Den nya bekämpningsmedelsförordningen får ett försiktigt välkomnande av miljögrupper

24 Jun 2022 | Swedish

 

Den Europeiska kommissionen presenterade idag sitt efterlängtade förslag till förordning för att minska användningen av bekämpningsmedel i Europa för att undvika ekosystemens kollaps. Förslaget har fått ett försiktigt välkomnande av livsmedels- och jordbruksgrupper (Corporate Europe Observatory, European Environmental Bureau , Friends of the Earth Europe, Slow Food). Förespråkare ser det som ett brådskande och välkommet första steg, men det krävs mer för att sätta Europa på rätt väg mot ett hållbart och hälsosamt livsmedelssystem och skydda lantarbetarnas, medborgarnas och miljöns hälsa.

Det faktum att förslaget nu är en förordning, jämfört med ett direktiv, är en viktig förbättring men kommer inte att vara tillräckligt för att säkerställa ett korrekt och snabbt genomförande av medlemsstaterna. Politiska beslutsfattare måste vara vaksamma så att historiska misstag, som har fått oss att förlora ett decennium av passivitet, inte upprepas. 

Nina Holland, forskare på Corporate Europe Observatory: “Det känns bra att se att ett förslag med bindande EU-mål och nationella mål äntligen ligger på bordet. Men det som föreslås är egentligen ett absolut minimum. 1,2 miljoner invånare har krävt en minskning av syntetiska bekämpningsmedel med 80 % till 2030 och en fullständig utfasning till 2035. Nu är det upp till EU:s medlemsländer och EU-parlamentet att höja ambitionen, och inte böja sig för industrins påtryckningar att behålla vårt livsmedelssystem i bekämpningsmedelsfällan.”    

Eva Corral, högre tjänsteman med ansvar för bekämpningsmedel och vattenföroreningar vid European Environmental Bureau: “Det är bättre att förebygga än att bota, som vilken läkare som helst skulle säga. Integrerat växtskydd, som baseras på agronomiska metoder, övervakning och fysisk kontroll, måste vara en hörnsten i den nya lagstiftningen för människors, djurs och växters hälsa.”.

Clara Bourgin, kampanjledare för livsmedel, jordbruk och natur på Friends of the Earth Europe: “Europeiska kommissionen kunde ha gått mycket längre för att få till stånd ett bekämpningsmedelsfritt jordbruk mycket tidigare. Bindande EU-mål och nationella mål är ett viktigt första steg, men överlag lägger förslagen för mycket tonvikt på företagskontrollerat “precisionsjordbruk” och andra falska lösningar, och inte tillräckligt med tonvikt på agroekologiska metoder.”

Madeleine Coste, strategiansvarig handläggare på Slow Food Europe. “Trots den agrokemiska industrins intensiva lobbying är förslaget att EU:s medlemsstater nu måste åta sig att halvera användningen av bekämpningsmedel till 2030 ett viktigt steg mot att förändra vårt sätt att odla. Men vi måste se till att budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken utnyttjas för att driva övergången till agroekologi genom att stödja jordbrukare, annars kommer den europeiska gröna given att förbli tomma ord.”

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter