Σεφ από τη Slow Food Cooks Alliance συναντώνται στις Βρυξέλλες για να καθορίσουν το μέλλον των βιώσιμων συστημάτων διατροφής σε καντίνες και εστιατόρια

21 Nov 2023 | Greek

Οι συμμετέχοντες προέρχονται από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ι σπανία, τη Γερμανία και το Βέλγιο.

 

Σεφ από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία και το Βέλγιο, θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες για να άξουν εμπειρίες, να μάθουν νέες μεθόδους μαγειρέματος και να τ οπικά εστιατόρια από τις 26 έως τις 29 Νοεμβρίου. The Slow Food Cooks Alliance, the Slow Food Cooks Alliance νώνει τις δυνάμεις του για να υπερασπιστεί τη βιοποικιλότητα των τροφίμω ν να ημα τροφίμων. Η slow food φίμων με διαφορετικό υπόβαθρο και στιλ μαγειρικής, που εργάζονται για να επ ιτύχουν έναν κοινό στόχο : που σημαίνει προστασία των εδαφών, της βιοποικιλότητας, των καλών προϊόν των που απαιτούν φροντίδα, καταπολέμηση των απορριμμάτων, ανάκτηση, ανακύκλωση, κατα πολέμηση της κλιματικής κρίσης και κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτοί οι σεφ συνεργάζονται για να ευαισθητοποιήσουν τον επισιτιστικ ό κλάδο σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αγρότ που προστατε ύουν τη βιοποικιλότητα των τροφίμων και φροντίζουν τα εύθραυστα, περιθωρ ιακά περιβάλλοντα. Το έργο μεταδίδει επίσης τις γνώσεις μεταξύ των μαγείρων και των καταναλω τών.

Με την προώθηση αυτής της ανταλλαγής μαγείρων, θα μαζευτούν στις Βρυξέλλε ς διάφορες προσωπικότητες για 4 ημέρες εκδηλώσεων και εργαστηρίων. Τα κυριότερα θέματα που θα εξεταστούν θα είναι η μεταποίηση των ιχθύων, η Slow Food coffee coalition ραστηριοποιούνται στην αλυσίδα αξίας του καφέ, από τους καλλιεργητές έως τους καταναλωτές, οι οποίοι θέλουν να εργαστο ύν συνεργατικά για έναν καλό, καθαρό και δίκαιο καφέ για όλους. Nourrir l’Avenir, οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με τις κύριες προκλήσεις και ευκαιρίες για τα εστιατόρια και τις καντίνε να συνήθειες των καταναλωτών.

Ένα συνεργατικό δείπνο με 13 μάγειρες από 6 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες Garage à Manger. Εκτός από το γεύμα 6 πιάτων και τα ποτά, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκ αιρία να μάθουν περισσότερα για το Slow Food και το Cooks’ Alliance του Βελγίου.

Τα έσοδα αυτής της εκδήλωσης θα διατεθούν για τη στήριξη των πρωτοβουλι ών του Slow Food στο Βέλγιο.

 

Ευρωπαίοι/Προσκεκλημένοι μάγειρες:

Ελλάδα – Γιώτα Πολυχρονίδου, Θεσσαλονίκη

Γερμανία – Katharina Bäcker, the Beet Root, Φρανκφούρτη

Ισπανία – Vanesa Bustos, Βαλένθια

Ιταλία – Bartolo Calderone, Capperi, Μπορντό

Γαλλία – Philippe Enee, Joey Enee & Françoise Auvray, Nourrir l’Avenir

 

Βέλγιο – Γιώργος Αθανασόπουλος, Màloma

Βέλγιο – Rodolph De Geynst

Βέλγιο – Damien Bouchery, Bouchery

Βέλγιο – Grégoire Gillard, Barge

Βέλγιο – Sophie & Marie Marconi, Chabrol

Βέλγιο – Ugo Federico & Francesco Curie, Racines

Βέλγιο – Benjamin Rauwel, Ivresse & Le Dillens

Βέλγιο – Denis Delchampe, Le Tournant

Βέλγιο – Διαμαντής Καλογερίνης, La Buvette

Βέλγιο – France Cardonnel & Sarah El Mountain, Mazette

 

4 ίσιο του προγράμματος LIFE.

 

 

 

 

Cambiar el mundo a través de la comida

Aprenda cómo puede restaurar ecosistemas, comunidades y su propia salud con nuestro kit de herramientas RegeneraAction.

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.
Nombre
Privacy Policy
Newsletter