Προσκλήσεις της Κοινωνίας των Πολιτών για Μεταρρύθμιση των Ευρωπαϊκών Γεωργικών Πολιτικών

06 Mar 2017 | Greek

Βρυξέλες, 6 Μαρτίου 2017 – 150 Ευρωπαϊκά Δίκτυα της Κοινωνίας των Πολιτών που εκπροσωπούν την περιβαλλοντική και κοινωνική δικαιοσύνη, την οικολογία και τους καλλιεργητές και ζωοτρόφους οργανικών τροφών, ομάδες προστασίας των ζώων, τα δικαιώματα των καταναλωτών και τις οργανώσεις δίκαιου εμπορίου, συνεταιρισμούς καταναλωτών σε 25 χώρες, καλούν σήμερα του ευρωπαίους ηγέτες να προχωρήσουν σε μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και των σχετικών πολιτικών.

Ο Carlo Petrini,Πρόεδρος του Slow Food είπε: «Εκείνο που χρειάζεται είναι μια ριζοσπαστική αλλαγή κατεύθυνσης στην ευρωπαϊκή γεωργία και για να γίνει αυτό, χρειάζονται αλλαγές στις αρχές που διέπουν την ΚΓΠ. Χρειαζόμαστε μία γεωργική πολιτική που θα προστατεύει τα συμφέροντα των μικρών καλλιεργητών, θα υπερασπίζεται τη βιοποικιλότητα και δεν θα επιτρέπει την καταστροφή του εδάφους και άλλων φυσικών πόρων από την γεωργική βιομηχανία.»

Η πρόσκληση έρχεται καθώς οι Υπουργοί Γεωργίας συναντιούνται στις Βρυξέλες [1] για να συζητήσουν τη μέλλουσα μεταρρύθμιση επί της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ καθώς επίσης και υπό το πρίσμα της Δημόσιας Διαβούλευσης [2] που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλλον της πολιτικής αυτής. Σε μία δήλωση-σχόλιο με τον τίτλο ‘Good Food, Good Farming – Now’ [3], 150 συνυπογράφοντα κράτη δηλώνουn ότι το υφιστάμενο σύστημα διατροφής και καλλιέργειας δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει [4] και ότι απαιτείται άμεση δομική μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής η οποία θα στηρίξει τη μετάβαση προς διατροφικά συστήματα καθώς και συστήματα καλλιέργειας που θα υποστηρίζουν τη δίκαιη και διαφοροποιημένη τροφή και καλλιέργεια, θα σέβονται το περιβάλλον και τα ζώα και θα υποστηρίζουν την υγεία των πολιτών και θα λειτουργούν υπό καθεστώς διαφάνειας.

Μπορείτε να δείτε εδώ, το πλήρες κείμενο της δήλωσης: http://localhost/slowfood/sloweurope/wp-content/uploads/Civil-Society-Statement-on-the-Reform-of-European-Agricultural-Policies-Greek-text.pdf

ΣΗΜΕΙΩΣΕΣΙ
[1] Agriculture and Fisheries Council, Agenda, 6 March 2017
[2] Η δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Public Consultation on ‘Modernising and Simplifying the Common Agricultural Policy (CAP)’ ξεκίνησε στις 2 Φεβρουαρίου και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 2 Μάϊου 2017.
[3] Πλήρες κείμενο της δήλωσης: http://localhost/slowfood/sloweurope/wp-content/uploads/Civil-Society-Statement-on-the-Reform-of-European-Agricultural-Policies-Greek-text.pdf
[4] Προβλήματα με το σύστημα τροφής και καλλιεργειών στην ΕΕ:

  • Farms are disappearing at an alarming rate: 1 στις 4 φάρμες της Ευρώπης έχουν εξαφανιστεί κατά την περίοδο 2003-2013.
  • Σε παγκόσμιο επίπεδο, πάνω από 90% ποικιλιών έχουν εξαφανιστεί από τις καλλιέργειας και το 75% των τροφών παγκοσμίως παράγεται από μόνο 12 φυτά και 5 είδη ζώων (FAO (2004): Building on Gender, Agrobiodiversity and Local Knowledge ).
  • Το αποτύπωμα εδάφους της Ευρώπης είναι συνολικά 269 εκατομμύρια εκτάρια – με το 40% αυτού να χρησιμοποιείται εκτός Ευρώπης – μία περιοχή ίση με το μέγεθος της Γαλλίας και της Ιταλίας μαζί (Fischer G., S. Tramberend, M. Bruckner and M. Lieber, forthcoming. Quantifying the land footprint of Germany and the EU using a hybrid accounting model. Dessau: German Federal Environment Agency).
  • 20% of the food produced in the EU (88 million tonnes) is wasted annually, σπαταλάται ετησίως το 20% της τροφής που παράγεται στην ΕΕ (88 εκατομμύρια τόνοι), ενώ 43 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ (8,5%) δεν έχουν πρόσβαση (not able to afford) σε ποιοτικό φαγητό μία μέρα στις δύο.
  • Τα ψηλά ποσοστά χρήσης αντιβιοτικών σε ζώα (antibiotic use in animal farming contributes to antimicrobial resistance (AMR), έχουν εξελιχθεί σε παγκόσμια κρίση που θα σκοτώσει περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους μέχρι το 2050.
  • Ο μισός και άνω πληθυσμός της Ευρώπης είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος (overweight or obese).
  • Στο 2014, οι συνολικές πωλήσεις σε φυτοφάρμακα στην ΕΕ των 28 ήταν κοντά τους 400.000 τόνους για τον γεωργικό τομέα(EU-28 amounted to close to 400 000 tonnes, with the huge majority used in the).
  • Η γεωργία είναι υπεύθυνη για ποσοστό 10% επί των συνολικών εκπομπών θερμοκηπίου (Agriculture currently represents approximately 10% of total EU greenhouse gas emissions).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Slow Food International Press Office

[email protected] – Twitter: @SlowFoodPress

Η Slow Food είναι μία παγκόσμια οργάνωση βάσης που έχει ως όραμα έναν κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση σε καλής ποιότητας διατροφή η οποία θα είναι καλή για εκείνους που την καλλιεργούν και για τον πλανήτη. Η Slow Food έχει κατακτήσει πάνω από ένα εκατομμύριο ακτιβιστές, σεφ, ειδικούς, νέους, αγρότες, ψαράδες και ακαδημαϊκούς σε πάνω από 160 χώρες. Ανάμεσα σε αυτούς, ένα δίκτυο με περίπου 100,000 μέλη της Slow Food που συνδέονται σε 1,500 τοπικά κανάλια παγκοσμίως και συμβάλουν με την συνδρομή μέλους καθώς και με τις καμπάνιες που οργανώνουν. Ως μέλος του δικτύου της, λειτουργούν και περισσότερες από 2,400 κοινότητες Terra Madre με βιώσιμες παραγωγές μικρής κλίμακα για ποιοτική τροφή σε όλο τον πλανήτη.

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter