Jednoznaczne wezwanie ze strony kilku europejskich ministrów środowiska do utrzymania ścisłego uregulowania upraw nowych GMO, aby zapewnić bezpieczeństwo i wolność wyboru

17 Mar 2023 | Polish

Dnia 16. marca, podczas spotkania unijnej Rady ministrów ds. środowiskarozmawiano na temat możliwości deregulacji nowych GMO na rynku europejskim. Temat ten został poruszony przez austriacką minister środowiska Leonore Gewessler. Debata nastąpiła w samą porę, jako że Komisja Europejska już 9. czerwca powinna przedstawić propozycję nowych zasad zarządzania nowymi GMO lub „Nowymi Technikami Genomowymi”. Propozycja ta rodzi obawy związane z potencjalnym złagodzeniem regulacji prawnych UE dotyczących obowiązku poddawania ocenie bezpieczeństwa nowych GMO i ich etykietowania.

Madeleine Coste, koordynatorka ds. polityki Slow Food Europe, wyjaśnia: „Oświadczenia ministrów popierających pozycję Austrii stanowią wyraźne ostrzeżenie dla Komisji, że UE nie powinna dążyć do deregulacji nowych GMO. My w pełni popieramy te odważne stwierdzenia, które świadczą o tym, że decydenci na szczeblu krajowym słuchają obaw rodzących się wśród swoich obywateli, naukowców i rolników mających nadzieję na przejście na prawdziwie zrównoważone rolnictwo, a nie agrochemicznego lobby.”

Pozycja Austrii, wspierana przez ministrów środowiska, zdrowia i rolnictwa, przedstawiona w nocie publicznej, jest jasna: „trzy filary zasady przezorności, naukowa ocena ryzyka i obowiązkowe etykietowanie powinny mieć zastosowanie także dla metod tworzenia nowych genetycznie zmodyfikowanych organizmów”. Ta opinia pokrywa się z pozycją zajmowaną przez Slow Food, która od dawna apeluje do UE o utrzymanie ścisłego uregulowania nowych GMO, aby chronić bezpieczeństwo i zapewnić wolność wyboru dla rolników i konsumentów.

Podczas spotkania Rady pozycja Austrii została poparta przez Węgry, Niemcy, Luksemburg, Słowenię, Słowację i Cypr, które wyraźnie nie zgadzają się z podejściem Komisji. Niemcy i Węgry jasno podkreśliły zasadnicze znaczenie „zasady przezorności”, natomiast Cypr poprosił Komisję o inwestowanie w obszarach wykrywalności i bezpieczeństwa biologicznego nowych produktów genetycznie zmodyfikowanych, aby umożliwić badanie ich potencjalnego wpływu na zdrowie ludzkie i na środowisko.

Z pośród wielu opinii, Slow Food popiera również apel Luksemburga o utrzymanie obowiązku „zrozumiałego systemu etykietowania”, który pozwala konsumentom na dokonywanie świadomego wyboru w zakresie żywności.
Niemiecki minister środowiska podkreślił jak ważna jest ochrona wolności wyboru obywateli UE i zapewnienie bezpiecznego współistnienia różnych systemów upraw.

Niektórzy z ministrów – wśród których węgierski – dosadnie skrytykowali opublikowaną przez Komisję Europejską aktualną ocenę wpływu, opartą wyłącznie na założeniach, i zażądali jej ponownego przeprowadzenia na podstawie rzetelnych danych i metod naukowych.

W istocie, w przypadku deregulacji nowych GMO, ekosystemy i bioróżnorodność mogą ulec nieodwracalnej utracie, gdyż zabrakłoby środków dla skutecznego przeciwstawienia się niekontrolowanemu rozprzestrzenieniu roślin GMO w środowisku. W takim wypadku produkcja rolna i żywnościowa oparta na źródłach wolnych od GMO, takich jak sektor organiczny, straciłaby możliwość ochrony przed skażeniem.

Mamy nadzieję, że Komisja wysłucha apelu naszych ministrów środowiska i porzuci zamiar przedstawienia nowej propozycji, co zaplanowano na dzień 9 czerwca. W między czasie Slow Food będzie szukać sposobności, by jej głos był lepiej słyszalny, gdyż, jak zauważyło kilku ministrów podczas spotkania Rady, w procesach kształtowania polityki kluczowe znaczenie ma udział społeczeństwa obywatelskiego.

 

Slow Food International Press Office
Alessia Pautasso – [email protected] (+39) 342 8641029
Paola Nano – [email protected] (+39) 329 8321285
Slow Food Europe Press Office
Alice Poiron – [email protected] (+32) 4 73 77 07 39
 

Slow Food is a worldwide network of local communities founded in 1989 in order to counteract the disappearance of local food traditions and the spread of fast food culture. Since then, Slow Food has grown to become a global movement that involves millions of people in more than 160 countries and works so that we can all have access to good, clean and fair food.

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter