Slow Food Praha aktivně bojuje za udržitelný potravinový systém v nadcházejících volbách do EU

06 Mag 2024 | Czech

Slow Food Prague vychovává budoucí propagátory dobrého jídla na akci „Sazenice do duše“, která se koná 18. května

V rámci nejnovější kampaně Slow Food „Feed the Change“, jejímž cílem je zdůraznit význam přechodu k udržitelným potravinovým systémům v nadcházejících evropských volbách, se občané EU konkrétně zapojí do mnoha akcí, které se uskuteční v různých zemích EU. Tyto akce jsou organizovány s aliancí občanské společnostiGood Food Good Farming, která vede kampaně za udržitelné potraviny a zemědělství v celé Evropě. Zahájili celoevropskou informační kampaň, která má mobilizovat občany v každém členském státě, aby hlasovali pro progresivní EU, která může reformovat náš zemědělsko-potravinářský systém.

Semínka do duše je poutavá vzdělávací akce, která se uskuteční 18. května na pražském farmářském trhu a je určena rodinám s dětmi, kterým slibuje praktické zážitky, jež v mladé generaci vzbudí lásku k přírodě a agroekologii.

„Semínka do duše“ nabízejí řadu aktivit, které zaujmou děti i rodiče. Účastníci budou mít příležitost zúčastnit se sázecích akcí, při nichž budou děti pod vedením našich nadšených dobrovolníků sázet salát, rajčata nebo sazenice jiné zeleniny. Kromě toho rodiny obdrží materiály o kampani Good Food Good Farming a iniciativě organizace Slow Food „Feed the Change“, která podporuje povědomí o udržitelných potravinových systémech.

Hlavním bodem programu je podnětná přednáška o dopadu politik EU na potravinové systémy, kterou doplní postřehy místního výrobce. Cílem této diskuse je podnítit účastníky, aby se svými hlasy zasazovali o dobré, čisté a spravedlivé potravinové systémy, a podpořili tak lepší Evropu pro budoucí generace.

„Semínka do duše“ ztělesňují závazek Slow Food Prague pěstovat nejen plodiny, ale také propagovat a zvyšovat povědomí o udržitelných potravinářských postupech.

„Mladší generace byly zvyklé připravovat jídlo s rodiči a prarodiči a pomáhaly při pěstování stromů a rostlin nebo při péči o drůbež a dobytek. Zkrátka žili v úzkém kontaktu s přírodou a respektovali její zákony. Dnes tento kontakt ztrácejí, většina potravin pochází z komerční distribuce a je s nimi zacházeno jako se zbožím. Je naší povinností naučit děti respektovat přírodu a to, jak potraviny vznikají, protože zítra to budou ony, kdo se bude starat o půdu,” komentuje Blanka Turturro, prezidentka Slow Food Prague. 

Evropské volby jsou již za dveřmi, a proto se Slow Food snaží zajistit, aby se udržitelné potraviny a zemědělství dostaly do popředí politického diskurzu. Potraviny nejsou jen potravou, ale základním pilířem naší společnosti, který ovlivňuje naše zdraví, životní prostředí, hospodářství a sociální spravedlnost.

Prostřednictvím projektu „Feed the Change“ chceme zvýšit povědomí o významu politiky EU pro potraviny a zemědělství a prosazovat strategie, které prosazují udržitelné potravinové systémy, podporují místní zemědělce a zajišťují přístup ke zdravým a výživným potravinám pro všechny Evropany. Jsme přesvědčeni, že pokud se potraviny stanou hlavním tématem agendy EU, můžeme pro Evropu vytvořit životaschopnější, spravedlivější a udržitelnější budoucnost.

Jádrem naší kampaně je Manifest vytvořený pro nadcházející volby do EU, v němž uvádíme pět klíčových politických priorit pro řešení naléhavých problémů, kterým čelí naše potravinové systémy a životní prostředí. Tyto priority budou sloužit jako rámec pro naše úsilí o obhajobu a spolupráci s tvůrci strategií a také jako vodítko pro občany EU v den hlasování.

V nejbližších týdnech uspořádáme ve spolupráci s organizací Good Lobby webinář (28. května) o významu voleb v EU pro budoucnost potravin. Budeme také spolupracovat s politickými aktéry, abychom posílili naše poselství a mobilizovali podporu pro smysluplnou změnu. Síť Slow Food navíc povede místní iniciativy po celé Evropě, aby dále podpořila cíle naší kampaně na co nejširší úrovni.

Udělejme společně z potravin hlavní prioritu v Evropské unii a usilujme o budoucnost, kdy bude mít každý přístup ke kvalitním, čistým a poctivým potravinám.

 

Další informace o naší kampani a o tom, jak se do ní zapojit, naleznete na našem speciálním webu. https://feedthechange.slowfood.com/

Praktické informace:

Kdy: 18. května

Jak: akce je otevřená veřejnosti

Kde: Pražské farmářské trhy Heřmaňák , Řezáčovo náměstí, Praha 7

Více na www.slowfood.cz

 

 

 

Change the world through food

Learn how you can restore ecosystems, communities and your own health with our RegenerAction Toolkit.

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.
Full name
Privacy Policy
Newsletter