Тера Мадре Балкани 2016 започна в Тирана

03 Jun 2016 | Bulgarian

loghi2

Международна научна конференция, като и пазарът „Плодовете на Земята“, на който повече от 50 балкански хранителни общности представят своите продукти, са само две от важните събития по време на Тера Мадре Балкани 2016.

Четвъртото издание на Тера Мадре Балкани (2 – 5 юни) ще се състои в Тирана, Албания. То ще бъде удостоено с участието на Едмонд Панарити, Министър на земеделието, развитието на селските райони и управлението на водите, Милва Економи, Министър на икономическото развитие, туризма, търговията и предприемачеството; Мирела Кумбаро, Министър на културата, Брунилда Паскали, заместник кмет на Тирана, Алберто Кутило, Посланик на Република Италия; Ингве Енгстрьом, Делегация на ЕС в Албания и Карло Петрини, Президент на Slow Food.

Тера Мадре Балкани 2016 е събитие, организирано от VIS Албания (Международна доброволческа организация за развитие) с подкрепата на Slow Food и в партньорство с албанските министерства на земеделието и на икономическото развитие, общината на Тирана и Италианската агенция за международно сътрудничество.

Форумът събра 350 делегати от 12 държави – Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Италия, Косово, Македония, Румъния, Сърбия, Турция, Хърватия и Черна гора.

Централният площад на Тирана „Майка Тереза“ е пространството, в което над 50 щанда от пазара „Плодовете на Земята“ дават възможност на всеки посетител да открие за себе си огромен брой различни продукти на производителите от мрежата Тера Мадре, от президиуми на Slow Food и от Съкровишницата от вкусове – световния каталог на хранителното разнообразие.

Програмата на Тера Мадре Балкани 2016 включва множество дегустации, концерти, работилници и конференции.

Някои от темите на дискусиите са:

  • Битката срещу световния глад – Томас Поуг, професор от Иейл и водещ световен експерт по бедността и човешките права, ще представи някои аспекти на намаляването на бедността и ролята на храната за това.
  • Достъп до пазари, достъп до възможности – изследват се възможностите и препятствията за достъп до пазара на малки произовдители от Балканите, както от страните в ЕС, така и от държавите кандидатки, които са в процес на хармонизация с правото на Общността.
  • Международната научна конференция „Да сложим фермерите на първо място“ има за цел да положи началото на обширна мрежа от учени и изследователски институти, работещи в областта на хранителното разнообразие и съхраняването на растителните генетични ресурси; както и върху финасовите и други пречки за достъп на малките производители на занаятчиийски храни до пазара.
  • Устойчивият селски туризъм и агритуризъм и мултифункционалният селскостопански подход – ще бъдат представени най-добрите практики на селския туризъм като средство на местното развитие, ще бъде изследван и приносът на производството на традиционни храни за социалната, икономическата и екологична устойчивост, която се описва с термина многофункционално селско стопанство.

Четвъртото издание на Тера Мадре Балкани се организира в рамките на проект ESSEDRA, съфинансиран от Европейския съюз ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ и реализиран от Slow Food с цел подпомагане на процесите на интеграция на балканските страни към ЕС чрез укрепване на гражданското общество и неговия капацитет да влияе върху политиките, като популяризира устойчиви модели на селско развитие.

След три издания в София (2010, 2012) и Дубровник (2014), Мрежата Тера Мадре Балкани избра Тирана за четвъртото издание на форума. Тера Мадре Балкани е първата по рода си мрежа, обединяваща производители от различни страни в един общ регион. Slow Food и Terra Madre изградиха дълбоко свързана с територията мрежа с хиляда привърженици, 24 Президиума на Slow Food, 100 хранителни общности, 50 готвачи, 15 образователни програми, свързани с храненето и възпитаването на вкуса в училище и над 280 продукта от Балканите, включени в Съкровищницата на вкусове на Slow Food.

За повече информация, моля, свържете се с:

Международния пресофис на Slow Food

Паола Нано, +39 329 8321285, [email protected][email protected] 

Координатор за Балканите от Slow Food

Микеле Румиц, +39 0172 419 746, [email protected]

Координатор на събитието и ръководител на VIS Albania

Пиер Паоло Амбрози, +355 68 205 6693

[email protected], [email protected], [email protected]

Slow Food обединява над 1000000 души, споделящи своят страст за хубава, чиста ивкусна храна. Сред тях са готвачи, младежи, активисти, фермери, рибари, експерти и учени от над 160 страни, мрежа от около 100,000 членове на Slow Food, свързани с 1,500 местни структури по света (наречени конвивиуми). Те дпомагат за развитието на движението спомощта на членския внос и организираните от тях множество събития и кампании. Slow Food обединява 2,400 хранителни общности на Тера Мадре, които практикуват дребномащабно земеделие и устойчиво производство на храни по цял свят.

loghi

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter