Slow Food Praha aktivně bojuje za udržitelný potravinový systém v nadcházejících volbách do EU

06 Mai 2024 | Czech

Slow Food Prague vychovává budoucí propagátory dobrého jídla na akci „Sazenice do duše“, která se koná 18. května

V rámci nejnovější kampaně Slow Food „Feed the Change“, jejímž cílem je zdůraznit význam přechodu k udržitelným potravinovým systémům v nadcházejících evropských volbách, se občané EU konkrétně zapojí do mnoha akcí, které se uskuteční v různých zemích EU. Tyto akce jsou organizovány s aliancí občanské společnostiGood Food Good Farming, která vede kampaně za udržitelné potraviny a zemědělství v celé Evropě. Zahájili celoevropskou informační kampaň, která má mobilizovat občany v každém členském státě, aby hlasovali pro progresivní EU, která může reformovat náš zemědělsko-potravinářský systém.

Semínka do duše je poutavá vzdělávací akce, která se uskuteční 18. května na pražském farmářském trhu a je určena rodinám s dětmi, kterým slibuje praktické zážitky, jež v mladé generaci vzbudí lásku k přírodě a agroekologii.

„Semínka do duše“ nabízejí řadu aktivit, které zaujmou děti i rodiče. Účastníci budou mít příležitost zúčastnit se sázecích akcí, při nichž budou děti pod vedením našich nadšených dobrovolníků sázet salát, rajčata nebo sazenice jiné zeleniny. Kromě toho rodiny obdrží materiály o kampani Good Food Good Farming a iniciativě organizace Slow Food „Feed the Change“, která podporuje povědomí o udržitelných potravinových systémech.

Hlavním bodem programu je podnětná přednáška o dopadu politik EU na potravinové systémy, kterou doplní postřehy místního výrobce. Cílem této diskuse je podnítit účastníky, aby se svými hlasy zasazovali o dobré, čisté a spravedlivé potravinové systémy, a podpořili tak lepší Evropu pro budoucí generace.

„Semínka do duše“ ztělesňují závazek Slow Food Prague pěstovat nejen plodiny, ale také propagovat a zvyšovat povědomí o udržitelných potravinářských postupech.

„Mladší generace byly zvyklé připravovat jídlo s rodiči a prarodiči a pomáhaly při pěstování stromů a rostlin nebo při péči o drůbež a dobytek. Zkrátka žili v úzkém kontaktu s přírodou a respektovali její zákony. Dnes tento kontakt ztrácejí, většina potravin pochází z komerční distribuce a je s nimi zacházeno jako se zbožím. Je naší povinností naučit děti respektovat přírodu a to, jak potraviny vznikají, protože zítra to budou ony, kdo se bude starat o půdu, » komentuje Blanka Turturro, prezidentka Slow Food Prague. 

Evropské volby jsou již za dveřmi, a proto se Slow Food snaží zajistit, aby se udržitelné potraviny a zemědělství dostaly do popředí politického diskurzu. Potraviny nejsou jen potravou, ale základním pilířem naší společnosti, který ovlivňuje naše zdraví, životní prostředí, hospodářství a sociální spravedlnost.

Prostřednictvím projektu „Feed the Change“ chceme zvýšit povědomí o významu politiky EU pro potraviny a zemědělství a prosazovat strategie, které prosazují udržitelné potravinové systémy, podporují místní zemědělce a zajišťují přístup ke zdravým a výživným potravinám pro všechny Evropany. Jsme přesvědčeni, že pokud se potraviny stanou hlavním tématem agendy EU, můžeme pro Evropu vytvořit životaschopnější, spravedlivější a udržitelnější budoucnost.

Jádrem naší kampaně je Manifest vytvořený pro nadcházející volby do EU, v němž uvádíme pět klíčových politických priorit pro řešení naléhavých problémů, kterým čelí naše potravinové systémy a životní prostředí. Tyto priority budou sloužit jako rámec pro naše úsilí o obhajobu a spolupráci s tvůrci strategií a také jako vodítko pro občany EU v den hlasování.

V nejbližších týdnech uspořádáme ve spolupráci s organizací Good Lobby webinář (28. května) o významu voleb v EU pro budoucnost potravin. Budeme také spolupracovat s politickými aktéry, abychom posílili naše poselství a mobilizovali podporu pro smysluplnou změnu. Síť Slow Food navíc povede místní iniciativy po celé Evropě, aby dále podpořila cíle naší kampaně na co nejširší úrovni.

Udělejme společně z potravin hlavní prioritu v Evropské unii a usilujme o budoucnost, kdy bude mít každý přístup ke kvalitním, čistým a poctivým potravinám.

 

Další informace o naší kampani a o tom, jak se do ní zapojit, naleznete na našem speciálním webu. https://feedthechange.slowfood.com/

Praktické informace:

Kdy: 18. května

Jak: akce je otevřená veřejnosti

Kde: Pražské farmářské trhy Heřmaňák , Řezáčovo náměstí, Praha 7

Více na www.slowfood.cz

 

 

 

Changer le monde grâce à la nourriture

Découvrez comment vous pouvez restaurer les écosystèmes, les communautés et votre propre santé grâce à notre boîte à outils RegenerAction.

Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
Privacy Policy
Newsletter