, Heritage, Identity and Foodjest finansowany z programu UE Interreg Central Europe, który wspiera współpracę między regionami Europy Środkowej. Projekt trwa 3 lata – od 1 czerwca 2017 do 31 maja 2020. Projekt ma angażować podmioty publiczne i prywatne w 5 miastach Europy Środkowej (Wenecja, Dubrownik , Brno, Kraków i Kecskemét) w celu zbudowania i udostępnienia wspólnej metodologii identyfikacji zasobów niematerialnego dziedzictwa kulturowego związanego z żywnością oraz opracowania modelu ochrony oraz wzmocnienia tradycyjnej żywności i jej produkcji.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Slow Food International

[email protected]+39 0172 419 645

Twitter: @SlowFoodPress

Slow Food to globalna oddolna organizacja, której celem jest stworzenie świata, w którym wszyscy ludzie będą mieć dostęp do dobrej żywności: dobrej dla nich, dla jej producentów i dla planety. W Slow Food zrzeszony jest przeszło milion aktywistów, szefów kuchni, ekspertów, młodych ludzi, rolników, rybaków i naukowców z ponad 160 krajów. 

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter