Kansainvälistä Slow Food yhteistyötä ja näkyvyyttä

15 Aug 2019 | Finnish

Kuusamon toimijat yhdessä italialaisen Slow Food -järjestön kanssa edistämään ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää paikallista toimintaa

14/08/2019 – Kuusamo-Lapland Slow Food Convivium – yksittäisistä toimijoista muodostettu pöytäkunta – aloittaa virallisesti toimintansa Kuusamon kansanparannuspäivien avajaisissa torstaina 26. heinäkuuta 2018 Kuusamotalolla.

Pöytäkunnan tavoitteena on elävöittää ja tehdä näkyväksi paikallista maataloustuotantoa, gastronomiaa, kulttuuria ja perinteitä ammentaen tietotaitoa Slow Foodin 160 maata käsittävästä verkostosta, vahvistaa eri alojen
yhteistyötä ja laajentaa Kuusamon näkyvyttä maailmalla.Visio Suomen ja Italian kulkemisesta käsi kädessä kohti kestävämpää ja onnellisempaa maailmaa syntyi jo usea vuosi sitten. Monitieteinen italialais-suomalainen ryhmä, johon kuuluu lääkäreitä, tutkijoita, taiteilijoita, filosofeja ja eri alojen toimijoita sekä kuusamolainen Anne Murto ja Italiassa asuva Eija Tarkiainen. He ovat yhdessä viimeisten viiden vuoden aikana kytkeneet tärkeitä tahoja yhteen yksilön, yhteisön, terveyden ja hyvinvoinnin saralla.

Anne Murron järjestämät Kuusamon kansanparannuspäivät sai sisartapahtuman Apulian Nardossa järjestetystä kolmen päivän kokoontumisesta, missä yli 40 lääkäriä pohti yhdessä suomalaisedustajien kanssa kuinka kansojemme perinteet ja syvä hiljainen tieto voitaisi integroida lääketieteen saavutusten kanssa.Maailmankuulu yhteisötaiteilija Michelangelo Pistoletto tutustui arktiseen ulottuvuuteen maaliskuussa vuonna 2015 ja koki, että Kuusamo luonnollisesti kytkee tieteen, taiteen ja luonnon ihmisen ja luomakunnan hyväksi. Tammikuussa 2016 ryhmä eri alojen edustajien matka Torinoon poiki suomalaisten ruokatuottajien ja matkanjärjestäjien osallistumisen ensimmäistä kertaa Slow Foodin järjestämään Terra Madre tapahtumaan, jossa 2016 syyskuussa oli yli miljoona kävijää. Samaan aikaan järjestetty Sarastus-tapahtuma Torinossa, johon osallistui yli 100 eri järjestöä ja toimijaa poikkiteteellisissä työpöydissä ja konferensseissa.

Tämän vuoden tammikuussa maailmankuulu epidemiologin kouluttama 25 lääkärin ryhmä totesi Kuusamossa, yksilön, yhteisön ja luonnon terveyden kulkevan käsi kädessä, ja kuinka Kuusamossa olisi jo tähän vahvat edellytykset. Kuusamon puhdas luonto ja sen ainutlaatuiset antimet ja paikallinen kulttuuri sekä alueen matkailu rajat ylittävästi myös kansallispuistoineen saa uuden ikkunan maailmalle ja, mikä tärkeintä, suuren joukon samalla tavalla ajattelevia, samat arvot omaavia ja ja niiden kautta toimivia ihmisiä.

ITALIAN JA SLOW FOODIN KAUTTA KUUSAMOLLA on mahtava mahdollisuus kehittyä vielä vahvemmin ja tuoda esille kansainvälisesti maamme erityislaatuiset
annit, joita muualla Euroopassa ja sen ulkopuolellakin ihmiset janoavat: rikas ruokakulttuuri, puhdas luonto, korkeatasoinen koulutus ja paikallinen omaperäinen taide ja käsityöperinne.

KUINKA KANSANPARANNUKSEN PERINTEET LIITTYVÄT SLOW FOODIN TOIMINTAAN? Pohjoisessa Suomessa on säilynyt kiinteä suhde luontoon – äiti-maahan ja vuodenaikojen vaihtelun kautta myös aikaan ja elämän luonnolliseen rytmiin. Nämä ihmisyydessä syvällä elävät ulottuvuudet kytkeytyvät olennaisesti yksilön hyvinvointiin ja terveyteen. Tällä historiallisella hetkellä, jolloin luonto oireilee ja ihmiskunta voi vieläkin huonommin, uskomme luonnossamme ja perinteissämme asuvan monta unohdettua vastausta maailmaa huojuttaviin ongelmiin. Yksilön mahdollisuus vaikuttaa sekä omaan elämänlaatuunsa ja samalla edesauttaa kestävää kehitystä piileekin jokapäiväisissä valinnoissamme
ja teoissamme, olkoon kysymys ruokavaliosta ja elämäntavoistamme, tai kyvystämme kohdata kanssakulkijamme kauneuden ja kunnioituksen siivittäminä.

Kuusamo – Lapland Slow Food Convivium
Kuusamo – Lapland Slow Food Conviviumin tavoitteena on tukea seuraavien alojen kehitystä ja tunnetuksi tekemistä kansainvälisesti:

  • Alueellinen gastronominen identiteetti yhdistettynä kulttuuri-, taide ja luontokokemuksen tarjontaan, matkailureitit ja palvelut.
  • Matkailijoiden tietoisuuden kasvattaminen sekä kulttuuriperinteiden että luonnon monimuotoisuuden tärkeyteen ja nautintoon.
  • Edistää eri yrittäjien, alojen ja paikallisten julkisten instituutioiden välistä yhteistyötä.
  • Maaseudun jälleenasuttaminen ja maataloustuotannon erikoistuminen.
  • Yksilön hyvinvointi ja terveys perustana yhteisön muutokseen.
  • Koulutusvaihto maiden välillä.

Lisätietoja:

Suomi – Italia yhteistyö Kontaktihenkilö: Eija Tarkiainen – [email protected]

Slow Food HQ: Giulia Capaldi – [email protected]

Slow Food on maailmanlaajuinen ruohonjuuritason organisaatio, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada nauttia hyvästä ja terveellisestä ruuasta, joka on reilua tuottajan ja kestävää maapallon näkökulmasta. Slow Food –verkostoon kuuluu reilu miljoona aktiivia, kokkia, asiantuntijaa, nuorta, viljelijää, kalastajaa ja koulutuksen edustajaa yli 160 maassa.

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter