Fortfarande ingen överenskommelse angående förnyelsen av glyfosat – Slow Food ber regeringar att förbjuda det nu

09 Nov 2017 | Swedish

Efter att en överenskommelse angående glyfosatförnyelsen uteblivit den 25 oktober, och EU-kommissionens nya förslag om att förkorta förnyelseperioden från 10 till 5 år, så röstade medlemsstaterna idag: ingen överenskommelse kunde uppnås.

EU-kommissionen har meddelat att den kommer att lägga fram samma förslag till omprövningskommittén (ett möte på högre nivå mellan regeringarna) den 27 november. Våra regeringar kommer ännu en gång ha möjligheten att en gång för alla sätta stopp för denna giftiga substans.

Med tanke på detta, fortsätter Slow Food att kräva ett förbud mot glyfosat. Kommissionen kan inte fortsätta att ignorera de regeringar och medborgare som de representerar. Redan i juli 2017 meddelade regeringarna sitt motstånd mot den 10-åriga förnyelsen, vilket sedan bekräftades 5-6 oktober. Dagens omröstning indikerar återigen en stark motvilja från regeringarnas sida, mot att godkänna glyfosat på nytt.

Ursula Hudson, ordförande för Slow Food Tyskland, bekräftar: ”Vi talar om jordbrukets framtid, framtiden för vad vi äter och dricker dagligen. Som EU-medborgare, är jag besviken på att våra regeringar missade ännu en chans att ta en stark ställning mot glyfosat. Att inte sätta stopp för glyfosat kommer att påverka vår egen hälsa och hälsan för dem vi älskar – om vi inte förbjuder det, så kommer barn fortsätta att växa upp, exponerade för den här giftiga kemikalien, inte enbart i deras mat och vatten utan även i den miljö de bor och leker i. Vi måste sätta ett stopp för glyfosat, främja agroekologiska jordbrukare och deras metoder, samt hjälpa konventionella jordbrukare till en övergång bort från det här ogräsbekämpningsmedlet”.

Europaparlamentet har bekräftat att organisatörerna av det europeiska medborgarinitiativet (ECI) Stoppa glyfosat”, kommer att få möjlighet att presentera medborgarinitiativet (vilket samlade in 1 070 865 underskrifter) under en offentlig utfrågning som kommer att äga rum den 20 november 2017. Kommissionen skall inom tre månader från inlämningsdatumet, d.v.s. innan den 8 januari 2018, i ett meddelande ange dess rättsliga och politiska slutsatser om medborgarinitiativet, den eventuella åtgärd som den avser att vidta, samt dess skäl till att vidta eller inte vidta denna åtgärd. Fram till idag har dock inget ECI lyckats med sin avsikt.

Bakgrund:

Beslutet har tagits efter upprepade misslyckanden med att uppnå kvalificerad majoritet i den ständiga kommittén, och sedan igen den 24 juni 2016 i omprövningskommittén. Båda kommittéerna representerar medlemsstater. Den 29 juni 2016 förlängde EU-kommissionen godkännandet av glyfosat fram till dagens beslut.

Glyfosat kommersialiseras sedan 1974 och 2015 klassificerades det av Internationella centrumet för cancerforskning (IARC), och av Världshälsoorganisationen (WHO) som troligen cancerframkallande för människor.Två månader efter att ha hört IARC:s åsikt drog Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) motsatt slutsats. Enligt myndigheten utgör glyfosat således troligen inte någon cancerframkallande risk för människor.Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) baserade dock sina rekommendationer på en EU-rapport som kopierade och klistrade in analyser från en Monsanto-studie. Vissa sidor av denna studie är identiska med avsnitt ur en ansökan som Monsanto skickat in på uppdrag av Arbetsgruppen för glyfosat (GFT), ett branschorgan som leds av företaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta Slow Food International Press Office:

Paola Nano, Giulia Capaldi

[email protected] – Twitter: @SlowFoodPress

Slow Food involverar över en miljon människor som är engagerade i och passionerade för god, ren och rättvis mat. Detta inkluderar kockar, ungdomar, aktivister, bönder, fiskare, experter och akademiker i över 158 länder; ett nätverk av cirka 100.000 Slow Food medlemmar kopplade till 1 500 lokalavdelningar över hela världen (känd som convivier) som bidrar genom sina medlemsavgifter och de aktiviteter och kampanjer de organiserar; och över 2500 Terra Madre livsmedelsgrupper som utövar småskalig och hållbar högkvalitativ produktion av livsmedel runt om i världen.

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter