Според Организацията по прехрана и земеделие (Fao), за 17% от използваните за животновъдство породи съществува риск от изчезване. В Съкровищницата на вкусовете на Slow Food вече са запазени 340, но остава още много работа за вършене.

09 Feb 2016 | Bulgarian

Публикуваният преди няколко дни доклад на FAO съдържа редица показателни и притеснителни данни: за 17% от отглежданите породи съществува опасност от изчезване.

Този процент представлява общо 1458 породи, включително тези, които са вече изчезнали. От 2005 до 2014 г. процентът породи, които са в риск, е нараснал с 2%. Организацията по прехрана и земеделие изглежда свързва тези данни със съществуването на високоспециализирани промишлени животновъдни предприятия, където производството е доминирано от ограничен брой високопродуктивни породи.

Чрез своите 58 Президиуми за животински породи, Slow Food помага на животновъди и пастири да ги съхранят, докато в каталога на Съкровищницата на вкусовете, където са отбелязани породите за запазване, са включени цели 340.

За да узнаеш повече и да откриеш какво може да направиш и ти, посети уеб страницата на Бюлетина за биоразнообразието на Slow Food: http://www.fondazioneslowfood.com/en/our-themes/biodiversity/monitoring-biodiversity/animal-breeds/

«В естествената история и антропологията изчезването на видове и породи винаги е било нещо нормално» твърди Piero Sardo, президент на фондация Slow Food за биоразнообразието. «Но докато някои видове и породи са изчезвали, други естествено са заемали мястото им. Сега съществената разлика е, че човекът е ускорил този процес. Чак сега започваме да разбираме генетичната, икономическата и културната му цена. Обикновено културният аспект се пренебрегва, но ако се изгуби дадена порода, с нея се губи и културната връзка с историята ни и с начина, по който действаме».

В увода си към доклада Graziano da Silva, генерален директор на FAO, подчертава, че отглежданите породи допринасят директно за издръжката на милиони хора, сред които 70% от бедното население в селските райони по света. Следователно се признава, че биоразнообразието на животинските породи има основна роля за земеделието, развитието на селските райони, сигурността на храните и безопасността на храненето.

Ето някои примери за президиуми Slow Food за опазване на животински породи:

крава от породата анколе в Уганда; черно прасе от Неброди в Италия; бизон от обширните американски равнини в Съединените щати; черно пиле огие от Йонгсан в Южна Корея.

За допълнителна информация, моля, свържете се с международния пресофис на „Slow Food”:

Паола Нано, +39 329 8321285 [email protected]

„Slow Food” обединява милиони хора, посветени и отдадени на добрата, чиста и справедливо произвеждана храна. В движението участват готвачи, младежи активисти, фермери, рибари, експерти и учени от над 158 страни; мрежа от около 100 000 члена на „Slow Food”, свързани с 1500 местни организации по света, допринасящи със своя членски внос, както и организирайки събития и кампании; а също така и 2000 хранителни общности „Terra Madre”, които практикуват устойчиво производство в малък мащаб на качествени храни по целия свят.

 

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter