Rozpoczęcie nowej kampanii SLOW FOOD: „Feed the Change” stawia żywność na pierwszym miejscu agendy UE na wybory do Parlamentu Europejskiego

16 Apr 2024 | Polish

Slow Food z radością ogłasza rozpoczęcie swojej najnowszej kampanii „Feed the Change” https://feedthechange.slowfood.com/, której celem jest podkreślenie znaczenia zmiany na zrównoważone systemy żywnościowe w nadchodzących wyborach europejskich, przy jednoczesnym zachęcaniu obywateli UE , aby umożliwili to, oddając swój głos.

 

W obliczu zbliżających się wyborów do Parlamentu europejskiego Slow Food dokłada wszelkich starań, aby zrównoważona żywność i rolnictwo zajmowały centralne miejsce w dyskursie politycznym. Żywność to nie tylko pożywienie; to podstawowy filar naszego społeczeństwa, wpływający na nasze zdrowie, środowisko, gospodarkę i sprawiedliwość społeczną.

Decyzje podejmowane przez polityków unijnych w ostatnich miesiącach sygnalizują przygnębiające lekceważenie kwestii ochrony środowiska i długoterminowej stabilności naszych systemów żywnościowych. Trwająca weryfikacja Wspólnej Polityki Rolnej prowadzi do porzucenia wszystkich jej zamierzeń dotyczących ochrony środowiska, narażając rolnictwo europejskie na coraz gorsze skutki zmiany klimatu i utratę bioróżnorodności, co jeszcze bardziej zagraża zarówno źródłom utrzymania rolników oraz zdrowiu naszej planety. Nadszedł zatem czas, aby opowiedzieć się za konkretną polityką wspierającą przejście na zrównoważone i sprawiedliwe systemy żywnościowe w UE.

Marta Messa, Sekretarz Generalna Slow Food, komentuje: „Żywność jest siłą napędową pozytywnych zmian, o czym świadczy nasza globalna sieć. W Europie chcemy mieć pewność, że żywność i systemy żywnościowe zajmą czołowe miejsce w agendzie następnej kadencji Parlamentu Europejskiego i Komisji: żywność wpływa na wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju, które z kolei przekładają się na żywność. Niezależnie od tego, czy mówimy o ubóstwie, równości płci czy działaniach na rzecz klimatu, we wszystkich tych kwestiach żywność ma fundamentalne znaczenie.”

Celem inicjatywy „Feed the Change” jest zwiększanie świadomości na temat znaczenia polityki unijnej dotyczącej żywności i rolnictwa oraz forsowanie przepisów promujących zrównoważone systemy żywnościowe, wspieranie lokalnych rolników i zapewnianie wszystkim Europejczykom dostępu do zdrowej i pożywnej żywności. Wierzymy, że umieszczając żywność na czołowym miejscu unijnej agendy, możemy stworzyć bardziej trwałą, sprawiedliwą i zrównoważoną przyszłość Europy.

U podstaw naszej kampanii leży Manifest przygotowany na nadchodzące wybory unijne, w którym nakreślamy pięć kluczowych priorytetów politycznych mających na celu sprostanie palącym wyzwaniom stojącym przed naszymi systemami żywnościowymi i środowiskiem. Priorytety te posłużą za ramy naszych działań promocyjnych i współpracy z decydentami, a także jako przewodnik dla obywateli UE w dniu głosowania.

W nadchodzących tygodniach (28. maja) we współpracy z Good Lobby zorganizujemy webinarium dotyczące znaczenia wyborów unijnych dla przyszłości żywności. Będziemy także współpracować z zainteresowanymi stronami politycznymi, aby wzmocnić nasz przekaz i zmobilizować wsparcie dla znaczących zmian. Dodatkowo sieć Slow Food będzie przewodzić lokalnym inicjatywom w całej Europie, aby dalej promować cele naszej kampanii na poziomie lokalnym.

  • Z jednej strony, w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii Good Food Good Farming #VoteFutureEU, nasza sieć będzie organizować konferencje, debaty, wizyty w gospodarstwach rolnych i wiele innych wydarzeń w różnych krajach UE, aby zwiększać świadomość korzyści płynących ze zrównoważonego rolnictwa oraz podkreślać znaczenie głosowania na kandydatów do Parlamentu Europejskiego, którzy ich wspierają.
  • Z drugiej strony Slow Food Germany i Slow Food Italy będą prowadzić kampanię na temat (często niedocenianego) wpływu polityki handlowej na europejski system żywnościowy, a dokładniej na temat konieczności wprowadzenia środków i klauzul lustrzanych we wszystkich unijnych umowach handlowych UE dotyczących produktów rolno-spożywczych. Obydwa stowarzyszenia Slow Food przygotowały raporty, które omawiają różnice między produktami unijnymi i spoza UE poprzez analizę kluczowych artykułów spożywczych powszechnych w ich regionach: wołowiny, soi, ryżu i jabłek.

„Zapraszamy osoby prywatne, organizacje i decydentów do przyłączenia się do nas w tym ważnym przedsięwzięciu mającym na celu priorytetowe traktowanie dobrej, czystej i uczciwej żywności w wyborach europejskich oraz zachęcanie obywateli UE do pójścia na głosowanie” – podsumowuje Messa.

Razem uczyńmy żywność najwyższym priorytetem w Unii Europejskiej i pracujmy na rzecz przyszłości, w której każdy będzie miał dostęp do dobrej, czystej i uczciwej żywności.

Więcej informacji na temat naszej kampanii i możliwości zaangażowania się można znaleźć na naszej specjalnej stronie internetowej. https://feedthechange.slowfood.com/

 

Slow Food Press Office

Alessia Pautasso – [email protected] (+39) 342 8641029

Paola Nano  [email protected] (+39) 329 8321285

Alice Poiron – [email protected] (+32) 4 73 77 07 39

 

Slow Food is a global network of local communities founded in 1989 to prevent the disappearance of local food cultures and traditions and counteract the rise of fast food culture. Since its founding, Slow Food has grown into a global movement involving millions of people in over 160 countries, working to ensure that everyone has access to good, clean and fair food. Slow Food is the umbrella organization responsible for guiding the entire movement.

 

Mit Lebensmitteln die Welt verändern

Erfahren Sie mit unserem RegenerAction-Toolkit, wie Sie Ökosysteme, Communities und Ihre eigene Gesundheit verbessern können.

Bitte aktiviere JavaScript in deinem Browser, um dieses Formular fertigzustellen.
Name
Privacy Policy
Newsletter