SLOW FOOD lanserar en ny kampanj: “Feed the Change” lyfter upp livsmedel som den viktigaste frågan för EU:s agenda inför EU-valen

16 Apr 2024 | Swedish

Slow Food är glada över att kunna berätta om lanseringen av vår senaste kampanj, “Feed the Change”,  https://feedthechange.slowfood.com/ som både syftar till att lyfta fram vikten av en övergång till hållbara livsmedelssystem i de stundande EU-valen och att uppmuntra EU-medborgare att använda sina röster för att göra detta möjligt.

 

Med EU-valen alldeles runt hörnet strävar Slow Food efter att säkerställa att hållbara livsmedel och ett hållbart jordbruk ska spela en central roll i den politiska diskursen. Livsmedel handlar inte bara om uppehälle; livsmedel är en grundläggande pelare i vårt samhälle som påverkar vår hälsa, miljö, ekonomi och social jämlikhet.

Under de senaste månaderna har nyligen fattade beslut inom EU-politiken signalerat en nedslående likgiltighet för miljömässiga problem och den långsiktiga hållbarheten för våra livsmedelssystem. Den pågående revideringen av den gemensamma jordbrukspolitiken håller på att leda till att alla dess miljömässiga ambitioner överges, vilket gör det europeiska jordbruket sårbart för de allt värre effekterna av klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, vilket ytterligare hotar såväl lantbrukares försörjning som vår planets hälsa. Detta visar att det nu, mer än någonsin, är rätt tid att höja rösten för konkreta policyer som stöder övergången till hållbara och rättvisa livsmedelssystem inom EU.

Marta Messa, generalsekreterare för Slow Food, kommenterar: “Livsmedel är en kraft för positiv förändring, vilket vårt globala nätverk vittnar om. I Europa vill vi säkerställa att livsmedel och livsmedelssystem ligger högt uppe på EU:s agenda för nästa EU-parlament och EU-kommission: livsmedel påverkar alla aspekter av hållbarhet, vilket i sin tur påverkar livsmedel. Vare sig vi pratar om fattigdom, jämställdhet eller klimatåtgärder, är livsmedel grundläggande för att hantera dessa saker.”

Genom “Feed the Change” strävar vi efter att öka medvetenheten om betydelsen av EU:s politik för livsmedel och lantbruk och vi förespråkar policyer som främjar hållbara livsmedelssystem, stöttar lokala lantbrukare och säkerställer att alla européer har tillgång till hälsosamma och näringsrika livsmedel. Vi tror att man, genom lyfta upp livsmedel högst upp på EU:s agenda, kan skapa en mer motståndskraftig, jämlik och hållbar framtid för Europa.

Kärnan i vår kampanj är ett manifest som utformats för de stundande EU-valen, i vilket vi skissar upp fem avgörande politiska prioriteringar för att hantera de angelägna utmaningar som våra livsmedelssystem och miljön står inför. Dessa prioriteringar kommer att fungera som ett ramverk för vårt påverkansarbete och interaktion med beslutsfattare samt som en guide för EU-medborgare på valdagen.

Under de kommande veckorna kommer vi att organisera ett webbinarium (28 maj) om EU-valens betydelse för framtiden för livsmedel, i samarbete med Good Lobby. Vi kommer även att interagera med politiska intressenter för att förstärka vårt budskap och mobilisera stöd för en meningsfull förändring. Dessutom kommer Slow Foods nätverk att gå i spetsen för lokala initiativ runt om i Europa för att ytterligare främja våra kampanjmål på gräsrotsnivå.

  • Å ena sidan, som en del av Good Food Good Farmings pan-europeiska kampanj, #VoteFutureEU, kommer vårt nätverk att organisera konferenser, debatter, lantbruksbesök och mycket annat i olika EU-länder, för att öka medvetenheten om fördelarna med hållbara livsmedels-/lantbrukssystem och vikten av att rösta på EU-kandidater som stöttar dem.
  • Å andra sidan kommer Slow Food Germany och Slow Food Italy (LINK) att kampanja om handelspolitikens (ofta underskattade) påverkan på det europeiska livsmedelssystemet, och mer specifikt om behovet av att införa spegelåtgärder och klausuler i alla EU-handelsavtal för livsmedels-/lantbruksprodukter. Båda dessa Slow Food-organisationer har sammanställt rapporter för att belysa skillnader mellan EU- och icke-EU-produkter genom analys av de viktigaste livsmedel som förekommer i deras respektive regioner: nötkött, soja, ris och äpplen.

“Vi bjuder in individer, organisationer och beslutsfattare att göra gemensam sak med oss i denna viktiga satsning för att prioritera bra, rena och rättvisa (Good, Clean, Fair) livsmedel i EU-valen och för att uppmuntra EU-medborgare att gå och rösta”, sammanfattar Marta Messa.

Låt oss gemensamt göra livsmedel till en topprioritering inom EU och arbeta för en framtid i vilken alla har tillgång till bra, rena och rättvisa livsmedel.

För mer information om vår kampanj och hur man kan engagera sig, besök vår dedikerade webbsida. https://feedthechange.slowfood.com/

 

Mit Lebensmitteln die Welt verändern

Erfahren Sie mit unserem RegenerAction-Toolkit, wie Sie Ökosysteme, Communities und Ihre eigene Gesundheit verbessern können.

Bitte aktiviere JavaScript in deinem Browser, um dieses Formular fertigzustellen.
Name
Privacy Policy
Newsletter