Civilsamfundet kræver reform af EU’s landbrugspolitik

06 Mar 2017 | Danish

Bruxelles, den 6. marts 2017 – 150 europæiske civilsamfundsnetværk for miljømæssig og social retfærdighed har i dag opfordret EU’s ledere til at gennemføre en gennemgribende reform af den fælles landbrugspolitik og beslægtede politikker. Disse netværk omfatter agro-økologiske og økologiske landmænd og hyrdegrupper, sundhedsgrupper, dyreværnsorganisationer, forbrugerrettighedsorganer, udvikling og fair trade-organisationer, forbruger kooperativer fra 25 lande.

Carlo Petrini, Slow Food formand sagde: ”Der er behov for en radikal kursændring i EU’s landbrug, derfor skal vi ændre de principper, som styrer EU’s fælles landbrugspolitik. Der er behov for en landbrugspolitik, som beskytter de små producenter, som forsvarer biodiversitet og forhindrer landbrugserhvervets ødelæggelse af jord og andre naturressourcer .”

Opfordringen kommer som landbrugsministrene skal mødes i Bruxelles [1] for at diskutere fremtidige reformer af EU’s fælles landbrugspolitik (CAP) og også på baggrund af den offentlige høring [2] lanceret af Europa-Kommissionen om den fremtidige politik. I en erklæring med titlen “God mad – godt landmandskab – nu’ [3] siger 150- underskriverne, at det nuværende fødevare- og landbrugssystem ikke længere fungerer [4], og at der er presserende behov for en gennemgribende reform af EU’s nedbrudte landbrugspolitik for at støtte overgangen til et fødevare- og landbrugssystem, som støtter fair og varieret mad og landbrugsøkonomier, som respekterer miljø og dyrevelfærd, understøtter borgernes sundhed og er ansvarlig over for det offentlige.

Hele redegørelse kan ses her: http://localhost/slowfood/sloweurope/wp-content/uploads/CSOs-Common-Statement-on-European-Agricultural-Policies_FINAL_20170303_10am.pdf

NOTER
[1] Rådet (landbrug og fiskeri), Dagsorden 6. marts 2017
[2] Kommissionens offentlige høring om “modernisering og forenkling af den Fælles Landbrugspolitik (CAP)” begyndte den 2. februar og er åben indtil den 2. maj 2017.
[3] Hele redegørelsen: http://localhost/slowfood/sloweurope/wp-content/uploads/CSOs-Common-Statement-on-European-Agricultural-Policies_FINAL_20170303_10am.pdf

[4] Problemer ved fødevare- og landbrugssystemet i EU:

For yderligere information, kontakt venligst:

Slow Food International Press Office

[email protected] – Twitter: @SlowFoodPress

Slow Food er en verdensomspændende græsrodsorganisation, der skaber en verden, hvor alle mennesker kan få adgang til og nyde mad, der er sund for dem, sund for dem, der dyrker den og sund for planeten. Slow Food involverer mere end en million aktivister, kokke, eksperter, unge, landmænd, fiskere og forskere i over 160 lande. Blandt dem er et netværk med omkring 100.000 Slow Food-medlemmer forbundet med 1.500 lokale afdelinger verden over, der bidrager gennem deres medlemskontingent samt de events og kampagner, de organiserer. Som en del af netværket praktiserer mere end 2.400 Terra Madre madfællesskaber små og bæredygtige produktioner af kvalitetsfødevarer i hele verden.

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter