Slow Food over de boerenprotesten: „Er is een rechtvaardige en inclusieve overgang nodig voor iedereen, ook voor boeren“

19 Jan 2024 | Dutch

Onze boeren hebben eerlijke prijzen voor hun producten nodig, een toekomstgericht beleid en betrouwbare financieringstoezeggingen

De jaarlijkse „Wir haben es Satt! (We zijn het zat)„-demonstratie vindt vandaag plaats in Berlijn, gecoördineerd door een coalitie van meer dan 50 organisaties, waaronder Slow Food Deutschland.

De demonstratie, die al vierentwintig jaar achter elkaar wordt gehouden, heeft tot doel de negatieve gevolgen van de landbouwindustrie te bestrijden en het bewustzijn te vergroten, zoals ieder jaar de bedreiging van het levensonderhoud van vele kleinschalige boerderijen en de ondermijning van het recht van consumenten op transparantie en keuze, maar ook de toenemende standaardisering van smaken en daarmee het verlies van biodiversiteit. Industriële landbouw ondermijnt in feite de diversiteit van gewassen op de akkers van boeren, draagt consequent bij aan de wereldwijde uitstoot van CO2 en lekt verontreinigende stoffen in de bodem en het grondwater, waardoor de voedingskwaliteit van het voedsel verslechtert en onze gezondheid wordt geschaad.

Conventionele en biologische boeren, milieu- en dierenrechtenactivisten, activisten voor ontwikkelingssamenwerking en voedselbewegingen, geëngageerde jongeren en kritische burgers demonstreren samen voor een landelijke, meer ecologische en GGO-vrije landbouw.

De demonstratie van dit jaar komt echter nadat colonnes tractoren de afgelopen dagen de wegen in Duitsland blokkeerden.

Nina Wolff, voorzitter van Slow Food Duitsland en bestuurslid van Slow Food International, zegt hierover: „De protesten van de boeren vinden plaats tegen de achtergrond van tientallen jaren verkeerd landbouwbeleid, dat wij sterk bekritiseren. Onze boeren hebben eerlijke prijzen voor hun producten nodig, een toekomstgericht beleid en betrouwbare financieringstoezeggingen, die op dit moment nog steeds ontbreken, om de landbouw te herstructureren op een manier die klimaat- en diervriendelijk is. Wij zijn het ook zat! De huidige weerstand van de landbouwsector tegen de aankondiging van subsidieverlagingen op korte termijn was voorspelbaar. De overgang naar duurzaamheid is dringend, moet inclusief zijn en iedereen in staat stellen zijn rol te spelen. We protesteren tegen de instrumentalisering van de protesten door extreemrechtse groeperingen die beweren dat ze boeren vertegenwoordigen en die stemmen willen werven in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 2024, waardoor de belangrijke publieke discussie over de broodnodige overgang in onze voedselsystemen wordt overschaduwd“.

De afgelopen jaren hebben Europese industriële boeren fel geprotesteerd tegen beleidsmaatregelen zoals de Green Deal, die erop gericht zijn om voedselsystemen eerlijk, gezond en milieuvriendelijk te maken. Dit beleid is van invloed op de industriële landbouwsector, die verantwoordelijk is voor ongeveer 14% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. In Nederland, België, Ierland, Spanje en Frankrijk vonden soortgelijke acties plaats met konvooien van tractoren of boeren die de straat op gingen om te protesteren tegen het beleid om de planeet te beschermen dat volgens hen te veel kost.

Marta Messa, secretaris-generaal van Slow Food, legt uit: „Boeren zitten gevangen tussen de druk van het beleid, de voedselindustrie en de grootschalige detailhandel. De meest genereuze subsidies, van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, evenals alle adviesdiensten waarop ze steunen, zijn sinds 1960 sterk gericht op industriële landbouw en een steeds hogere productie. Het is geen verrassing dat de koerswijziging waar het beleid om vraagt, op frustratie en weerstand van industriële boeren stuit.

Maar hier is het geen kwestie van landbouw versus milieu. Boeren zijn afhankelijk van de natuur, de landbouw heeft een gezond milieu nodig om te floreren. Meer dan 80% van de habitats in Europa zijn echter in slechte staat en de opbrengsten van sommige gewassen zijn al aangetast door slechte bodems, een gebrek aan water en extreme weersomstandigheden.

De echte bedreiging is de aandacht die de boerenprotesten hebben getrokken van extreemrechtse en populistische partijen en radicale samenzweringstheoretici. Nu de verkiezingen voor het Europees Parlement en acht nationale verkiezingen in Europa dit jaar naderen, moeten we blijven werken aan een rechtvaardige en inclusieve overgang en alle pogingen van politieke groeperingen om onze samenlevingen in de richting van extreemrechts beleid te duwen, dat ons ver weg brengt van goed, schoon en eerlijk voedsel voor iedereen, afwijzen“, besluit ze.

Slow Food vecht voor een verandering in voedselsystemen die goed is voor het milieu en het klimaat, terwijl producenten worden ondersteund.

 

Mit Lebensmitteln die Welt verändern

Erfahren Sie mit unserem RegenerAction-Toolkit, wie Sie Ökosysteme, Communities und Ihre eigene Gesundheit verbessern können.

Bitte aktiviere JavaScript in deinem Browser, um dieses Formular fertigzustellen.
Name
Privacy Policy
Newsletter