Европейски дни на действие за Good Food Good Farming – обобщение на проведеното през октомври

02 Nov 2020 | Bulgarian

Гражданските общества и земеделските организации организираха 87 мероприятия и протести в 16 европейски държави в подкрепа на преминаването към добри храни и устойчиви земеделски практики

За трета поредна година Slow Food Европа се присъедини към Европейските дни на действие за Good Food Good Farming през целия месец октомври. По този случай мрежите на Slow Food организираха над 15 мероприятия в европейски страни за популяризиране на агробиоразнообразието и обсъждане на екологични и климатично-благоприятни земеделски и хранителни практики. Въпреки трудностите, породени от Covid-19, тазгодишната карта на дейностите включва разнообразен и богат набор от улични протести, посещения на ферми и онлайн конференции, организирани от широк кръг организации.

Мрежите на Slow Food организираха различни значими мероприятия, за да напомнят на вземащите решения в ЕС за значението на агробиоразнообразието, късите вериги на доставка и местните пазари, хуманното отношение към животните и устойчивото селско стопанство, социалното приобщаване и културата на хранене.

Например:

  • в Латвия (Straupe) бяха организирани две „Обсъждания на пазара“ относно биологичното разнообразие на бобовите растения и важността от спасяването на пчелите и на фермерите.
  • в България (Бела речка) и Хърватия бяха организирани мероприятия, посветени на реколтата от есенни сезонни продукти като маслини и друга селскостопанска продукция.
  • във Франция (Париж) специализираните магазини на Terroirs d’Avenir отвориха врати за една седмица, за да популяризират сирената Presidia и Ark of Taste от Франция и от другите европейски страни, за да запознаят потребителите относно важността да бъдат защитени хранителните видове, практики и технологии, застрашени от изчезване.
  • в Германия мрежата на Slow Food организира конференция за културното биоразнообразие и във връзка с това проведе фотографска инициатива, целяща да повлияе на гласуването на ОСП.
  • Румъния, гр. Турда, беше сцена на мероприятия, посветени на широк кръг от теми като хранителни отпадъци, култура на хранене в училищата и популяризиране на местни сортове плодове и зеленчуци.

Други инициативи на Slow Food се проведоха в Австрия (Slow Food Styria), Гърция (Slow Food Aegina), Словакия (Slow Food Tatry). Тези мероприятия доведоха до разисквания, обсъждания, взимообмен и обучение относно текущото развитие на общите селскостопански политики.

Въпреки успеха на кампанията Good Food Good Farming, показваща недвусмислено как гражданското общество подкрепя една устойчива и зелена ОСП, последното гласуване за Общата селскостопанска политика миналата седмица се превърна в критичен момент за бъдещето на земеделието в Европейския съюз. Предложението за включване на целите на Green Deal на ЕС в ОСП, както и членът за намаляване на емисиите в селскостопанския сектор, бяха отхвърлени от мнозинството в Европейския парламент, демонстрирайки ниска амбиция за опазване на околната среда, когато се стигне до приемането на ясни и обвързващи цели. Освен това измененията, затвърдени чрез споразумение между S&D, PPE и Renew, изтриха каквато и да било съществена връзка между европейската селскостопанска политика и Green Deal, поставяйки надгробен камък върху началото на един истински екологичен преход в селскостопанския и животновъдния сектор в Европа.

“Гласуването в Европейския парламент е шамар в лицето на биологичното разнообразие, климата и агроекологичните фермери ”, казва Марта Меса, директор на Slow Food Europe. „Предстоят преговори между Парламента, Комисията и Съвета на Европейския съюз върху окончателния. Надяваме се, че тези преговори ще доведат до същото ниво на амбиция на стратегиите „От фермата до вилицата“ и тези за биологично разнообразие. Ако това не стане, призоваваме предложението за ОСП да бъде оттеглено. По-малките амбиции допълнително биха компрометирали благосъстоянието на нашите екосистеми и общество, нещо, което вече не можем да си позволим ”.

 

За допълнителна информация, моля, свържете се с:

Slow Food Международен Прес-център
[email protected]
Paola Nano (+39 329 8321285) – Gioia Baggio (+39 349 9549799)

 

Slow Food е основна глобална организация, която предвижда свят, в който всички хора имат достъп и се наслаждават на храна, която е добра за тях, добра за тези, които я отглеждат и добра за планетата. Slow Food включва над един милион активисти, професионални готвачи, експерти, младежи, фермери, рибари и академици в над 160 държави.

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter