Cheese! Oblike mleka. Bra, od 16. do 19. septembra

10 Sep 2011 | cheese-oblike-mleka-bra-od-16-do-19-septembra

Od 16. do 19. septembra se bo v italijanskem mestu Bra (Cuneo) odvijala mednarodna prireditev Cheese, ki jo vsako drugo leto organizirata mesto Bra in Slow Food Italija. V osmih ponovitvah je prireditev, posvečena oblikam mleka, povezala sirarje in obrtnike v mednarodno mrežo. Podjetniki se vsake dve leti srečujejo na prireditvi, kjer predstavljajo svoje izdelke, izmenjujejo izkušnje in se v okviru predpisov in možnosti, ki jih ponuja tržišče, tudi medsebojno primerjajo.
Projekt Cheese 2011 podrobno opisuje in poglablja prepletenost znanj, potreb, zalog in možnih težav, ki so vezane na proizvodnjo mlečnih in sirnih izdelkov. Poseben poudarek je na treh osnovnih elementih, na katerih temelji izvrstnost sirarstva: mleka, poklici in geografska območja. Gre za tri področja, ki bodo v projektu Cheese predstavljena na konkretnih primerih, v prisotnosti sirarjev in obrtnikov, ki bodo svoje izkušnje predstavili širšemu občinstvu.

Zakaj mleka? Ker se mleka med seboj razlikujejo. Imamo kravje, ovčje, kozje (celo jakovo mleko, poglej zgodovino Presidia Slow Food. Presidia so specifični projekti mednarodnega združenja Slow Food, s katerimi želijo v svetu promovirati in ohranjati ogrožene lokalne proizvode). Vsaka od neštetih živalskih vrst ima tudi svoje podvrste, med katerimi je veliko ogroženih. Mleko teh živali se pogosto ne sklada s pogoji, ki jih narekuje industrijska proizvodnja mlečnih izdelkov, vendar iz njega pridobivamo sire, ki so edinstvenega okusa in so pomembno povezani z lokalno kulturo in tradicijo. So produkt pašnikov in prakse, dediščine, ki jo je potrebno ohraniti. Surovo mleko daje siru lokalni priokus in teritorialnost. Mednarodno združenje Slow Food, vodi bitko v prid ohranitvi in priznanju kakovosti sirov iz surovega mleka, ki jo je že od samega začetka, razširila do mednarodnih razsežnosti.

Poklici. Pastirji so varuhi podeželja in gorskih pašnikov. Paša pa pripomore k temu, da teren ni zapuščen in ne propada zaradi posledic številnih zemeljskih plazov. A ne poznamo le poklica pastirja. Pastir je pogosto tudi sirar. Sirar je nosilec stoletnih empiričnih spoznanj, ki so jih ljudstva izpopolnjevala in prenašala iz roda v rod preko ustnega izročila. Potem poznamo zorilce, ki sirarjem zagotavljajo dohodek s tem, da sir skladiščijo in zorijo tako, da s časom pridobiva na okusu in vonju, kar ga še posebej plemeniti in zbuja zanimanje, tako restavracij kot prestižnih trgovin in še mnogo drugih. Vsem sodelujočim v procesu proizvodnje sirov želi Cheese izreči posebno priznanje in jih postaviti v središče tega dogajanja.

Geografska območja. Alpski pašniki, selitve čred iz dolin v gorske pašnike in obratno ter podeželska pokrajina. Razvojne možnosti s spodbujanjem implementacije lokalne mikroekonomije, ki temelji na kakovosti, varstvu okolja in ohranjanju mladega prebivalstva na podeželju. Ovrednotenje in priznanje lokalnih proizvodov lahko pomeni, ustvarjanje priložnosti za delo in socialno življenje tudi znotraj manjših in bolj odmaknjenih skupnosti.

Projekt Cheese 2011 se osredotoča na Francijo, ki od nekdaj ohranja pridelavo sirov iz surovega mleka in vrednoti delo sirarjev, zorilcev ter promovira teritorialno raznolikost.

Prireditev Cheese se odvija v starem mestnem jedru mesteca Bra, ki se nahaja v pokrajini Piemonte, kjer ima združenje tudi svoj sedež. Prav v tem mestu je združenje Slow Food Ialija, pred 10 leti, svoje gibanje tudi začelo.
Prireditev gosti približno 200 stojnic razstavljavcev, ki ponujajo možnost degustacije, promovirajo in prodajajo svoje izdelke.
Poleg stojnic je v Veliki dvorani (Gran Sala) razstavljeno ter ponujeno v degustacijo 150 različnih vrst sirov in 700 različnih vrst vin iz celega sveta. Tu lahko dobite tudi koristne informacije in tako bolje spoznate ali poglobite vaše znanje o sirarstvu in vinarstvu.

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter