Slow Food
   

Nove mogućnosti u EU za hrvatske male poljoprivrednike Slow Food i Kinookus za očuvanje hrvatske poljoprivredne i prehrambene baštine


01 Jul 13

Hrvatska danas ulazi u Europsku Uniju. Povijesni je to trenutak o kojem se najviše govori u terminima razvoja, slobodne trgovinske razmjene i otvaranja tržišta. Ali ulazak u Europu znači i konkretan rad na zaštiti i valoriziranju poljoprivredne tradicije i prehrambene baštine Hrvatske i Balkana. Kako bi pristup EU donio beneficije i nove mogućnosti malim poljoprivrednicima, potrebno je da oni razviju svijest kako bi na vrijeme mogli reagirati na potencijalno neadekvatne i štetne politike, stvarajući istovremeno uvjete za održiv razvoj ruralnih područja. 

U Hrvatskoj Slow Food koordinira projekt ESSEDRA (Environmentally Sustainable Socio-Economic Development of Rural Areas – Ekološki održiv društveno-ekonomski razvoj ruralnih područja). Projekt, koji financira Europska komisija, uključuje i mapiranje prehrambene bioraznolikosti u sedam balkanskih zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, republika Makedonija, Rumunjska i Srbija) te u Turskoj. Cilj projekta je očuvanje poljoprivredne bioraznolikosti i gastro tradicije te osnaživanje civilnog društva  kako bi ono bilo sposobno doprinijeti održivom ruralnom razvoju i održivim poljoprivrednim poitikama.

Hrvatski partner na ovom projektu je Udruga Kinookus koju su 2010. godine osnovali mladi stručnjaci iz audio-vizualnog, edukacijskog, znanstvenog, informatičkog, umjetničkog i menadžerskog sektora. Projekti su Udruge multidiciplinarnog i holističkog karaktera i odnose se na nove kulturalne i društvene modele, s posebnim naglaskom na edukaciji mladih na teme zdrave prehrane i očuvanja osobitosti lokalne prirodne i kulturne baštine. 

Mnogi tradicionalni prehrambeni proizvodi (uključujući uzgojne životinjske i biljne sorte te obrađenu hranu) riskiraju nestanak i žrtve su ne samo društvenih promjena, globalizacije i industrijske poljoprivrede, već i neadekvatnih i suvišnih mjera i pravila koja su nepromišljeno uvedena kao dio pristupnog procesa Europskoj Uniji. 
 
Aktivnosti ESSEDRA projekta u Hrvatskoj bit će predstavljene tijekom Kinookus Food Film Festivala (od 4. do 8. rujna 2013.).  Kroz susrete, diskusije i predavanja o održivoj poljoprivredi posebni će naglasak biti stavljen na prehrambeni suverenitet, temu četvrte edicije Festivala. 

Slow Food International Press Office: Paola Nano <p.nano@slowfood.it>
Udruga Kinookus: kinookus@gmail.com