Νέα Καμπάνια -Παρουσίαση του SLOW FOOD : Το «Feed the Change» («τροφοδοτήστε την αλλαγή») τοποθετεί το φαγητό στην κορυφή της ατζέντας της ΕΕ για τις ευρωπαϊκές εκλογές

16 Abr 2024 | Greek

Το κίνημα του Slow Food είναι ενθουσιασμένο που ανακοινώνει την παρουσίαση της τελευταίας καμπάνιας του, «Feed the Change»,  https://feedthechange.slowfood.com/ με στόχο να αναδείξει τη σημασία της μετάβασης προς βιώσιμα συστήματα διατροφής στις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές, ενθαρρύνοντας παράλληλα τους πολίτες της ΕΕ να χρησιμοποιήσουν την ψήφο τους για να το ενεργοποιήσουν.

 

Με τις ευρωπαϊκές εκλογές προ των πυλών, το Slow Food δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι τα βιώσιμα τρόφιμα και η γεωργία θα βρίσκονται στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου. Το φαγητό δεν είναι απλώς τροφή. είναι ένας θεμελιώδης πυλώνας της κοινωνίας μας, που επηρεάζει την υγεία, το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνική μας ισότητα.

Τους τελευταίους μήνες, οι πρόσφατες αποφάσεις εντός της πολιτικής της ΕΕ σηματοδοτούν μια αποκαρδιωτική περιφρόνηση των περιβαλλοντικών ανησυχιών και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των συστημάτων της διατροφής μας. Η συνεχιζόμενη αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής οδηγεί στην εγκατάλειψη όλων των περιβαλλοντικών φιλοδοξιών της, αφήνοντας την ευρωπαϊκή γεωργία ευάλωτη στις επιδεινούμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας, θέτοντας σε περαιτέρω κίνδυνο τόσο τη διαβίωση των αγροτών όσο και την υγεία του πλανήτη μας. Αυτό δείχνει ότι περισσότερο από ποτέ είναι η ώρα να μιλήσουμε για συγκεκριμένες πολιτικές που υποστηρίζουν τη μετάβαση σε βιώσιμα και δίκαια συστήματα τροφίμων στην ΕΕ.

Η Marta Messa, Γενική Γραμματέας του Slow Food, σχολιάζει: «Τα τρόφιμα αποτελούν μια δύναμη για θετική αλλαγή, όπως μαρτυρεί το παγκόσμιο δίκτυό μας. Στην Ευρώπη, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα τρόφιμα και τα συστήματα τροφίμων βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της ΕΕ του επόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής: τα τρόφιμα επηρεάζουν όλες τις πτυχές της βιωσιμότητας, οι οποίες με τη σειρά τους προέρχονται από τα τρόφιμα. Είτε μιλάμε για τη φτώχεια, την ισότητα των φύλων ή την κλιματική δράση, για παράδειγμα, τα τρόφιμα είναι θεμελιώδη για την αντιμετώπισή τους».

Μέσω του «Feed the Change», στοχεύουμε να ευαισθητοποιήσουμε τη σημασία της πολιτικής της ΕΕ για τα τρόφιμα και τη γεωργία και να υποστηρίξουμε πολιτικές που προωθούν βιώσιμα συστήματα τροφίμων, υποστηρίζουν τους τοπικούς αγρότες και διασφαλίζουν πρόσβαση σε υγιεινά και θρεπτικά τρόφιμα για όλους τους Ευρωπαίους. Πιστεύουμε ότι θέτοντας τα τρόφιμα στην κορυφή της ατζέντας της ΕΕ, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο ανθεκτικό, δίκαιο και βιώσιμο μέλλον για την Ευρώπη.

Στον πυρήνα της εκστρατείας μας βρίσκεται ένα Μανιφέστο που δημιουργήθηκε για τις επερχόμενες εκλογές στην ΕΕ, στο οποίο περιγράφουμε πέντε βασικές πολιτικές προτεραιότητες για την αντιμετώπιση των πιεστικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα συστήματα διατροφής μας και το περιβάλλον. Αυτές οι προτεραιότητες θα χρησιμεύσουν ως πλαίσιο για τις προσπάθειες υπεράσπισης και τη δέσμευσή μας με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, καθώς και ως οδηγός για τους πολίτες της ΕΕ την ημέρα της ψηφοφορίας.

Τις επόμενες εβδομάδες, θα διοργανώσουμε ένα διαδικτυακό σεμινάριο (28 Μαΐου) σχετικά με τη σημασία των εκλογών στην ΕΕ για το μέλλον των τροφίμων, σε συνεργασία με το Good Lobby. Θα συνεργαστούμε επίσης με πολιτικούς φορείς για να ενισχύσουμε το μήνυμά μας και να κινητοποιήσουμε την υποστήριξη για ουσιαστική αλλαγή. Επιπλέον, το δίκτυο του Slow Food θα πρωτοστατήσει σε τοπικές πρωτοβουλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, για την περαιτέρω προώθηση των στόχων της καμπάνιας μας σε επίπεδο βάσης.

  • Από τη μία πλευρά, ως μέρος της πανευρωπαϊκής εκστρατείας του Good Food Good Farming, #VoteFutureEU, το δίκτυό μας θα διοργανώνει, συνέδρια, συζητήσεις, επισκέψεις σε αγροκτήματα και πολλά άλλα, σε διάφορες χώρες της ΕΕ, για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη των συστημάτων των βιώσιμων γεωργικών προϊόντων και τη σημασία της ψηφοφορίας για τους υποψηφίους της ΕΕ που τα υποστηρίζουν.
  • Από την άλλη πλευρά, το Slow Food Germany και το Slow Food Italy θα κάνουν εκστρατείες σχετικά με τον (συχνά υποτιμημένο) αντίκτυπο της εμπορικής πολιτικής στο ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων και πιο συγκεκριμένα σχετικά με την ανάγκη εισαγωγής κατοπτρικών μέτρων και ρητρών στο όλες οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ για τα αγροδιατροφικά προϊόντα. Και οι δύο ενώσεις του Slow Food έχουν συντάξει εκθέσεις για να ρίξουν φως στις διαφορές μεταξύ των προϊόντων της ΕΕ και τρίτων μέσω της ανάλυσης βασικών τροφίμων που επικρατούν στις αντίστοιχες περιοχές τους: βόειο κρέας, σόγια, ρύζι και μήλα.

«Καλούμε τα άτομα, τους οργανισμούς και τους φορείς χάραξης πολιτικής να συμμετάσχουν μαζί μας σε αυτήν τη σημαντική προσπάθεια να δοθεί προτεραιότητα στο Καλό, Καθαρό και Δίκαιο φαγητό στις Ευρωεκλογές και να ενθαρρύνουμε τους πολίτες της ΕΕ να πάνε να ψηφίσουν», καταλήγει ο Messa.

Μαζί, ας θέσουμε την τροφή σε κορυφαία προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ας εργαστούμε για ένα μέλλον όπου όλοι θα έχουν πρόσβαση στην Καλή, Καθαρή και Δίκαιη τροφή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καμπάνια μας και τον τρόπο συμμετοχής, επισκεφθείτε την ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα μας. https://feedthechange.slowfood.com/

 

Slow Food Press Office

Alessia Pautasso – [email protected] (+39) 342 8641029

Paola Nano  [email protected] (+39) 329 8321285

Alice Poiron – [email protected] (+32) 4 73 77 07 39

 

Slow Food is a global network of local communities founded in 1989 to prevent the disappearance of local food cultures and traditions and counteract the rise of fast food culture. Since its founding, Slow Food has grown into a global movement involving millions of people in over 160 countries, working to ensure that everyone has access to good, clean and fair food. Slow Food is the umbrella organization responsible for guiding the entire movement.

 

 

Cambiar el mundo a través de la comida

Aprenda cómo puede restaurar ecosistemas, comunidades y su propia salud con nuestro kit de herramientas RegeneraAction.

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.
Nombre
Privacy Policy
Newsletter