Селското ни стопанство има нужда от пречистване!

08 Nov 2022 | Bulgarian

 

Мрежа Slow Food се мобилизира срещу пестицидите в цяла Европа

 

Slow Food Europe – XX 2022

Предвид опитите на няколко държави-членки и европейски групи да отслабят или да забавят предложението на Европейската комисия за Регламент за устойчива употреба на продукти за растителна защита (SUR), за политиците е много важно да чуят призива ни за амбициозна европейска цел за намаляване на употребата на пестициди с 80% до 2030 г. и за напълно премахване до 2035 г. и за подкрепа на селските стопани при преминаването им към агроекологични методи в селското стопанство.

През октомври Slow Food се присъедини към 2022 European Days of Action за „Добра храна и добро земеделие“, които бяха посветени на повишаване на осведомеността относно пестицидите: няколко местни групи Slow Food се присъединиха към други европейски организации и организираха събития в цяла Европа, от Франция и Нидерландия до Хърватия и Гърция, за насърчаване на агробиоразнообразието и повишаване на осведомеността относно необходимостта от преминаване към земеделие без пестициди.

Марта Меса, главен секретар на Slow Food, казва: „Въпреки че от много страни се опитват да смачкат всеки опит за започване на преход към намаляване на употребата на синтетични пестициди, местните общности организират и показват конкретни начини за производство на храна по природосъобразен начин. Време е нашите европейски и национални политици да се вслушат и да предприемат решителни мерки!“

 

Ето обобщение на най-важното:

Румъния

На 14 октомври Slow Food, Турда, организира Disco Soup (събитие под формата на парти, по време на което, отпадъците от храна бяха превърнати във вкусна супа.) предназначено за младите хора в Клуж, за да отбележат Световния ден на храната и покани производители, потребители и местни лица, отговорни за вземането на решения да обменят информация за опасностите от пестицидите и алтернативите, с които разполагат земеделските стопани.

Франция

На 16 октомври се проведе събиране, организирано от група био лозари, участващи в инициативата „DEPHY“ в Кот Шалонез, регион в Бургундия “, в която членуват няколко френски Slow Food производители. Целта на инициативата DEPHY е да разработва и изпитва методи за намаляване на употребата на синтетични суровини.  Беше обменена информация за това как лозарите могат да намалят употребата на пестициди и да разработят агроекологични техники при винопроизводството.

Германия

Младежката мрежа Slow Food в Хамбург организира открито за широка публика посещение в биоферма Gut Wilkenshoff. Целта на посещението беше да се увеличи осведомеността относно агро-екологичното земеделие без пестициди, за справедливи цени за дребните фермери и за удоволствието от засаждането и консумирането на местни и сезонни храни.

Нидерландия

На 5 ноември Slow Food Нидерландия ще организира демонстрация, за да представи официално своите 8 препоръки към политиците за устойчива политика за местна храна, преди местните избори, които ще се проведат в началото на 2023 г. Slow Food Нидерландия призовава всички страни да бъдат по-амбициозни, когато става въпрос за храна, и призовава общинските органи да засилят ролята си за осигуряване на здравословна, устойчива и местна храна за всички, както и да се върне видимостта на храните в градовете.

Хърватия

В Истрия, мрежата избра насочени към образование действия и организира работни срещи по агроекологични методи, за да се избегне използването на пестициди: пермакултурни решения, екокомпостиране, местни сортове, устойчиво градинарство и др. Бяха поканени деца да открият и да засадят местни сортове.

Швеция

Slow Food общностите се обединиха с група „Петъци за бъдеще – Стокхолм“, за да проведат протест пред шведския парламент на 21 октомври, като призоваха за по-малко пестициди в земеделието и за подкрепа на земеделските стопани при прехода им към агроекология, който беше последван от пикник с регионално и устойчиво произведена храна, както и разговори с минувачи за повишаване на осведомеността относно пестицидите, опрашителите и изискванията им за нова система на храните.

 

На 27 октомври, месецът на Добра храна и добро земеделие достигна връхната си точка с протест в Брюксел пред Европейския парламент, където се събраха много организации, за да призоват ЕС да запази строги целите за намаляване на пестицидите в своя Регламент относно устойчивата употреба на пестициди (SUR). Пестицидите са главната причина за загуба на биологично разнообразие и риск за здравето на хората, най-вече на тези, които работят и живеят около земеделски стопанства, както се вижда от неотдавнашен доклад, публикуван от коалицията за Добра храна и добро земеделие, в чийто управителен комитет участва и Slow Food.

Докладът „Проверка на пестицидите” е гражданска научна инициатива, за която 300 души от цяла Европа изпратиха проби от коса, които да бъдат лабораторно тествани за 30 различни вида пестициди, които са разрешени в момента в ЕС. В него се посочва, че остатъци от пестициди са били открити в косата на почти всеки трети тестван човек (29%; 87 от 300 участника). Освен това, установените резултати показват, че остатъци от пестициди могат да бъдат открити по-често в косата на фермери и земеделски работници (43,5%), което показва, че селскостопанските работници са най-изложените на пестициди и следователно и здравето им е най-уязвимо към тези опасности.

Обратно на това, което хранително-вкусовите корпорации се опитват да ни накарат да повярваме, съществуват алтернативи на интензивните, замърсяващи и изискващи пестициди монокултури, и те работят. В момента системата на земеделието представлява множество заплахи за здравето на европейските граждани, които са в контакт с химикали, дори и без да го искат и най-вече без да са го избрали. Това е неприемливо и много европейски граждани искат това да се промени, както ясно беше заявено от 1,05 милиона европейски граждани, които подписаха Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) „Спасете пчелите и фермерите“, която беше официално утвърдена от Европейската комисия по-рано този месец.

На 26 октомври, комисарят по здравеопазването и безопасността на храните Кириакидес заяви, че ситуацията, предизвикана от инвазията в Украйна и COVID кризата не са причини за забавяне на прехода към устойчиви хранителни системи – напротив, трябва да го ускорим. Slow Food напълно подкрепя думите й и призовава всички европейски лица, отговорни за вземане на решения, да се ангажират със стратегията „От фермата до трапезата“ и доколкото е възможно да предприемат решителни действия за ограничаване на употребата на пестициди, като се започне с премахването на профилактичната им употреба в земеделието, но също и в градинарството и горско стопанство.

Интегрираните практики за управление на вредителите трябва да станат задължителни за земеделските стопани, а политиките на ЕС трябва да подкрепят прехода към агроекология и да насърчават такива системи за управление на земеделските стопанства, чиято цел е възстановяване на симбиозата между природата и земеделието.

 

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Full name
Privacy Policy
Newsletter