De nieuwe pesticidenverordening wordt voorzichtig welkom geheten door milieugroeperingen

24 Jun 2022 | Dutch

 

De Europese Commissie heeft vandaag haar langverwachte voorstel ingediend voor een verordening voor het terugdringen van het gebruik van pesticiden in Europa, om de instorting van het ecosysteem te voorkomen. Het voorstel is voorzichtig verwelkomd door voedsel- en landbouwgroeperingen (Corporate Europe Observatory, Europees Milieuagentschap , Friends of the Earth Europe, Slow Food). Campagnevoerders zien het als een urgente en welkome eerste stap, maar er is meer nodig om Europa op weg te helpen naar een duurzaam en gezond voedselsysteem en om de gezondheid van boeren, burgers en het milieu te beschermen.

Het feit dat het voorstel nu een verordening is in plaats van een richtlijn, is een belangrijke verbetering, maar is niet voldoende om een correcte en snelle tenuitvoerlegging door de lidstaten te garanderen. De politieke besluitvormers moeten waakzaam blijven, zodat de fouten uit het verleden, die een decennium van inactiviteit hebben veroorzaakt, zich niet herhalen.

Nina Holland, onderzoeker bij Corporate Europe Observatory: “Het is goed om te zien dat er eindelijk een voorstel met bindende EU- en nationale doelstellingen op tafel ligt. Maar wat er wordt voorgesteld, is echt het absolute minimum. 1,2 miljoen burgers hebben een vermindering van synthetische pesticiden met 80% in 2030 geëist, en een volledige uitfasering in 2035. Nu is het aan de EU-lidstaten en het Europees Parlement om die ambitie op te voeren, en niet te buigen voor de druk van de industrie om ons voedselsysteem in de greep van de pesticiden te houden.”

Eva Corral, senior beleidsadviseur voor pesticiden- en waterverontreiniging bij het Europees Milieuagentschap: “Zoals elke arts zou zeggen: voorkomen is beter dan genezen. Geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen, gebaseerd op landbouwpraktijken, monitoring en fysieke bestrijding, moet een hoeksteen van de nieuwe wetgeving zijn in het belang van de gezondheid van mensen, dieren en planten”.

Clara Bourgin, campagneleider voor voedsel, landbouw en natuur bij Friends of the Earth Europe: “De Europese Commissie had veel verder kunnen gaan om al veel eerder een pesticidenvrije landbouw tot stand te brengen. Bindende EU- en nationale doelstellingen zijn een belangrijke eerste stap, maar over het algemeen leggen de voorstellen te veel nadruk op bedrijfsgecontroleerde ‘precisielandbouw’ en andere schijnoplossingen, en te weinig op agro-ecologische praktijken.”

Madeleine Coste, beleidsmedewerker bij Slow Food Europe. “Ondanks de intensieve lobby van de agrochemische industrie, is het voorstel dat de EU-lidstaten zich nu moeten vastleggen op een halvering van het gebruik van pesticiden in 2030 een belangrijke stap in de richting van een verandering van de manier waarop we landbouw bedrijven. We moeten er echter voor zorgen dat het budget van het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt ingezet om de overgang naar agro-ecologie te stimuleren door boeren te ondersteunen, anders blijft de Europese Green Deal bij loze woorden.”

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter