Внимателно посрещане на новия регламент за пестицидите от екологичните групи

24 Jun 2022 | Bulgarian

 

Европейската комисия днес представи своето дългоочаквано предложение за регламент за намаляване на употребата на пестициди в Европа, за да се избегне срив на екосистемата. Предложението беше посрещнато предпазливо от групите в областта на земеделието и храните (Обсерватория на корпоративна Европа (Corporate Europe Observatory), Европейско бюро по околната среда (European Environmental Bureau), Приятели на земята Европа (Friends of the Earth Europe), Бавно хранене (Slow Food). Участниците в кампанията виждат това като неотложна и желана първа стъпка, но е необходимо повече, за да тръгне Европа по пътя към устойчива и здравословна хранителна система и да се защити здравето на земеделските работници, гражданите и околната среда.

Фактът, че сега се предлага регламент, а не директива, е значително подобрение, но това не е достатъчно, за да се гарантира правилното и бързо прилагане от държавите членки. Лицата, които вземат политически решения, трябва да останат бдителни, за да не се повторят грешките от миналото, довели до загуба на десетилетие в бездействие.

Нина Холанд, изследовател в Обсерватория на корпоративна Европа: „Хубаво е, че най-накрая е внесено предложение, включващо обвързващи цели на ЕС и национални цели. Това, което се предлага обаче, наистина е минимумът. 1,2 милиона граждани поискаха намаляване на синтетичните пестициди с 80% до 2030 г. и пълно прекратяване на употребата до 2035 г. Сега от държавите — членки на ЕС, и Европейския парламент зависи да се засилят амбициите, а не да се поддадат на натиска на индустрията, за да се поддържа нашата хранителна система в капана на пестицидите.“

Ева Корал, старши съветник по въпросите на политиките за пестицидите и замърсяването на водата в Европейското бюро по околната среда: „Както всеки лекар би казал, превенцията е по-добра от лечението. Интегрираното управление на вредителите, чиято основа са агрономическите практики, мониторинга и физическия контрол, трябва да бъде крайъгълен камък на ново законодателство в името на здравето на хората, животните и растенията.“

Клара Бургин, участник в кампании за храните, селското стопанство и природата в „Приятели на земята Европа“: „Европейската комисия можеше да стигне много по-далеч в създаването на земеделие без пестициди много по-скоро. Обвързването на европейските и националните цели е важна първа стъпка, но като цяло предложенията поставят твърде голям акцент върху корпоративно контролираното „прецизно земеделие“ и други грешни решения и недостатъчно наблягат на агроекологичните практики“.

Мадлен Кост, служител по въпросите на политиките в „Бавно хранене Европа“: „Въпреки интензивното лобиране на агрохимическата индустрия, предложението държавите — членки на ЕС, сега да се ангажират за намаляване наполовина на употребата на пестициди до 2030 г., е важна стъпка към трансформирането на начина, по който се занимаваме със земеделие. Трябва обаче да гарантираме, че бюджетът на Общата селскостопанска политика се използва за стимулиране на прехода към агроекология чрез подкрепа на земеделските производители, иначе Европейският зелен пакт ще остане празни думи.“

 

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter