Carlo Petrini pisze przedmowę do ostrzeżenia papieża w sprawie zmian klimatu

22 Jun 2015 | Polish

Prezes ruchu Slow Food, Carlo Petrini popiera encyklikę papieską nawołującą do zmiany stylu życia, produkcji i konsumpcji.                                                       

Watykan wydał dokument wzywający do zmiany stylu życia, produkcji i konsumpcji. W encyklice tej, dostępnej w sprzedaży z tygodnikami Famiglia Cristiana oraz Credere, Watykan zmaga się z konkretnymi problemami dotyczącymi zmian klimatu.

Publikacja Laudato Si – Enciclica sulla casa commune (Pochwalony bądź – Encyklika poświęcona trosce o wspólny dom) zbiegła się w czasie z wystawą Expo w Mediolanie i ostatnimi spotkaniami papieża Franciszka z przedstawicielami Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Co więcej, encyklika podkreśla znaczenie kolejnej konferencji ONZ w sprawie zmian klimatycznych, która odbędzie się pod koniec listopada w Paryżu.

Wydanie włoskie, opublikowane przez Edizioni Paoline, zostało opatrzone przedmową prezesa Slow Food, Carlo Petriniego. W swoim tekście Petrini wyraża uznanie dla encykliki i popiera apel papieża:

“Encyklika ta jest przede wszystkim dosadną, ale i bezstronną próbą zrozumienia naszego wspólnego domu, Ziemi i jej szczodrości. Jest to przejrzysta analiza tego, ile szkody wyrządziliśmy rzeczom i ludziom narzucając im bezsensownie nasz model rozwoju, dla osiągnięcia którego pozwoliliśmy, by nasza polityka poddała się gospodarce, a gospodarka technologii.

Pierwsza część dokumentu to celne, wysoce pouczające podsumowanie położenia, w jakim znalazł się nasz świat: zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatyczne, kwestie związane z wodą, utrata różnorodności biologicznej, której skutkiem jest pogorszenie się jakości życia człowieka, degradacja społeczna oraz rozprzestrzenienie się niesprawiedliwości w morzu zobojętnienia i bezradności.”

W dokumencie papież Franciszek wyraża szczerą troskę o Ziemię i ubolewanie z powodu niszczycielskiego wpływu człowieka na środowisko naturalne:

“Odpady przemysłowe, jak i środki chemiczne stosowane w miastach i na polach mogą wywoływać kumulowanie się związków trujących w organizmach okolicznych mieszkańców, które występuje nawet wtedy, gdy poziom obecności toksycznego pierwiastka w danym miejscu jest niski. Bardzo często środki zaradcze są podejmowane dopiero wtedy, kiedy skutki okazują się nieodwracalne dla zdrowia ludzi.

Problemy te są ściśle związane z kulturą odrzucenia, która dotyka zarówno ludzi wykluczonych, jak i przedmiotów, które szybko stają się śmieciami. Zauważamy na przykład, że większość wytworzonego papieru jest wyrzucana bez recyklingu. Trudno nam uznać, że wzorem jest funkcjonowanie naturalnych ekosystemów: rośliny syntetyzują składniki odżywcze, które stają się karmą roślinożerców. Te z kolei stają się pokarmem zwierząt mięsożernych, zapewniających znaczne ilości odpadów organicznych, które dają początek nowej generacji roślin.”

Później dodaje:

“Ludzkość wezwana jest do uświadomienia sobie konieczności zmiany stylu życia, produkcji i konsumpcji, by powstrzymać globalne ocieplenie albo przynajmniej wyeliminować przyczyny wynikające z działalności człowieka. To prawda, że istnieją inne czynniki (na przykład wulkanizm, zmiany orbity i osi Ziemi, cykl słoneczny), ale liczne badania naukowe wskazują, że większość globalnego ocieplenia ostatnich kilkudziesięciu lat zawdzięczamy wysokiemu stężeniu gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla, metan, tlenki azotu i inne), emitowanych głównie z powodu działalności człowieka. Ich koncentracja w atmosferze stanowi przeszkodę, aby ciepło promieni słonecznych odbitych od ziemi rozproszyło się w przestrzeni. Zwiększa to szczególnie wzorzec rozwoju opartego na intensywnym wykorzystaniu paliw kopalnych, stanowiący centrum światowego systemu energetycznego. Swój wpływ miała również narastająca praktyka zmiany sposobu użytkowania gruntów, głównie wylesianie dla celów rolniczych.”

Urzędnicy ONZ pochwalili postawę papieża i wyrazili nadzieję, że przyspieszy ona porozumienie w sprawie działań na rzecz klimatu.

For further information, please contact the Slow Food International Press Office:

Paola Nano, +39 329 8321285 [email protected]

 Slow Food involves over a million of people dedicated to and passionate about good, clean and fair food. This includes chefs, youth, activists, farmers, fishers, experts and academics in over 158 countries; a network of around 100,000 Slow Food members linked to 1,500 local chapters worldwide (known as convivia), contributing through their membership fee, as well as the events and campaigns they organize; and over 2,500 Terra Madre food communities who practice small-scale and sustainable production of quality food around the world. 

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter