Zahájení nové kampaně SLOW FOOD : „Feed the Change“ staví potraviny do popředí agendy EU pro evropské volby

16 Apr 2024 | Czech

Slow Food s potěšením oznamuje zahájení své nejnovější kampaně „Feed the Change“,  https://feedthechange.slowfood.com/jejímž cílem je upozornit na význam přechodu k udržitelným potravinovým systémům v nadcházejících evropských volbách a zároveň povzbudit občany EU, abyvyužili svého hlasu k jeho umožnění.

 

Evropské volby jsou již za dveřmi a Slow Food se snaží zajistit, aby se udržitelné potraviny a zemědělství dostaly do popředí politického diskurzu. Potraviny nejsou jen potravou, ale základním pilířem naší společnosti, který ovlivňuje naše zdraví, životní prostředí, hospodářství a sociální spravedlnost.

Nedávná rozhodnutí v rámci politiky EU v posledních měsících signalizují znepokojující nezájem o životní prostředí a dlouhodobou udržitelnost našich potravinových systémů. Probíhající revize společné zemědělské politiky vede k opuštění všech jejích environmentálních ambicí, čímž se evropské zemědělství stává zranitelným vůči zhoršujícím se dopadům změny klimatu a úbytku biologické diverzity, což dále ohrožuje způsob obživy zemědělců i zdraví naší planety. To ukazuje, že více než kdy jindy je čas zasazovat se o konkrétní politiky podporující přechod k udržitelným a spravedlivým potravinovým systémům v EU.

Marta Messa, generální tajemnice Slow Food, k tomu říká: „Potraviny jsou hybnou silou pozitivních změn, o čemž svědčí naše celosvětová síť. V Evropě chceme zajistit, aby se potraviny a potravinové systémy dostaly na přední místo v agendě EU příštího Evropského parlamentu a Komise: potraviny ovlivňují všechny aspekty udržitelnosti, které zase souvisejí s potravinami. Ať už mluvíme o chudobě, genderové rovnosti nebo například opatřeních v oblasti klimatu, potraviny jsou pro jejich řešení zásadní.“

Prostřednictvím projektu „Feed the Change“ chceme zvýšit povědomí o významu politiky EU pro potraviny a zemědělství a prosazovat strategie, které prosazují udržitelné potravinové systémy, podporují místní zemědělce a zajišťují přístup ke zdravým a výživným potravinám pro všechny Evropany. Jsme přesvědčeni, že pokud se potraviny stanou hlavním tématem agendy EU, můžeme pro Evropu vytvořit životaschopnější, spravedlivější a udržitelnější budoucnost.

Jádrem naší kampaně je Manifest (LINK) vytvořený pro nadcházející volby do EU, v němž uvádíme pět klíčových politických priorit pro řešení naléhavých problémů, kterým čelí naše potravinové systémy a životní prostředí. Tyto priority budou sloužit jako rámec pro naše úsilí o obhajobu a spolupráci s tvůrci strategií a také jako vodítko pro občany EU v den hlasování.

V nejbližších týdnech uspořádáme ve spolupráci s organizací Good Lobby webinář (28. května) o významu voleb v EU pro budoucnost potravin. Budeme také spolupracovat s politickými aktéry, abychom posílili naše poselství a mobilizovali podporu pro smysluplnou změnu. Síť Slow Food navíc povede místní iniciativy po celé Evropě, aby dále podpořila cíle naší kampaně na co nejširší úrovni.

  • Na jedné straně bude naše síť v rámci celoevropské kampaně Good Food Good Farming, #VoteFutureEU, organizovat konference, debaty, návštěvy farem a mnoho dalších akcí v různých zemích EU s cílem zvýšit povědomí o výhodách udržitelných zemědělsko-potravinářských systémů a o významu hlasování pro kandidáty EU, kteří je podporují.
  • Na druhé straně budou organizace (LINK) a Slow Food Italy (LINK) vést kampaň o (často podceňovaném) dopadu obchodní politiky na evropský potravinový systém, konkrétně o potřebě zavést zrcadlová opatření a doložky do všech obchodních dohod EU pro zemědělsko-potravinářské produkty. Obě asociace Slow Food vypracovaly zprávy, které mají osvětlit rozdíly mezi produkty z EU a mimo ni prostřednictvím analýzy klíčových potravin, které jsou v jejich regionech rozšířené: hovězího masa, sóji, rýže a jablek.

„Vyzýváme jednotlivce, organizace a tvůrce strategií, aby se k nám připojili v tomto důležitém úsilí o upřednostnění dobrých, čistých a poctivých potravin v evropských volbách a povzbudili občany EU, aby šli volit,“ uzavírá Messa.

Udělejme společně z potravin hlavní prioritu v Evropské unii a usilujme o budoucnost, kdy bude mít každý přístup ke kvalitním, čistým a poctivým potravinám.

Další informace o naší kampani a o tom, jak se do ní zapojit, naleznete na našem speciálním webu. https://feedthechange.slowfood.com/

 

Mit Lebensmitteln die Welt verändern

Erfahren Sie mit unserem RegenerAction-Toolkit, wie Sie Ökosysteme, Communities und Ihre eigene Gesundheit verbessern können.

Bitte aktiviere JavaScript in deinem Browser, um dieses Formular fertigzustellen.
Name
Privacy Policy
Newsletter